Vad gäller vapenskåp?

Frågad av: Rolf Nordin  |  Senaste uppdatering: 23 februari 2022
Betyg: 4.1 av 5 (14 betyg)

Förvaring av vapen hemma
När skjutvapen inte används måste du förvara dem i godkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492 eller SSF 3492. Ett godkänt skåp är försett med en dekal med texten SS 3492/SSF3492, placerad inne i skåpet.

Se hela svaret på polisen.se

Vilka regler gäller för vapenskåp?

Ett vapenskåp måste väga minst 150 kg utan vapen för att inte behöva förankras i byggnadsstommen. Om du vill kan du istället för att förankra skåpet lägga in vikter så att den totala vikten överstiger 150 kg. Som lås godtas både nyckel och kodlås. Kravet är att obehörig inte lätt ska kunna komma åt nycklar eller kod.

Se hela svaret på butikskassa.com

Hur många vapen får man ha som jägare?

Krav för antal vapen i vapengarderoben

Du som har tagit jägarexamen anses ha behov av fyra jaktvapen, vilket är den så kallade vapengarderoben för jakt. Om du ska ansöka om fler jaktvapen måste du motivera varför du har behov av detta. För att få licens på fler än sex jaktvapen ställs mycket höga krav.

Se hela svaret på polisen.se

Kan man ha vapenskåp på annan adress?

Idag är det ett brott mot vapenlagen att förvara licensierade vapen på annan plats än där man själv är folkbokförd. Huvudregeln är att vapnet ska förvaras där man är folkbokförd. Det finns dock ett tillstånd man kan söka hos polisen för att få lov att förvara sina vapen hos någon annan.

Se hela svaret på riksdagen.se

Får man ha vapenskåp i fritidshus?

För att överhuvudtaget förvara vapen i din fastighet så måste du ha ett vapenskåp. Vapenskåp som väger mindre än 150 kg måste vara förankrade i byggnadsstommen, men väger de mer så får de vara fristående. Det är olämpligt, men inte olagligt att förvara sina vapen i en obebodd sommarstuga i och med stöldrisken.

Se hela svaret på jagarexamenonline.se

Vad har du i ditt vapenskåp

33 relaterade frågor hittades

Får man ha vapenskåp i garaget?

Ska inte vapenskåpet finnas inne i bostaden? Svaret är att vapenskåpet kan stå i garaget eller uthuset under vissa förutsättningar. ... Med bostad kan likställas byggnad, till exempel garage eller förråd, som är låsbart och sammanbyggt med bostaden och där en genomgångsdörr finns mellan byggnaden och bostaden.

Se hela svaret på jaktojagare.se

Hur mycket krut får man ha hemma?

När måste man ha tillstånd från MSB? Du som har licens för innehav av skjutvapen och handladdar ammunition för eget bruk till dessa vapen får använda och förvara högst 5 kg krut och tändhattar i riskgrupp 1.3 eller 1.4 till handladdning utan annat tillstånd än vapenlicensen.

Se hela svaret på msb.se

Måste vapenskåp bultas fast?

Alla som innehar ett vapen måste förvara dem i ett skåp som är certifierat enligt normen SSF 3492. En del mindre skåp ska bultas fast i golv eller vägg, medan andra vapenskåp inte behöver bultas.

Se hela svaret på esafe.se

Får man jaga med någon annans vapen?

Den som lånar ut sitt vapen får också bära med vapen (eget eller lånat). Detta för att snabbare kunna ingripa vid behov. Jägarexamen behövs inte vid uppsiktsjakt, men däremot statligt jaktkort. Undantaget är om du är under 18 år vid jaktårets början.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Måste man ha vapenfodral?

Det är bäst att alltid transportera vapnen i ett vadderat vapenfodral eller en transport- väska. De skyddar samtidigt vapnet och till exempel gevärets kikarsikte mot stötar. När du rör dig med egen bil är bagageutrymmet en bra plats för vapnet. ...

Se hela svaret på jahtimedia.fi

Hur många vapen får man ha för målskytte?

Normalt beviljas licens till ett begränsat antal vapen – en så kallad vapengarderob – där begränsningen är sex jaktgevär och för målskytte tio enhandssvapen samt åtta övriga vapen (t. ex. gevär eller armborst). Pistoler på jaktlicens räknas inte in i vapengarderoben.

Se hela svaret på vapeninfo.se

Får man ha pistol med jägarexamen?

Skillnad vapenlicens och jägarexamen – Att ta en jägarexamen innebär inte att man automatiskt får vapenlicens. Man måste efter jägarexamen söka vapenlicens likväl. Vilka vapen omfattas av licens - Vapenlagen tar framförallt sikte på det som i folkmun betraktas som skjutvapen.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka jaktvapen?

Vilket vapen som får användas bestäms av vad det är för vilt du tänker jaga. Vid jakt på vissa viltslag, bland annat älg, kronvilt och björn får endast kulvapen användas. Vid rådjursjakt är hagelvapen tillåtet, men dessa jagas lika ofta med kulvapen.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Vad krävs för att ta jägarexamen?

Du behöver ta jägarexamen

En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. Med dessa båda prov godkända så är man behörig att söka licens för och jaga med hagelvapen.

Se hela svaret på jaktia.se

När blev det krav på vapenskåp?

sou 1998 44 d2 Statens offentliga utredningar 1998:44 - Riksdagen. I 1973 års vapenlag angavs att skjutvapen eller en för vapnets funktion vital del samt ammunition skulle förvaras under lås. De allmänna förvaringsföreskrifterna skärptes genom lagändring den 1 januari 19921.

Se hela svaret på riksdagen.se

Hur säkert är ett vapenskåp?

Hur många vapen ni får förvara i ett vapenskåp räknas ut genom ett poängsystem. Ett vapenskåp som är certifierad för exempelvis SS3492 är godkänt för 20 poäng. Detta innebär att vapenskåpet har en förvaringskapacitet på 20 poäng som fördelas över alla vapen ni väljer att förvara där.

Se hela svaret på jaktrevyn.se

Får man jaga med Lånelicens?

Exempel: Vill en person låna ett kulgevär klass 1 så krävs det att personen själv innehar licens för kulgevär klass 1 eller fått tillstånd från Polisen om att låna ett kulgevär klass 1. I båda fallen så krävs det att man får en vapenlånehandling från långivaren. Det finns att skriva ut från Polisens hemsida.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Får man ha pistol hemma i Sverige?

Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen. När du köper vapen från en privatperson måste du även skicka in säljarens originallicens tillsammans med din ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen.

Se hela svaret på polisen.se

Vad krävs för att en skytt ska kunna låna ut sitt vapen till en annan skytt?

Låntagaren ska ha fyllt 18 år. Om innehavet av ett skjutvapen kräver att den enskilde ska ha avlagt skytteprov eller genomgått en viss utbildning eller på annat sätt visat sig vara lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som uppfyller samma krav.

Se hela svaret på polisen.se

Vad kan man använda som tyngd till vapenskåp?

Svar: Man får ha så mycket vikt man vill i sitt skåp, dock skall skåpet väga minst 150kg och detta utan vapen eller ammunition inräknat. Vikten skall infinna sig inuti skåpet.

Se hela svaret på norlyx.se

Vad innebär SSF 3492?

Står det "SS 3492" eller "SSF 3492" så är skåpet godkänt för vapenförvaring idag. Det finns vissa skåp som är gjorda precis i övergångsperioden - Dessa skåp kan ha både lappen med "SS 3492" och "SSF Provat" i, dessa skåp är godkända för vapenförvaring.

Se hela svaret på norlyx.se

Hur mycket väger ett skåp?

Beroende på vilket kassaskåp du har i ditt hem eller på ditt företag kan det väga väldigt mycket. Större kassaskåp kan ha en vikt på flera hundra kg. Detta medför inte bara att materiella ting, såsom golv, väggar och möblemang tar skada, utan även att ni som lyfter kan få fysiska men.

Se hela svaret på secura.se

Hur mycket ammo får man ha hemma?

Hur mycket ammunition man får ha i bostaden regleras i formell mening inte, men ofta har siffran 20 kilo cirkulerat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Viktigt att komma ihåg är att man med 20 kilo menar nettovikten explosiva ämnen.

Se hela svaret på svenskjakt.se

Får man ha dynamit hemma?

Tillstånd till förvaring för verksamheter som använder eller saluför explosiva varor utfärdas av den kommun där förvaringen ska äga rum. Tillstånd till förvaring i anslutning till tillverkning, destruktion m.

Se hela svaret på msb.se

Får man tillverka svartkrut?

Svartkrut kan man själv tillverka på ett smidigt och säkert sätt. Krutet kan du senare använda till många fina saker. 1) Häll alkoholen i en av hinkarna. 2) Lägg salpetern, kolet och svavlet i den värmebeständiga hinken.

Se hela svaret på mestmotor.se
Föregående artikel
Är Umeå större än Sundsvall?
Nästa artikel
Hur mång ben har en fästing?