Vad innebär ersättning?

Frågad av: Fritiof Lundin  |  Senaste uppdatering: 9 februari 2022
Betyg: 4.1 av 5 (14 betyg)

Ersättning är det belopp som försäkringsbolaget betalar ut till försäkringstagaren när ett försäkrat objekt eller en försäkrad person skall ersättas efter en skada. Vid personförsäkringar ersätts medicinska skador och/eller skador i form av inkomstbortfall enligt regler som finns i villkoren. ...

Se hela svaret på insplanet.com

Vad kan man få ersättning för?

Styrka kostnader

Kostnader som ersätts kan till exempel vara kläder som gått sönder vid olyckstillfället, medicin och sjukvård och resor till och från sjukhus. Om du skulle drabbas av bestående men (invaliditet) och har merkostnader på grund av detta ska de ersättas.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Har du rätt till ersättning?

Det finns några grundläggande krav för att du ska få ersättning från en försäkring. Här är dom kraven (med skada innefattas bland annat olycksfall och sjukdom. Du har råkat ut för en olyckshändelse eller sjukdom. ... Du kan bevisa att skadan har inträffat.

Se hela svaret på xn--ersttning-x2a.nu

Vad ingår i kontant ersättning?

ex. ljudtekniker, kopieringshjälp, möblering av möteslokaler, måltider och hotellrum. Vad beställaren betalar för är ett ”paket” som i huvudsak avser hyra av möteslokaler och övernattningsrum samt måltider. En helhetsbedömning måste göras av vad beställaren betalar för.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Vilka riskgrupper får ersättning?

Beslutet innebär att: - personer med stroke, hypertoni, schizofreni, bipolär sjukdom samt ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symtombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, är riskgrupper. - intellektuell funktionsnedsättning ensamt ger rätt till ersättning för riskgrupper.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Ersättning när du är sjukskriven

25 relaterade frågor hittades

Får riskgrupper vara hemma med ersättning?

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller dig som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis har varit tvungen att avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vem ska vaccinera sig?

På grund av risken för allvarlig sjukdom rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination av barn och ungdomar som är 12 år och äldre. Vaccinationen innebär en mycket liten risk för biverkningar. Det vaccin som används i Sverige för barn heter Comirnaty och är godkänt att använda från 12 år.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Hur gör man avdrag för kostnadsersättning?

Om kostnadsersättningen är uppenbart högre än vad den anställde får dra av vid beskattningen skall den överskjutande delen redovisas som lön i ruta 011. Den anställde måste själv, i sin inkomstdeklaration, göra avdrag motsvarande den kostnadsersättning som redovisats i ruta 020.

Se hela svaret på personalekonomi.se

Kan en ideell förening betala ut lön?

En ideell förening som betalar ut 100 kronor eller mer i lön eller ersättning under ett år ska lämna uppgift om det till Skatteverket. Vanligtvis ska ni även betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag när ni gör en utbetalning på 1000 kronor eller mer. Det kan finnas undantag för idrottsföreningar.

Se hela svaret på rf.se

Vad är skattepliktiga kostnadsersättningar?

Kostnadsersättningar är skattepliktig intäkt av tjänst om det inte finns undantag i inkomstskattelagen. Hyresersättning från arbetsgivare Hyresersättning från en arbetsgivare för kontor, garage eller annat utrymme är skattepliktig, antingen som intäkt av tjänst, näringsverksamhet eller kapital. ...

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Kan jag få ersättning för gammal skada?

Jag råder dig att kontakta läkare och fråga om det kan finnas ett samband mellan olycksfallet och artrosen. Om svaret blir ja, be om ett invaliditetsintyg som visar sambandet, skadans omfattning och även prognos – om skadan är opererbar eller om besvären kan förvärras.

Se hela svaret på da.se

Hur får man ersättning från Försäkringskassan?

Hur ansöker jag?
  1. Sjukanmäl dig till arbetsgivaren. Första dagen du är sjuk ska du sjukanmäla dig till arbetsgivaren. ...
  2. Arbetsgivaren sjukanmäler dig till Försäkringskassan. ...
  3. Ansök på Mina sidor. ...
  4. Skicka in läkarintyg. ...
  5. Utbetalning. ...
  6. För avvikande utbetalningsdagar se.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vem har rätt till ersättning från Försäkringskassan?

Att vara försäkrad i innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. ... Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vad ersätter olycksfallsförsäkring beträffande invaliditetsersättning?

Ersättning för medicinsk invaliditet kan betalas om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall eller en sjukdom som din försäkring omfattar. ... Om försäkringsbeloppet till exempel är 800 000 kr blir ersättningen vid 10 % invaliditet 80 000 kr.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad ersätter AFA?

– AFA Försäkring kan betala ersättning för i princip alla kostnader som en arbetsskada har medfört, till exempel läkarvård, läkemedel och vårdresor, men också kostnader för kläder eller glasögon som gått sönder vid olycksfallet, sa Sofia Tengedal.

Se hela svaret på afaforsakring.se

Kan man få ersättning för prostatacancer?

Varje år drabbas 10 000 män av prostatacancer i Sverige. Det gör den till den vanligaste cancerformen hos män. Vi har en försäkring som ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle drabbas. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Se hela svaret på aig.se

Kan en ideell förening fakturera?

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet.

Se hela svaret på skatteverket.se

Hur mycket får en ideell förening?

Hyresinkomster som kan bli skattefria

Ni måste själva använda mer än 50 procent av ytan för verksamhet som är allmännyttig. Inkomster från uthyrning av en fastighet där minst 75 procent av intäkterna kommer från uthyrning till en ideell organisation vars verksamhet är allmännyttig. Ni behöver inte äga fastigheten.

Se hela svaret på skatteverket.se

Kan en ideell förening ha anställda?

Många ideella föreningar väljer att anställa en eller flera personer för att hjälpa och bistå de ideella. ... För en förening är det som regel en stor tillgång att ha en anställd – men även ett stort ansvar.

Se hela svaret på forening.se

Hur bokföra kostnadsersättning?

Kostnadsersättningar för traktamente och milersättning till anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 73. Kostnadsersättningar för traktamente och milersättning till delägare som inte är anställda klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 58.

Se hela svaret på bokforingstips.se

Hur mycket får man dra av för kontor?

Du får avdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år.

Se hela svaret på foretagande.se

Vilka är de två vanligaste Kostnadsersättningarna?

Med avdragsgilla kostnader menas kostnader som den anställde får dra av i sin inkomstdeklaration. De vanligaste exemplen på kostnadsersättning är traktamente och reseersättning vid tjänsteresor.

Se hela svaret på bjornlunden.se

Vilka riskgrupper får vaccin?

Personer i åldern 60–64 år. Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan) samt gravida som är över 35 år eller har ett BMI över 30.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Får man Karensavdrag?

Regeringen har beslutat att det ska gälla tillfälligt från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. Det innebär att du som har varit sjuk och fått ett karensavdrag under perioden 11 mars 2020 till och med 30 september 2021 kan få ersättning för karensavdraget.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen. Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering.

Se hela svaret på unionen.se
Föregående artikel
När ska man plocka krusbär?
Nästa artikel
Hur långt är det att cykla Gotland Runt?