Vad får man ut om huset brinner ner?

Frågad av: Bernt Åkesson  |  Senaste uppdatering: 11 februari 2022
Betyg: 4.3 av 5 (53 betyg)

En villaförsäkring ger i regel ett bra skydd för brandskador på ditt bostadshus. Med en fullvärdesförsäkring kan du få ett nytt hus återuppbyggt om hela ditt hus brinner ner. Beroende på skadans omfattning kan du få ersättning för sanering, reparation och återställande av de delar av huset som har skadats.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad händer om min bostadsrätt brinner ner?

Uppstår det en brand i en bostadsrättsförening har föreningen som huvudregel ansvaret både för skadorna som drabbar din lägenhet och fastigheten. ... Att föreningen ansvarar för brandskador framgår av bostadsrättslagen och innebär att föreningen dels ska reparera det som har skadats i branden, dels bekosta reparationerna.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad täcker en villaförsäkring?

En villaförsäkring omfattar din villa och tomt. ... Förutom skydd för huset och tomten ingår också ansvarsskydd och rättsskydd. En villaförsäkring gäller ett år i taget. Villaförsäkringen säljs ofta tillsammans med en hemförsäkring.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad ersätter försäkringen vid brand?

Hemförsäkringen ersätter skador på dina saker och kan hjälpa till med kostnader om du inte kan bo kvar i din bostad efter branden. Villahem- eller fritidshusförsäkringen kan också ersätta skador på byggnaden som uppstått genom brand. ... Skador på själva lägenheten ska anmälas till fastighetsägaren.

Se hela svaret på lansforsakringar.se

Kan man se om ett hus är försäkrat?

Om du kommer fram till vilket försäkringsbolag huset var försäkrat i, så behöver du en fullmakt från försäkringstagaren för att få ut uppgifter om försäkringen/skador. Det är åtminstone så det ska gå till enligt FAL (Försäkringsavtalslagen).

Se hela svaret på byggahus.se

Brandförlopp

27 relaterade frågor hittades

Hur kan man se om ett fordon är försäkrat?

Finns det något enkelt sätt att ta reda på vilket försäkringsbolag jag har?
 • Surfa in på Transportstyrelsens webbplats. ...
 • Logga in med e-legitimation eller kod. ...
 • Nu kan du se uppgifter om ditt fordon, men för att se vilket försäkringsbolag du har måste du klicka på “Visa alla fordonsuppgifter” och sedan välja “Försäkring”.

Se hela svaret på insplanet.com

Hur kan man se om man är försäkrad?

Hos många försäkringsbolag kan du logga in och se vilka försäkringar du har hos dem. Titta i sparade brev eller mejl efter avtal eller kontoutdrag senaste året, i fall du inte kommer ihåg vilka försäkringar du själv tecknat. De kan ha skickats som vanlig fysisk post, mejl eller till en digital brevlåda, som Kivra.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vem betalar självrisk vid brand?

brand eller skadegörelse vet de flesta. ... brand eller en vattenskada, i fastigheten du bor i blir du ersättningsskyldig för hela reparationen eller för hyresvärdens självrisk, vilken oftast uppgår till stora belopp.

Se hela svaret på hermanssonbolagen.se

Vem betalar Åldersavdrag?

Försäkringsbolagen gör åldersavdrag på material- och arbetskostnader om lägenheten inte var helt ny. Avdraget motsvarar åldern på det material som måste bytas ut. Du får därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen. Vad som ersätts framgår av era försäkringsvillkor.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad ingår i en Bostadsrättsförsäkring?

Bostadsrättsförsäkringen krävs för att ersätta skador på själva lägenheten och för att du har ett ansvar mot föreningen och dina grannar.
...
Ditt ansvar
 • Ytskikt. väggar, tak och golv inklusive golvmaterial som parkett och klinker,
 • Fast inredning. ...
 • Glas och bågar i fönster,
 • Lägenhetens inner- och ytterdörrar.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad ingår i Länsförsäkringars villaförsäkring?

En villaförsäkring gäller endast huset och tomten.
...
Frågor och svar om villahemförsäkring
 • inbrott.
 • bränder.
 • vattenskador.
 • storm- och blixtskador.
 • översvämningsskador.
 • skador på hushållsmaskiner och installationer.

Se hela svaret på lansforsakringar.se

Vad ingår i Folksams villaförsäkring?

Innehåll och jämför villaförsäkring
 • Stöld och skadegörelse. Försäkringen gäller för skador på dina byggnader och tomtmark, exempelvis genom inbrott. ...
 • Brand och blixt. ...
 • Läckage och översvämning. ...
 • Storm, hagel och andra naturskador. ...
 • Vitvaror. ...
 • Värdering av ditt hus.

Se hela svaret på folksam.se

Vad täcker hemförsäkring hyresrätt?

Din hyresvärd ansvarar för bostadens fasta egendom, det vill säga golv och väggar, kök och badrum, dörrar och fönster med mera. Skador ska normalt åtgärdas av hyresvärden men har du själv bekostat någon fast inredning i din hyresrätt, som till exempel en spis eller ett badkar, kan din hemförsäkring ersätta även den.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad händer vid brand?

De tar hand om din bostad efter en brand

Restvärdesräddningen genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått av brand, vattenskada eller annan händelse som täcks av ditt försäkringsskydd. Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp.

Se hela svaret på storstockholm.brand.se

Måste man ha brandvarnare i lägenheten?

Brandvarnare ska finnas i varje bostad

Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våning, samt i eller vid sovrum. Sedan 1999 det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nyproducerade bostäder.

Se hela svaret på boverket.se

Hur sanerar man efter brand?

Efter en brand

» Dammsug torrt sot med en grovdammsugare. Använd inte en vanlig dammsugare; den kan ta skada av sotet. Om sotet inte är helt torrt ska det saneras av ett saneringsföretag. » Våttorka golv och hårda ytor.

Se hela svaret på brandskyddsforeningen.se

Vem betalar självrisk vid vattenskada?

Om du har orsakat vattenledningsskadan av vårdslöshet är det genom din bostadsrättsförsäkring som du får ersättning för skadorna i din lägenhet men du får betala självrisk och åldersavdrag i enlighet med villkoren i försäkringen. ... Föreningen eller försäkringen står ofta för en sådan extra elkostnad.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Hur funkar Åldersavdrag?

Åldersavdrag görs alltid på materialkostnaden och arbetskostnaden, det vill säga både på materialet och arbetet med rivning och återställandet. Du får själv ofta betala mellanskillnaden upp till nypriset vid renovering efter en skada.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Hur räknar man ut Åldersavdrag?

Åldersavdrag görs med ett årligt procentuellt avdrag enligt en tabell som finns i alla försäkringsvillkor. Olika delar i bostaden värderas ned i olika takt men i de flesta fall mellan 5 - 10 procent per år. Alla nya delar får först en period utan åldersavdrag, vanligtvis 2 – 10 år.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Hur värderas lösöre Vid brand?

Marknadsvärdet. Har du förlorat saker vid till exempel en stöld eller en brand får du ersättning för dina sakers marknadsvärde precis före skadan.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vems försäkring gäller vid brand?

Självrisk och återkrav mot en gärningsperson

Även om din bil har skadats av en anlagd brand måste du ändå betala självrisken i bilförsäkringen. Självrisken varierar men det är vanligt med mellan 1 500 och 2 000 kr.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad kostar en Nybyggnadsförsäkring?

Byggfelsförsäkring/Nybyggnadsförsäkring: Efter att huset är färdigställt har du möjlighet att teckna en byggfelsförsäkring som täcker eventuella byggrelaterade skador för de tio första åren som uppkommit av byggslarv. Kostnad: 10 000 – 40 000 kr.

Se hela svaret på kontrollbolaget.se

Är det värt att ha olycksfallsförsäkring?

En kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring är bra att ha men det är ingen självklarhet. De kan kosta mycket i förhållande till vad de ger. De missförstås ibland med inkomstförsäkringar, men de innehåller i vanliga fall inget skydd för inkomstförlust. ... Kan täcka inkomstbortfall om du blir arbetslös eller sjuk.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad innebär det att vara försäkrad?

En försäkring är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Du betalar en avgift, premie, varje år och försäkringsbolaget ger dig genom försäkringen ett ekonomiskt skydd mot skador som kan inträffa. I försäkringsvillkoret ser du vad din försäkring täcker.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad kostar en försäkring?

Priset på en hemförsäkring är i snitt 2 004 kronor per år, enligt siffror från 2020. Det betyder att en hemförsäkring kostar runt 167 kronor i månaden. Men priset varierar mycket från person till person.

Se hela svaret på insplanet.com
Föregående artikel
Vad består Gingivans epitel av?
Nästa artikel
Hur påverkas hanhund av kastrering?