Vad får man slänga i tidningsinsamlingen?

Frågad av: Saga Karlsson  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 5 av 5 (5 betyg)

I tidningsinsamlingen kan du lägga:
 • Dagstidningar.
 • Veckotidningar.
 • Broschyrer.
 • Reklamblad.
 • Kataloger.
 • Kontorspapper.
 • Pocketböcker - om ingen annan vill läsa dem!

Se hela svaret på goteborg.se

Vad får man slänga i tidningar?

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

Se hela svaret på sopor.nu

Vad får man slänga i hushållssopor?

Svar:
 • farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)
 • mediciner och andra läkemedel.
 • elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)
 • batterier.
 • tidningar, reklamblad och kataloger.
 • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vad får man slänga i glasåtervinning?

Glasinsamlingen gäller enbart förpackningar och inte andra glasprodukter som dricksglas, fönsterglas, prydnadssaker och lampor. Om du har ett obrukbart dricksglas kan du slänga det i den vanliga soppåsen, större föremål och fönster- och spegelglas ska du lämna på återvinningscentralen.

Se hela svaret på goteborg.se

Vad får man slänga i deponi?

Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi, det vi brukar kalla soptippar. Till deponin förs askor från energiproduktion (till exempel avfallsförbränning), förorenade jordmassor med mera. Det ställs olika krav på deponier beroende på vilket avfall som tas om hand där.

Se hela svaret på sopor.nu

Källsortering - hur går det till?

38 relaterade frågor hittades

Vad kan man slänga i restavfall?

Restavfall, så här sorterar du
 • fimpar, tobak och snus.
 • ljusstumpar, utnötta kläder och skor.
 • kuvert och post-it-lappar.
 • kattsand.
 • tandborste.
 • disktrasor.
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.

Se hela svaret på orebro.se

Vad får man inte slänga i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Se hela svaret på ragnsells.se

Kan man tomglas?

Nej. Den här typen av glas kallas för ”härdat glas”. Vid tillverkning av dricksglas, fönsterrutor och glasföremål tillsätter man ofta tungmetaller tex kvicksilver och bly för att göra dem tåligare. Dessa material förstör återvinningen av glaset.

Se hela svaret på reagro.se

Vad händer med glas när det slängs?

Dricksglas som går sönder får inte kastas i återvinningen, utan ska hamna i brännbart. Hamnar det i återvinningstunnan krävs det mycket arbete att sortera ut de glasbitarna för FTI.

Se hela svaret på sverigesradio.se

Får man slänga frigolit i Plaståtervinningen?

Detta är en insamling som i Sverige sker gemensamt på både återvinningsstationer och återvinningscentraler runt om i landet. Plastförpackningar innebär bland annat hårda och mjuka bärkassar, plasttuber, plastpåsar, frigolit, hinkar, flaskor och olika typer av refillpaket.

Se hela svaret på xn--tervinningstockholm-zwb.se

Vad får man lägga i matavfallspåsen?

Det här kan du lägga i den bruna påsen
 • Matrester, råa och tillagade.
 • Frukt- och grönsaksrester.
 • Ägg och bröd.
 • Fisk- och skaldjursrester.
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar.
 • Hushållspapper och pappersservetter.
 • Snittblommor och krukväxter utan jord.
 • Hushållspappret du använt för att torka ur fett ur stekpannan.

Se hela svaret på goteborg.se

Vad är hushållssopor Stockholm?

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. På återvinningsstationen kan du slänga papp, plastförpackningar och tidningar, glas och metall. ... På miljöstationen kan du lämna farligt avfall som inte bör slängas direkt i soppåsen eller spolas ned i avloppet.

Se hela svaret på boende.stockholm

Vad händer med det som slängs i soppåsen?

Svar: Det är fel, det finns ingen som sorterar soporna i soppåsen i efterhand. Hela påsen går till förbränning med energiutvinning och gör nytta som fjärrvärme och el, men material återvinns alltså inte. Den optiska sorteringen gäller bara de gröna påsarna med matrester.

Se hela svaret på svd.se

Vad får man lägga i pappersåtervinningen?

I tidningsinsamlingen kan du lägga:
 • Dagstidningar.
 • Veckotidningar.
 • Broschyrer.
 • Reklamblad.
 • Kataloger.
 • Kontorspapper.
 • Pocketböcker - om ingen annan vill läsa dem!

Se hela svaret på goteborg.se

Vad händer när man återvinner tidningar?

Gamla tidningar blir nya tidningar

På sorteringsanläggningarna grovsorteras det som inte är tidningar bort innan de skickas vidare till ett pappersbruk. Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa. Pappersmassan formeras sedan till nytt papper i pappersmaskinen.

Se hela svaret på ftiab.se

Vad händer med tidningar?

Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort, både maskinellt och för hand. ... En del av det insamlade materialet återvinns även till toalett- och hushållspapper. Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger innan den är utsliten och går till förbränning.

Se hela svaret på sopor.nu

Vart slänger man doftljus i glas?

4. Du har slängt gamla doftljus (i glasbehållare) i soppåsen. Doftljus sorteras som deponiavfall!

Se hela svaret på expressen.se

Får man slänga glas i soptunnan?

Du kan alltså slänga dem i soporna, det går bra. Dricksglas som du vill slänga kan du också med gott samvete lägga i soppåsen, om du inte orkar gå med dem till återvinningscentralen. De är inte glasförpackning, så de platsar inte bland tomma vinflaskor och syltburkar i glasigloon.

Se hela svaret på hemhyra.se

Var slänger man lock till glasburkar?

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade) är exempel på metallförpackningar. Lämna dina metallförpackningar på en återvinningsstation, hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen hittar du adresser till återvinningsstationerna.

Se hela svaret på sopor.nu

Varför ska du inte lägga färgat och ofärgat glas tillsammans på återvinningsstationen?

Med hjälp av ljus identifieras även olika färger i glaset som sedan separeras på samma sätt som keramiken. En del glas med fel färg går dock igenom systemet obemärkt vilket är anledningen att konsumenter uppmanas att sortera glaset efter färg vid återvinningstillfället.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Är det miljövänligt att tillverka glas?

Det krävs närmare 4,5 miljoner watts energi för att producera ett ton av glas. Tillverkningen av ett ton av glas ger upphov till så mycket som 175 kg gruvavfall och 12,7 kg luftföroreningar. Likt många andra material har glastillverkningen och brukandet negativa konsekvenser på vår miljö.

Se hela svaret på glasweld.se

Hur återanvänds glasflaskor?

Tomma flaskor transporteras till återvinnaren, där de krossas, rengörs och sorteras till återvinning efter färg. Returglas används till att tillverka nya glasflaskor, andra glasförpackningar, burkar, glasull och skumglas.

Se hela svaret på palpa.fi

Måste man källsortera?

Måste jag källsortera? Svar: Producentansvaren innebär att alla har en skyldighet att sortera ut förpackningar, tidningar, elavfall, läkemedel, däck och batterier och lämna till särskild insamling.

Se hela svaret på sopor.nu

Vad ska slängas vart?

Hårdplast. Lämnas i containern för hårdplast på återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad. Exempel på hårdplast är bildelar av plast, plastpallar, plastbackar, plastmöbler, pulkor, plasthinkar, blomkrukor, plaströr.

Se hela svaret på tekniskaverken.se

Vad får man slänga i metall?

Detta kan du lägga i metallinsamlingen
 • Konservburkar.
 • Dryckesburkar.
 • Aluminiumfolie.
 • Tuber för till exempel kaviar. Låt korken sitta kvar om det luktar illa.
 • Lock.
 • Kapsyler.
 • Metallförpackning som innehållit färg eller lim, om den är tom och torr.
 • Helt tömda sprayburkar.

Se hela svaret på goteborg.se
Föregående artikel
Hur stor är Luleå?
Nästa artikel
Är porslin brännbart?