Vad gäller vid intermittent anställning?

Frågad av: Marcus Lundqvist  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (7 betyg)

Begreppet intermittent anställning klargör att den tidsbegränsade anställningen inte sträcker sig över en sammanhängande period, utan begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackat ja till att arbeta.

Se hela svaret på hr-webben.lu.se

Hur länge kan man vara intermittent anställd?

Du kan alltså inte vara timanställd hur länge som helst utan när du kommit upp i 731 LAS-dagar gäller att din anställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning.

Se hela svaret på lawline.se

Hur många timmar i veckan får man jobba som timanställd?

Fick förfrågan om en fast heltids-tjänst, men det önskade jag inte, eftersom jag redan har jobb som egenföretagare. Då blev jag timanställd. Fick veta nu att som timanställd får man Max arbeta 16 Tim/vecka inplanerat, stämmer det.

Se hela svaret på lawline.se

Vad gäller när man är timanställd?

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. ... Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.

Se hela svaret på verksamt.se

Vad är en Alva anställning?

Allmän visstidsanställning, ALVA

En allmän visstidsanställning är en anställningsform som kan användas när arbetsgivaren har behov av att tidsbegränsa en anställning. Användningen av allmän visstidsanställning som anställningsform är dock begränsad i tid.

Se hela svaret på aurora.umu.se

Vad gäller inför och under en anställning?

39 relaterade frågor hittades

Vad innebär tidsbegränsad anställning?

Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig. Tidsbegränsad anställning innebär att du har ett start- och ett bestämt slutdatum för din anställning redan från början.

Se hela svaret på unionen.se

Kan vikariat vara?

Visstidsanställning. Visstidsanställningen är tidsbegränsad. Det kan vara en vanlig allmän visstidsanställning, ett vikariat eller en säsongsanställning. Om du har haft ett vikariat eller allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod har du rätt till en tillsvidareanställning.

Se hela svaret på arbetsformedlingen.se

Hur lång uppsägningstid har man om man är timanställd?

I praktiken betyder det att varje tillfälle du jobbar räknas som ett separat anställningstillfälle, vilket ibland kallas för intermittent anställning. Därför har du egentligen ingen uppsägningstid, eftersom din anställning bara varar så länge som du har jobb inbokat.

Se hela svaret på jusek.se

När får man lön om man är timanställd?

Efterskottslön innebär att lönen betalas ut i månaden efter den intjänande perioden. Ofta så har timanställda lön i efterskott, då man vill avsluta och sammanställa arbetat period innan man betalar ut lönen. Till exempel ska intjänade timmar i september betalas ut i oktober.

Se hela svaret på bokio.se

Får man sjukpenning när man är timanställd?

Har jag som timanställd rätt till sjuklön? Ja, du kan ha rätt till sjuklön om du uppfyller förutsättningarna i gällande sjuklönelag och kollektivavtal. Sammanfattningsvis: Om den avtalade anställningen/bokningen är en månad eller längre så har du rätt till sjuklön från första dagen.

Se hela svaret på harryda.se

Hur mycket kan man jobba som timanställd?

Är den normala arbetstiden på din arbetsplats 40 timmar i veckan (cirka 170 timmar per månad beroende på avtal) får du alltså inte jobba mer än 220 timmar i månaden. ... Du bör ha en visstidsanställning eller en tillsvidareanställning där din arbetstid framgår i kontraktet.

Se hela svaret på da.se

Hur många timmar i veckan får man jobba?

Allmän övertid får tas ut med maximalt 200 timmar per kalenderår. Extra övertid får tas ut med maximalt 150 timmar per arbetstagare och kalenderår. Allmän och extra övertid får för varje arbetstagare totalt uppgå till som mest 48 timmar under en period om 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad.

Se hela svaret på av.se

Hur lång arbetstid får du lov att ha som mest per vecka enligt Vägarbetstidslagen?

Arbetstiden får i genomsnitt vara högst 48 timmar per vecka under en beräk- ningsperiod på 4 månader. Den samman- lagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka. arbetstagare och förare som är egenföretagare och som utför vägtransporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Kan man vara fast anställd med timlön?

Det som kallas timanställning är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att du får betalt per timme. Den som är timavlönad har en intermittent anställning eller visstidsanställning. Huvudregeln på arbetsmarknaden är tillsvidareanställning, det som i dagligt tal kallas "fast anställning".

Se hela svaret på kommunal.se

Hur länge är 731 dagar?

Arbetsdomstolen har nu slagit fast att ett år har 365 dagar och att även skottår ska räknas som 365 dagar av praktiska skäl. Därmed krävs en anställningstid på sammanlagt 731 dagar (365 dagar x 2 år + 1 dag) under en femårsperiod för att anställningen ska omvandlas till visstidsanställning.

Se hela svaret på arbetsgivaralliansen.se

Kan man säga upp tidsbegränsad anställning?

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar.

Se hela svaret på unionen.se

Hur vet man vilken lön man ska ha?

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner eller minimilöner som det också kallas. Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm inte att du kan förhandla och argumentera för en högre lön. Någon övre gräns för lönen finns inte!

Se hela svaret på handels.se

Vad kostar det att ha en timanställd?

800 kr är ju ca 1,5 timmars jobb, och om du har en anställd som har 170 kr/tim så blir det 170 x 1,5 x 1,12 x 1,3142=375. Du har alltså råd att ge lite mer i lön, typ 180 kr.

Se hela svaret på foretagande.se

Hur lång uppsägningstid vid egen uppsägning HRF?

– En månad, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är mindre än ett år. – Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år. – Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.

Se hela svaret på hrf.net

Hur lång uppsägningstid vid egen uppsägning restaurang?

För både arbetstagare och arbetsgivare gäller en minsta uppsägningstid om en månad.

Se hela svaret på hrf.net

Hur länge får man gå på vikariat Handels?

Vikariatet får vara högst två år under en femårsperiod. När du har vikarierat hos samma arbetsgivare i mer än två år inom en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Se hela svaret på handels.se

Kan man hoppa av ett vikariat?

Uppsägning av vikariat

Ett vikariat har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför finns i regel ingen uppsägningstid för ett vikariat. Anställningen kan dock avslutas i förtid om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta.

Se hela svaret på st.org

Är en tillsvidareanställning mer säker än en anställning för viss begränsad tid?

Tillsvidareanställning är tryggare för arbetstagaren, eftersom anställningen inte har något slutdatum och inte kan sägas upp på vilka grunder som helst. Dessutom gäller en viss uppsägningstid om arbetstagaren ändå skulle bli uppsagd, antingen enligt lagen eller gällande kollektivavtal.

Se hela svaret på xn--fackfrbund-icb.com
Föregående artikel
Hur går man ner i vikt när man är i klimakteriet?
Nästa artikel
Vad kostar det att sälja på Tradera företag?