Vad innebär det att välja ett extra familjeskydd inom avtalsområdet?

Frågad av: Marja Olsson  |  Senaste uppdatering: 17 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (53 betyg)

Genom ett särskilt förordnande kan turordningen till familjeskyddet ändras och även tidigare make/maka, registrerad partner eller sambo samt styvbarn och fosterbarn kan väljas som förmånstagare. Anställda inom kommun, landsting, kommunförbund och kommunala bolag omfattas av avtalsområdet KAP-KL, AKAP-KL eller PA-KFS.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Vad är familjeskydd Fora?

Familjeskydd - en livförsäkring

Genom Avtalspension SAF-LO kan du teckna en livförsäkring som heter familjeskydd. Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtalspension SAF-LO. Dör du innan utgången av det år du fyller 65 får år din familj (förmånstagare) ersättning från familjeskyddet.

Se hela svaret på fora.se

Vad menas med familjeskydd?

Om du väljer att lägga till familjeskydd får din familj ersättning om du skulle dö innan du går i pension. Vill du att din familj ska få ersättning om du dör innan du går i pension kan du lägga till familjeskydd till din ITP. Du väljer hur stort belopp som ska betalas ut och hur länge det ska betalas ut.

Se hela svaret på collectum.se

Vem får pensionskapitalet när förmånstagare saknas?

Utan återbetalningsskydd

Om du avlider innan din pension har betalats ut upphör försäkringen. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital. Ditt pensionskapital omvandlas till arvsvinster som fördelas till andra pensionssparare hos AMF.

Se hela svaret på amf.se

Är familjeskydd skattefritt?

Tjänstegrupplivsförsäkring, TGL –ger ett skattefritt engångsbelopp till din efterlevande maka/make (det går att lägga till sambo) och barn under 20 år. Hur mycket som betalas ut beror på hur gammal du är när du dör och hur gamla dina barn är. TGL ingår automatiskt i ITP och går alltså inte att välja bort.

Se hela svaret på tjanstepensionsbloggen.se

Cifuentes - "Ser fram emot att börja jobba med spelarna"

28 relaterade frågor hittades

Vem ärver KPA Pension?

Den som är född 1985 eller tidigare omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL där efterlevandepension ingår. I vissa fall kan anställda omfattas av KAP-KL även om de är födda 1986 eller senare. KPA Pension betalar ut pension till familjen om den anställde dör medan hen fortfarande är anställd.

Se hela svaret på kpa.se

Vem ärver min pension?

För din tjänstepension har du större frihet att välja vilken eller vilka av dina efterlevande, det vill säga make, sambo eller barn som ska få utbetalning från din tjänstepension om du dör. Tänk på att din egen tjänstepension blir lägre, om du väljer att teckna skydd vid dödsfall.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Vem får pensionskapitalet när förmånstagare saknas t ex därför att försäkringen är tecknad utan återbetalningsskydd?

Om du inte har ett återbetalningsskydd går pensionskapitalet i stället till försäkringsbolaget och du får ta del av något som kallas arvsvinster (se nedan). Ofta måste återbetalningsskyddet aktivt väljas av dig, men i vissa fall är återbetalningsskyddet förvalt i din tjänstepension.

Se hela svaret på maxm.se

Vem kan vara förmånstagare till tjänstepension?

Enligt Inkomstskattelagen är det endast följande personer som kan vara förmånstagare i en pensionsförsäkring: make/maka/registrerad partner/sambo. före detta make/maka/registrerad partner/sambo. egna barn eller barn till de tidigare nämnda.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Hur kan min familj få min pension om jag avlider?

Om du är sambo eller gift kan din partner få ärva din tjänstepension om du avlider. Om du har ett återbetalningsskydd ärver dina anhöriga de pengar du hunnit tjäna in. Vanligast är att du aktivt måste välja återbetalningsskydd till din tjänstepension. Om du är osäker på hur det går till ska du fråga din arbetsgivare.

Se hela svaret på minpension.se

Vad menas med återbetalningsskydd Fora?

Återbetalningsskydd gör att din familj (förmånstagare) får de pengar som du har tjänat in till din Avtalspension SAF-LO, när du dör. ... Pengarna betalas ut månadsvis. Förmånstagare till återbetalningsskydd är make/make, registrerad partner, sambo eller barn.

Se hela svaret på fora.se

Vad är skillnaden på återbetalningsskydd och familjeskydd?

Familjeskyddet är till skillnad från återbetalningsskyddet inte beroende av hur mycket du själv hunnit spara ihop i din tjänstepension. Istället får din familj ett årligt belopp utbetalt, under den utbetalningstid du valt, om du skulle dö.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Är Fora tjänstepension?

Det här gör Fora

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det innebär att du gör dina val kring din tjänstepension hos oss. Varje år skickar vi ut ett pensionsbesked, där du ser hur mycket pengar du har fått inbetalt, hur värdet har förändrats och vilken pensionsförvaltare du har.

Se hela svaret på fora.se

Vad är återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn – alltså dina förmånstagare – får dina pensionspengar när du dör. ... Har du inga barn och lever själv bör du ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som på sikt ger dig lite mer pengar till din egen pension.

Se hela svaret på kpa.se

Vad innebär det att en försäkring har ett garanterat efterlevandeskydd?

Ett garanterat efterlevandeskydd/en familjepension ger en trygghet i form av ett förutbestämt belopp, som betalas ut till dina anhöriga, oavsett hur mycket du har hunnit spara i din pensionsförsäkring. Ett alternativ till ett garanterat efterlevandeskydd/en familjepension kan vara en livförsäkring.

Se hela svaret på swedbank.se

Vad är omställningspension?

Är du make/ maka/ sambo kan du ha rätt till omställningspension. Omställningspension kan du som ännu inte har fyllt 65 år få om din make, maka eller registrerade partner dör. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerade partners.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Vem kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett förmånstagarförordnande. Genom att teckna livförsäkringar kan man bland annat skapa en ekonomisk trygghet för anhöriga om man skulle avlida. Förmånstagaren (den som får försäkringsersättningen) kan ex. vara en make eller, som i detta fall, ett barn till den avlidne.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Är återbetalningsskydd och efterlevandeskydd samma sak?

Familjeskydd. Familjeskyddet är till skillnad från återbetalningsskyddet inte beroende av hur mycket du själv har hunnit spara ihop till din tjänstepension. Istället betalas det ut ett specifikt belopp till din familj under ett specifikt antal år om du skulle dö.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Vem får allmän pension?

Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Hur vet jag om jag har återbetalningsskydd?

För att se om du har återbetalningsskydd eller för att ta bort ditt återbetalningsskydd, logga in på Mina sidor och välj Se och ändra uppgifter/Efterlevandeskydd. Vill du lägga till återbetalningsskydd eller ändra förmånstagarförordnande – logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss.

Se hela svaret på kpa.se

Hur mycket förlorar jag på min pension med återbetalningsskydd?

Har du återbetalningsskydd fram till pensionen minskar din ersättning från tjänstepensionen med 3–5 procent. Om du har återbetalningsskydd under hela tiden du tar ut pension minskar din ersättning från tjänstepensionen med 15–20 procent.

Se hela svaret på ap7.se

Hur mycket lägre pension med återbetalningsskydd?

Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som dör och de har hunnit tjäna ihop mer kapital. Generellt kan man säga att om du haft återbetalningsskydd fram till pensionen har din pension minskat med 3–5 procent jämfört med om du aldrig haft skyddet.

Se hela svaret på collectum.se

Vad händer med mina pengar om jag dör?

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. I Sverige ärver man inte skulder. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation.

Se hela svaret på efterlevandeguiden.se

Är premiepensionen livsvarig?

Din pension betalas ut varje månad så länge du lever. Hur stora variationer du kan förvänta dig år till år beror på vilka fonder du har valt. Före varje pensionsutbetalning sker handel i dina fonder. ... Arbetar du efter att du har börjat ta ut din premiepension får du nya premiepensionspengar att placera i fonder.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se

Hur mycket kan man få i änkepension?

Änkepensionen beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen är 40 procent av din makes tilläggspension.

Se hela svaret på pensionsmyndigheten.se
Föregående artikel
Varför får man vaxpropp i örat?
Nästa artikel
Kan man byta abonnemang under bindningstid Telenor?