Vad finns det för fördelar och nackdelar med bergvärme?

Frågad av: Juliana Holmqvist  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (67 betyg)

Fördelar och nackdelar med bergvärme
 • Ekonomiskt: I de allra flesta fall så är bergvärme en mycket ekonomisk energiform. ...
 • Miljövänligt: Den enda miljöpåverkan utgörs av den el som förbrukas i samband med att värmepumpen hämtar upp energi från borrhållet. ...
 • Bekvämt: Normalt sett sköter värmepumpen sig själv utan problem.

Se hela svaret på thermia.se

Vad är dåligt med bergvärme?

Större investering Att installera bergvärme är ofta dyrare än att installera andra typer av värmepumpar, bland annat eftersom borrning och grävning tillkommer. Ingrepp i trädgården Att borra för bergvärme eller att gräva ner markslang kan innebära ett stort ingrepp som gör att trädgården behöver återställas.

Se hela svaret på nibe.eu

Vad är bra med bergvärme?

Låg energiförbrukning När du byter till bergvärme kan sänka din energiförbrukning med upp till 75% om du till exempel har direktverkande el idag. Låg driftskostnad En bergvärmepump ger 4 gånger så mycket energi som den förbrukar. Det vill säga den använder 1 del energi för att utvinna 4 delar energi från grundvattnet.

Se hela svaret på nibe.eu

Hur effektiv är en bergvärmepump?

Spara mest på uppvärmningen med bergvärme

Energimyndighetens tester av bergvärmepumpar visade en ungefärlig energibesparing på 70 procent för bergvärme i Sverige. För en villa med en energiförbrukning på cirka 25 000 kWh innebär detta att bergvärmen sänker elkostnaderna med 20 000 kronor per år.

Se hela svaret på greenmatch.se

Kan man få bidrag för bergvärme?

En bergvärmeinstallation kan vara en kostsam process, men du har rätt till bidrag genom rotavdrag, förutsatt att ditt hus är mer än 5 år gammalt och att du skattar i Sverige. Rotavdraget får avdras endast på arbetskostnaden, som beräknas med ett schablonbelopp som är 35 procent av totalkostnaden.

Se hela svaret på bergvarme-pris.se

Bergvärme pris och kostnad

27 relaterade frågor hittades

Vad betalade ni för bergvärme?

Den totala kostnaden för bergvärme ligger vanligtvis mellan 110 000 och 160 000 kronor, varav en bergvärmepump omfattar ungefär 55 procent och borrning omfattar ytterligare 35 procent. Installationen omfattar därmed endast 10 procent av totalkostnaden.

Se hela svaret på greenmatch.se

Är det värt att byta bergvärmepump?

När din värmepump visar svaghetstecken och kanske inte längre levererar samma effektivitet och rent av börjar ropa på renovering, då kan det vara dags att fundera på ett byte. Inte sällan inträffar detta efter 15–20 år. ... Nya värmepumpar är väsentligt mycket bättre på att krama ur energi ur luft och mark.

Se hela svaret på villalivet.se

Hur effektiv är en luft vattenvärmepump?

En bra installerad värmepump i en byggnad med rätt förutsättningar kan ge en väldigt bra energibesparing. Det går att minska sin årliga energianvändning med upp till 70 procent, vid jämförelse med oljepanna, elpanna eller direktverkande el. En luft-/vattenvärmepump kan vara uppbyggd på olika sätt. ...

Se hela svaret på ekrs.se

Är det värt att byta värmepump?

”Förutom uppenbara fel som driftstopp eller en säkring som är slut så kan det även vara missljud eller att man märker en ökad energiförbrukning. Värmepumpen presterar dåligt helt enkelt. ... Jag brukar säga att om en värmepump är äldre än tio år och får ett kompressorhaveri, då ska man byta ut värmepumpen.

Se hela svaret på ivt.se

Vad är bra med jordvärme?

Ekonomiskt: I de allra flesta fall så är jordvärme en mycket ekonomisk energiform. Dessutom höjer jordvärme värdet på ditt hus. ... Miljövänligt: Den enda miljöpåverkan utgörs av den el som förbrukas i samband med att värmepumpen hämtar upp energi från jordvärmeslingan.

Se hela svaret på thermia.se

Vad är vattenburen bergvärme?

En bergvärmepump arbetar ihop med husets vattenburna uppvärmningssystem, d.v.s. golvvärme eller radiatorsystem. ... Vatten som värmts upp håller värmen bra och vattenburen värme hindras inte av stängda dörrar. Här förklarar vi hur bergvärmepumpen fungerar ihop med olika typer av vattenburen värme.

Se hela svaret på polarpumpen.se

Vilken är den bästa Bergvärmepumpen?

Så lyder formuleringen för 2021 års bästa bergvärmepump som i år blev Daikin Altherma Geo 3 10kw. Med högsta betyg i bland annat effekt, energiklass, pris och köldmedium och ett totalt betyg på 8,9 av 10 möjliga utnämndes Daikin Altherma Geo 3 10kw av Polarpumpens expertpanel som ett särskilt bra val.

Se hela svaret på blogg.polarpumpen.se

Är bergvärme dyrt?

Att investera i en bergvärmepump må vara en kostsam affär, då den totala kostnaden kan bli omkring 150 000 kronor. ... Utöver energibesparingen, ligger bergvärmens största styrka i sin pålitlighet, då driftsäkerheten för bergvärme är mycket hög, och investeringen man gör är en stabil och beprövad uppvärmningsform.

Se hela svaret på bergvarme-pris.se

Är bergvärme vattenburet?

Utöver själva kostnaden för borrningen och din värmepump så krävs att ditt hus nyttjar ett vattenburet system för uppvärmning. Således behöver du ha vattenburna radiatorer och golvvärmesystem för att kuna nyttja bergvärmepumpen.

Se hela svaret på bergvarmeinstallation.se

Är bergvärme gratis?

Det är elförbrukningen som avgör hur stor månadskostnaden för bergvärme blir. Om vi bor i en medelstor villa som har en årsförbrukning på 25 000 kWh kommer bergvärmepumpen dra ungefär 6 000 kWh vilket ger en månadskostnad på runt 600 kronor beroende på ditt elavtal.

Se hela svaret på helphero.se

Vilka fördelar är det med vätska vatten värmepump jämfört med luft luft värmepump?

Fördelar och nackdelar med luft-vattenvärmepump
 • Fördelar. Spara upp till 60 procent energi. ...
 • Nackdelar. ...
 • Upp till 60 procent energibesparing. ...
 • Ett billigt uppvärmningsalternativ. ...
 • Billigare än markvärmepumpar. ...
 • Jämn värmefördelning. ...
 • Behöver ett vattenburet distributionssystem. ...
 • Inte optimalt för hus i norra Sverige.

Se hela svaret på greenmatch.se

Vad drar en luft-vattenvärmepump?

Så här stor elförbrukning har en luft-vattenvärmepump. Som diagrammet visar kan en värmepump dra cirka 6–7 000 kWh per år i de södra och mellersta delarna av Sverige. Från Malmö i söder till Kiruna i norr ligger förbrukningen på mellan 6 578 och 8 582 kWh. Den insparade energin hamnar på mellan 15 422 och 13 415 kWh.

Se hela svaret på polarpumpen.se

Vad behövs för luft vatten värmepump?

En luft/vatten-värmepump kräver att du har ett vattenburet uppvärmningssystem. Det kan hända att detta måste anpassas inför den nya uppvärmningsmetoden, något som påverkar kostnaden för att installera en luft/vatten-värmepump.

Se hela svaret på energifakta.nu

Vad kostar det att byta en bergvärmepump?

Byt den gamla värmepumpen mot en ny och effektivare. Kostnaden ligger vanligtvis mellan 75 000 -100 000 kronor. Om det behövs kompletteringsborra så kan det kosta ytterligare 30 000 - 100 000 kronor, beroende på hur mycket som måste borras.

Se hela svaret på vattenfall.se

Hur länge håller ett borrhål för bergvärme?

Hur länge håller energibrunnen? Själva borrhålet har egentligen en obegränsad livslängd, om det är korrekt dimensionerat. När man börjar utvinna värme ur marken sjunker temperaturen i berget, men efter ca fem år så ska denna temperatursänkingen har stabiliserats.

Se hela svaret på polarpumpen.se

När är det dags att byta bergvärmepump?

Den officiella siffran för bergvärmepumpars livslängd är mellan 15 och 20 år. Det finns bergvärmepumpar som fungerar längre än så, men det finns också de som är uttjänta redan efter dryga 10 år. Kompressorn är ofta den del av bergvärmepumpen som går sönder först.

Se hela svaret på bergvarme-pris.se

Vad kostar det att få bergvärme?

Den exakta kostnaden för att installera bergvärme varierar beroende på hur ditt energibehov ser ut och hur marken ser ut under din tomt. Det totala priset för bergvärme inklusive borrning hamnar mellan 105 000-195 000 kr efter ROT-avdrag.

Se hela svaret på bosch-climate.se

Vad kostar det att lägga jordvärme?

En jordvärmepump kostar vanligen mellan 45 000 kronor och 120 000 kronor, beroende på hur hög kapacitet den har, samt vilket varumärke den är av. Viktigt att veta är att det inte alltid är ju dyrare desto bättre.

Se hela svaret på greenmatch.se

Vad kostar det i månaden med bergvärme?

Månadskostnaden för bergvärme kan ligga mellan 375 och 625 kronor, beroende på ditt värmebehov. Detta enligt beräkningar från bergvarme-pris.se. Bergvärmeanläggningen drivs på el så desto mera värmeenergi den måste producera desto mera el förbrukar den.

Se hela svaret på bergvarme-pris.se
Föregående artikel
Vilket land har högst Dieselpris?
Nästa artikel
Är Xanor bra?