Vad ingår i matematik A?

Frågad av: Lage Lindgren  |  Senaste uppdatering: 29 januari 2022
Betyg: 5 av 5 (30 betyg)

Nya inslag i Matematik A är att lösa ut variabler i algebraiska uttryck, bråkräkning med godtyckliga nämnare, metoder för överslagsräkning samt grundläggande trigonometri. Det trigonometriska inslaget ignoreras dock ofta på yrkesförberedande program.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad ingår i Matematik 1a?

Kursen Matematik 1a ger dig kunskap om:
 • Numerisk räkning.
 • Procent.
 • Sannolikhetslära och statistik.
 • Ekvationer och formler.
 • Geometri.
 • Linjära och exponentiella modeller.

Se hela svaret på hermods.se

Vad ingår i matte 1c?

I kursen Matematik 1c får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om procenträkning och hantering av formler. Du lär dig trigonometriska samband, egenskaper hos hela tal och funktioner, beräkningar med vektorer samt att lösa linjära ekvationer och olikheter.

Se hela svaret på nti.se

Vad ingår i matematik 1b?

Du lär dig om symmetrier, egenskaper hos heltal och funktioner samt att lösa linjära ekvationer och olikheter. Även granskning av statistiska data och olika talsystem ingår i kursen.

Se hela svaret på nti.se

Vad ingår i matematik 2b?

I kursen matematik 2b får du lära dig använda klassiska satser i geometri, räta linjens ekvation och kvadrerings- och konjugatregeln. Hur gör man en statistisk undersökning? Vilka beräkningar ska göras i en budget?

Se hela svaret på nti.se

Vad är matematik?

36 relaterade frågor hittades

Vad lär man sig i matte 2?

Kursen Matematik 2b ger dig kunskaper om:
 1. Algebra och ekvationer.
 2. Linjära funktioner.
 3. Andragradsfunktioner och exponentialfunktioner.
 4. Geometri.
 5. Statistik.

Se hela svaret på hermods.se

Vad innehåller matte 2a?

I kursen Matematik 2a får lära dig formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer samtidigt som du lär dig lösa ekvationssystem, andragradsekvationer och bestämma ekvationen för en rät linje.

Se hela svaret på nti.se

Vad är matematik Skolverket?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa problem och använda matematik i samhälls- och yrkeslivet.

Se hela svaret på skolverket.se

Vad ingår i matte 3b?

I Matematik 3b lär du dig mer om hur funktioner fungerar. Du lär dig begrepp som ändringskvot, gränsvärde, derivata, integral och sambandet mellan dessa samtidigt som du lär dig metoder för att lösa extremvärdesproblem och polynomekvationer av högre grad. Även geometrisk summa och linjär optimering ingår i kursen.

Se hela svaret på nti.se

Vad ingår i matematik 2c?

Kursen Matematik 2c är en fortsättningskurs efter Matematik 1c. Kursen riktar sig till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Under kursens gång får du bland annat kunskaper om algebra, geometri och statistik.

Se hela svaret på hermods.se

Vad lär man sig i matte 1?

Matte 1
 1. Tal. I detta inledande kapitel repeterar vi främst sådant som vi har lärt oss i grundskolan om olika typer av tal och räkneregler som gäller. ...
 2. Geometri. ...
 3. Algebra. ...
 4. Funktioner. ...
 5. Procent. ...
 6. Statistik och sannolikhet. ...
 7. Nationella prov.
 8. Övningsexempel.

Se hela svaret på matteboken.se

Vad ingår i matte 4?

Du lär dig räkna med komplexa tal, derivera trigonometriska funktioner och göra beräkningar med hjälp av integraler. Även bevismetoder och introduktion av begreppet differentialekvation ingår i kursen. Äldre varianters motsvarighet till dagens kurser: Matematik 1a = Matematik A.

Se hela svaret på nti.se

Vad läser man i matte 5?

I Matematik 5 lär du dig mer om differentialekvationer och hur man löser sådana. ... Du lär dig diskret matematik och begrepp som mängd, kongruens, permutation, rekursion och talföljd. Även grafteori och induktionsbevis ingår i kursen.

Se hela svaret på nti.se

Vad gör man i matte 3c?

Kursen Matematik 3c ger dig kunskaper om:
 1. Trigonometriska begrepp.
 2. Fördjupning av geometri.
 3. Derivator.
 4. Exponentialfunktioner och talet e.
 5. Primitiva funktioner och integraler.

Se hela svaret på hermods.se

Vad ingår i matte C?

Kursinnehåll
 • Logaritmer och potenser med reella exponenter.
 • Polynom.
 • Lösning av polynomekvationer av högre grad genom faktorisering.
 • Summan av en geometrisk talföljd.
 • Använda dator som hjälpmedel vid studie av matematiska modeller.
 • Ändringskvot och derivata.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur ska jag klara matte 3b?

Om du då vill läsa upp Matte 3b kan du göra prövning för att få upp betyget på kursen. Det kan du göra på din gamla gymnasieskola eller på komvux. Då kan du även välja om du vill läsa hela kursen, göra det på distans, eller plugga själv för att sedan skriva en prövning.

Se hela svaret på gymnasium.se

Vad är ett matematiskt begrepp?

Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som en kvadrat, en process som subtraktion eller en egenskap som volym. Med exempelvis begreppet addition avses det abstrakta innehåll vi lägger i benämningen addition eller med andra ord – vad vi menar med addition.

Se hela svaret på larportalen.skolverket.se

Hur mycket matte läser man på gymnasiet?

På gymnasiet är kurserna i matematik indelade i tre spår: a, b och c. Spår a innehåller följande kurser: Matematik 1a och 2a. Spår b består av: Matematik 1b, 2b och 3b. Spår c innehåller: Matematik 1c, 2c och 3c.

Se hela svaret på fragasyv.se

Vad är matematik 2a?

Matematik 2 a

Matematik B har ersatts av matematik 2a, 2b och 2c. Kursen bygger på matematik 1a, 1b och 1c. De finns tre inriktningar: 2a motsvarar den gamla kursplanens MA B och är inriktad mot yrkesprogrammen medan 2b och 2c är utökade kurser.

Se hela svaret på kunskapsforbundet.se

Vad ska man kunna i matematik 2?

Här finner du all matematik som hör till gymnasieskolans kurs Matematik 2a, 2b och 2c.
 • Algebra. ...
 • Andragradsekvationer. ...
 • Funktioner och grafer. ...
 • Linjära funktioner och ekvationssystem. ...
 • Geometri. ...
 • Logaritmer. ...
 • Statistik. ...
 • Nationella prov.

Se hela svaret på matteboken.se

Hur ska jag klara av matte 2a?

Fundera medan du läser, ställ dig själv frågor om texten. Att försöka lära sig saker utantill, som man inte förstår, är meningslöst i matematik. Det är förståelsen som är det viktiga. Du måste förstå det du lär dig, på riktigt.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Vad kommer efter matte 2a?

Den tidigare kursen Matematik B motsvaras idag av: Matematik 2a. Matematik 2b. Matematik 2c.

Se hela svaret på supportforum.nti.se

Vad är viktigast i matte 2b?

I matematik 2b och 2c ska du kunna beräkna och bestämma spridningsmåtten variationsbredd, kvartilavstånd och percentiler samt känna till hur man kan beräkna standardavvikelser och jobba med normalfördelat material.

Se hela svaret på eddler.se

Vad ska man kunna i matte åk 9?

Här finner du all matematik som hör till grundskolans årskurs 9.
 • Negativa tal. ...
 • Potenser och kvadratrötter. ...
 • Procent. ...
 • Statistik och sannolikhet. ...
 • Uttryck, ekvationer och funktioner. ...
 • Geometri. ...
 • Nationella prov.

Se hela svaret på matteboken.se

Hur får man godkänt i matte?

Godkänt betyg i Matematik 1. Godkänt Gymnasiearbete, 100 p. Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena. Du kan (om du vill) dessutom komplettera ditt yrkesprogram med vissa kurser och därmed få grundläggande behörighet för högskolestudier.

Se hela svaret på gymnasieguiden.se
Föregående artikel
Vad är assistansersättning till för?
Nästa artikel
Hur länge kan man lagra tobak?