Vad händer om man bygger altan utan bygglov?

Frågad av: Anneli Sundqvist  |  Senaste uppdatering: 20 juli 2022
Betyg: 4.1 av 5 (38 betyg)

För att vara bygglovsbefriad får din altan vara högst 1,8 meter från markytan. Du ska enligt Plan- och bygglagen även ha ett fallskydd från din altan. Om du bygger altanen inom 3,6 meter från bostaden får du bygga ett staket eller en mur på altanen utan bygglov, då detta räknas som fallskydd.

Se hela svaret på ltingenjorsbyra.se

Får man bygga en altan utan bygglov?

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken.

Se hela svaret på boverket.se

Vad kan hända om man bygger utan bygglov?

Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift. För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Se hela svaret på stromstad.se

Hur mycket trädäck får man ha?

Hur stor altan du får bygga, hur hög och vad som gäller när du vill bygga insynsskydd och ha räcke vid altanen. En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov. I princip kan man täcka hela tomten med trall, så länge det räknas som marknivå.

Se hela svaret på byggahus.se

När krävs bygglov för altan?

Planerar du att bygga altan, trädäck eller en terrass behöver du söka bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus. En altan är enligt Boverkets definition en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Se hela svaret på bygglov.stockholm

Hur jag bygger en altan med trädäck och trapp del 1 (gör det själv och inspiration)

29 relaterade frågor hittades

Hur stor altan är lagom?

Enligt Boverket finns det inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Om du planerar att bygga en altan ovan marknivå är det därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga.

Se hela svaret på dinbyggare.se

När behövs grannens medgivande?

En åtgärd som inte kräver bygglov men som man vill uppföra närmare än 4,5 meter från tomtgräns kräver berörd grannes medgivande. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta.

Se hela svaret på ange.se

Vad kostar det att bygga 40 kvm altan?

Enligt hans erfarenhet ligger en standardaltan på cirka 1 000 kronor per kvadratmeter. Men ovanstående faktorer påverkar priset och du måste ta hänsyn till både hur du tänkt använda altanen, hur stor du vill ha den och hur tomten ser ut.

Se hela svaret på byggahus.se

Hur stort trädäck ska man ha?

Det behöver minst vara 50 cm tomt utrymme bakom en sittande person. Matplats för sex personer kring ett bord som är 210cm långt och 90 cm brett behöver en yta på minst 3X4 meter. Fikaplats för två kring ett litet runt bord på 70 cm behöver en yta på minst 1,7 X 1,7 meter.

Se hela svaret på vaxjotradgardsdesign.se

Vad kostar det att bygga 100 kvm altan?

En relativt standardiserad altan av tryckimpregnerat virke på en plan tomt med goda markförhållanden kostar någonstans runt 1 300 kronor per kvadratmeter (exklusive ROT-avdrag) att bygga.

Se hela svaret på wastgotafinans.se

Vad räknas som Fasadändring?

Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Se hela svaret på boverket.se

Kan ett svartbygge preskriberas?

Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att det efter 10 år inte är möjligt att ingripa och begära rättelse av åtgärden.

Se hela svaret på osteraker.se

Finns det erforderliga bygglov?

Finns erforderliga bygglov? En fråga som är bra att du som ska sälja din bostad får ställd i ett formulär av mäklaren och som du som ska köpa bostaden ska fråga för att säkerställa att det finns de bygglov som krävs för alla ny-, till- eller ombyggnder på fastigheten.

Se hela svaret på svenskfast.se

Hur nära tomtgränsen får man bygga en altan?

Trädäck och altaner med en höjd över 1,4 meter betraktas som en tillbyggnad och kräver alltid bygglov. Om placeringen hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns rekommenderar vi att du får grannens skriftliga medgivande. Vänligen ta kontakt med stadsarkitektavdelningen för instruktioner.

Se hela svaret på landskrona.se

Hur nära väg får man bygga altan?

En bygglovsbefriad altan ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera en sådan altan närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika beroende på var man bygger. Det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns.

Se hela svaret på boverket.se

Vad kostar det att söka bygglov för altan?

Vad kostar det? Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr.

Se hela svaret på orebro.se

Hur stort trädäck runt poolen?

Vissa pooltak tar mycket av altanytan, ha ca 3,5 meter tillgodo i poolens längdriktning så pooltaket kan skjutas förbi hela poolen och man kan gå runt poolen.

Se hela svaret på villanytt.se

Hur stor trall?

De vanligaste dimensionerna på trallvirket är 22x95, 28x120 samt 34x145mm. Trall i den tunnaste dimensionen är förstås billigast som produkt, men inte nödvändigtvis som ett totalprojekt. 22x95mm trall kräver mer arbete samt tätare avstånd mellan stödreglar, bärlinor, fler antal skruv med mera.

Se hela svaret på hornbach.se

Hur stor plats för matplats?

Hur många får plats kring ett matbord? Räkna med 60x35cm per person för att få plats med tallrik, bestick och glas. Ett rektangulärt bord för 4 personer bör ligga mellan 70-90×120-150cm. Ett runt bord för 4 personer bör vara 110cm i diameter.

Se hela svaret på frubohlin.se

Vad kostar 40 kvm trall?

För tryckimpregnerad trall behöver du betala mellan 17 och 50 kronor per löpmeter vilket ger det absolut lägsta kvadratmeterpriset. Priset varierar beroende på dimension, klass och fabrikat. Andra fördelar med virket är att det är det mest hållbara du kan välja.

Se hela svaret på hus.se

Vad kostar 50 kvm trall?

En 50 kvadratmeter stor altan i tryckimpregnerad trall, inklusive ROT-avdrag, skulle kunna kosta cirka 60 000, fördelat på:
  • Snickerikostnad: 50 000 kronor, eller 35 000 efter ROT-avdrag.
  • Materialkostnad (trall, plintar, stomme, skruv mm): 15 500 kronor.
  • Eventuell schaktning: 10 000 kronor.

Se hela svaret på resursbank.se

Vad kostar det att bygga altan 2021?

Priset för material till en 60 kvadratmeter stor altan ligger numera på mellan ca 20 000-30 000 kronor, beroende på vilken byggvaruhandlare du väljer och hur du bygger den. I vårt prisexempel ingår en plintgrund, regelverk, skruvar, tryckimpregnerad grön trall och de beslag som krävs.

Se hela svaret på byggahus.se

Vad händer om man bygger utanför sin tomtgräns?

Om du använder allmän mark utanför din tomtgräns för någon form av anläggning eller byggnadsverk (till exempel upplag, kompost, uppställning av fordon eller om du har ett byggnadsverk utanför den egna tomten): Ta bort anläggningen eller byggnadsverket snarast möjligt.

Se hela svaret på upplands-bro.se

Vad kan du göra om din granne nekar dig att bygga nära hans fastighet?

Om du inte vill lämna ditt medgivande till grannens bygge, och hans bygge stör dig, så kan du klaga hos byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden kan vid vite förelägga din granne att ta bort byggnaden eller sluta att bygga. Han behöver alltså medgivande om det inte handlar om småbyggnationer.

Se hela svaret på lawline.se

Vad händer om man bygger större än bygglovet?

Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift om inte det olovligt utförda är rivet eller återställt innan nämnden fattar beslut.

Se hela svaret på sorsele.se
Föregående artikel
Hur uppdaterar man en aktiebok?
Nästa artikel
Hur vanligt är kromosomavvikelser ålder?