Vad får man inte göra med invasiva arter?

Frågad av: Else Lundström  |  Senaste uppdatering: 6 februari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (73 betyg)

Vad säger lagen? De främmande invasiva växter som är upptagna på EU:s så kallade unions- förteckning får man inte transportera, hantera, använda, byta, tillåta reproducera sig, låta växa, odla eller släppa ut i miljön. Påföljden kan bli böter eller fängelse i upp till två år.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Vad gör en art invasiv?

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Se hela svaret på naturvardsverket.se

Vad kan man göra för att bekämpa invasiva arter?

Begränsa och kontrollera

I de fall man inte hinner sätta in snabba åtgärder mot en invasiv främmande art och den lyckas etablera sig gäller det att minimera skadorna. Detta är det mest kostsamma steget i arbetet mot invasiva främmande arter och man bör därför göra allt man kan för att undvika att behovet uppstår.

Se hela svaret på artdatabanken.se

Vad göra med parkslide?

"Rör inte parkslide om du inte absolut måste. Sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få bort den. Växten triggas igång av åtgärder." I dagsläget saknas bekämpningsmetoder som man med säkerhet kan rekommendera eller garantera att de kommer fungera i alla situationer mot parkslide.

Se hela svaret på naturvardsverket.se

Hur påverkas den biologiska mångfalden av invasiva arter?

Hot mot den biologiska mångfalden

Främmande arter kan slå ut eller tränga undan naturligt förekommande, inhemska arter och påverka balansen i hela ekosystem. ... Den främmande arten kan genom konkurrens om föda och utrymme, eller att inhemska djur blir föda för invasiva djur, förändra livsvillkoren för inhemska arter.

Se hela svaret på havochvatten.se

Hjälp till att stoppa invasiva främmande arter | Naturvårdsverket

45 relaterade frågor hittades

Vad är den biologiska mångfalden?

Uttrycket biologisk mångfald lyfter fram naturens rikedom. Det är alla de djur, växter, livsmiljöer och gener som finns i naturen. Den biologiska mångfalden samverkar med den fysiska miljön för att skapa våra livsnödvändiga ekosystem.

Se hela svaret på ec.europa.eu

Vilka invasiva arter finns i Sverige?

Exempel på invasiva arter, som spridit sig i Sverige är:
 • Spansk skogssnigel/"mördarsnigel" (Arion vulgaris)
 • Mårdhund (Nyctereutes procyonoides)
 • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
 • Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)
 • Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis)
 • Parkslide (Fallopia japonica)

Se hela svaret på nrm.se

Får parkslide?

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar stora bestånd genom rotskott som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Den blommar i september-oktober och har vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Se hela svaret på tekniskaverken.se

Kan man äta Jätteslide?

Jätteslide finns naturligt på ön Sachalin och i delar av Japan, där unga skott används som människoföda.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Kan man utrota parkslide med Roundup?

Du ska därför inte försöka ge dig på att spruta parkslide med Roundup som du köpt i trädgårdshandeln eftersom det kommer göra allt värre. Det är också viktigt att känna till att glyfosat i stora doser är farligt för vattenlevande organismer.

Se hela svaret på villaagarna.se

Hur blir man av med Jättebalsamin?

Jättebalsamin bekämpas med fördel med mekaniska metoder. Arten har ytliga rotsystem och är enkel att bekämpa med rotdragning eller slåtter. Oavsett vilken metod som används, måste man alltid se till att förstöra eller ta bort eventuella blomställningar. Det är därför också en fördel att bekämpa tidigt på säsongen.

Se hela svaret på naturvardsverket.se

Hur bekämpa Gudaträd?

Gudaträd finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter som varje nation är skyldig att bekämpa. Det innebär att det är förbjudet att inneha ett gudaträd och att det är straffbart att låta det sprida sig. Du som markägare har skyldighet att se till att trädet tas ner och att förhindra spridning.

Se hela svaret på motenmedborgarportal.malmo.se

Hur bekämpa lupiner?

– Lupiner kan spridas med rotbitar, men det är ganska mycket jobb att få upp dem med rötterna, berättar Tove Lönnberg. Det räcker gott att slå växterna med exempelvis en lie och sedan se till att inte sprida växterna och istället slänga dem i brännbart.

Se hela svaret på natursidan.se

Är invasiva?

För att en främmande art ska kallas invasiv, måste den uppfylla flera kriterier. Gemensamt för alla främmande invasiva arter är att de på något sätt hotar mångfalden av inhemska eller ”ursprungliga” arter. De trivs och sprids i Sverige, just därför att de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem tillbaka.

Se hela svaret på naturskyddsforeningen.se

Är bergklint invasiv?

Blomsterlupin, jätteloka och mårdhund är de landlevande invasiva arter som flest känner till. Parkslide har uppmärksammats mycket sista året men få kan peka ut den. Ännu mer okända är jättebalsamin och bergklint.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Vad är definitionen på en art?

Vad är egentligen en art? ... Enligt detta artbegrepp består arter av individer som förökar sig med varandra, men som inte under naturliga förhållanden förökar sig med individer av andra arter. Detta innebär att olika arter som förekommer i samma område normalt sett inte parar sig med varandra.

Se hela svaret på artdatabanken.se

Kan man elda parkslide?

Inte elda ovanjordiska delar, rötter eller jordstammar.

De har förmåga att överleva elden. Det är svårt att säkerställa att de minsta rotdelarna bränns upp helt. De kan överleva efter eldning under flera år. Flytta inte/använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.

Se hela svaret på bromolla.se

Hur bli av med Jätteslide?

Parkslide är mycket svår att bekämpa och kräver ofta en kombination av insatser under ett antal år för att man ska lyckas. Genom att hugga ner växten några gånger per år kan spridningen begränsas. Studier har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Är parkslide giftigt?

Så känner du igen parkslide

Växten är en stor, flerårig snabbväxande ört med bambuliknande skott. Den blommar med vita blommor sent på sommaren eller under den tidiga hösten. Bladen är ovala och stora. Rotsystemet avsöndrar ett giftigt ämne som förstör andra växter.

Se hela svaret på husohem.se

Kan man klippa parkslide?

Klipp inte! Vi har gjort försök som visar att klippta bestånd kan bli dubbelt så täta som obehandlade. Klippning ökar också risken för spridning eftersom växtdelar lätt kan sprättas iväg. Vi rekommenderar inte heller herbicider eftersom de även påverkar annat i närmiljön negativt.

Se hela svaret på ornborgkyrkander.se

När ska man klippa parkslide?

– Om du bara orkar ta ner den en gång om året så gör det nu på hösten innan den vissnar. Den har då som mest energi i skottet, så innan den skickar ner energin i rötterna bör du ta den. Om det är möjligt så undvik att klippa, detta kommer bara att skapa ett mycket tätare bestånd.

Se hela svaret på svt.se

Hur vanligt är parkslide?

Enligt Naturvårdsverket anses den idag ha en stor spridning i landet. Parkslide finns i trädgårdar i större delen av Sverige men den har svårare att klara sig ju längre norrut man kommer. Den är ganska vanlig från Mälardalen och söderut.

Se hela svaret på byggahus.se

Hur många invasiva arter finns i Sverige?

Invasiva främmande arter i Sverige

I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Vilka växter räknas som invasiva i Sverige?

Invasiva främmande arter
 • Gul skunkkalla.
 • Jättebalsamin.
 • Jätteloka.
 • Signalkräfta.
 • Smal vattenpest.
 • Tromsöloka.
 • Blomsterlupin.
 • Mink.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Vilka växter är invasiva i Sverige?

Här är växterna du ska se upp med, enligt Naturvårdsverket:
 1. Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) ...
 2. Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) ...
 3. Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) ...
 4. Parkslide (Reynoutria japonica) ...
 5. Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) ...
 6. Vresros (Rosa rugosa) ...
 7. Sidenört (Asclepias syriaca)

Se hela svaret på viivilla.se
Föregående artikel
Vad är milt diskmedel?
Nästa artikel
Har basar korsord?