Vad innehåller Matematik 3b?

Frågad av: Ing-Britt Sundqvist  |  Senaste uppdatering: 14 februari 2022
Betyg: 4.7 av 5 (55 betyg)

Kursen Matematik 3b ger dig kunskaper om:
 • Algebra (fördjupande kunskaper).
 • Geometrisk summa och linjär optimering med tillämpningar.
 • Derivator.
 • Exponentialfunktioner och talet e.
 • Primitiva funktioner och integraler.

Se hela svaret på hermods.se

Vad ingår i matte 3b?

I Matematik 3b lär du dig mer om hur funktioner fungerar. Du lär dig begrepp som ändringskvot, gränsvärde, derivata, integral och sambandet mellan dessa samtidigt som du lär dig metoder för att lösa extremvärdesproblem och polynomekvationer av högre grad. Även geometrisk summa och linjär optimering ingår i kursen.

Se hela svaret på nti.se

Hur klarar jag matte 3b?

Förståelse för vad ett rationellt uttryck är.
...
Rationella uttryck
 1. Bryt ut gemensam faktor om sådan finns.
 2. Använd konjugatregeln eller kvadreringsreglerna baklänges.
 3. För högre betyg: Bryt ut (-1).
 4. För högre betyg: Faktorisera med hjälp av pq-formeln.

Se hela svaret på vidma.se

Vad behöver man matte 3b till?

Om du läste ett yrkesförberedande examen behövs detta för att ta examen: godkänt i 2250 av 2500 gymnasiepoäng, ett godkänt gymnasiearbete, godkänt i Svenska/svenska som andra språk 1, Engelska 5 och Matte 1 samt godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena.

Se hela svaret på gymnasium.se

Vad ingår i matematik 1b?

Du lär dig om symmetrier, egenskaper hos heltal och funktioner samt att lösa linjära ekvationer och olikheter. Även granskning av statistiska data och olika talsystem ingår i kursen.

Se hela svaret på nti.se

Matematik 3b: Nationellt prov VT 2013, Del B

42 relaterade frågor hittades

Vad är Matematik 1c?

Matematik 1b och 1c är fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs. Det finns tre inriktningar: 1a är inriktad mot yrkesprogrammen, 1b som vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 1c som vänder sig till naturveten-skapliga och tekniska ämnesområden.

Se hela svaret på kunskapsforbundet.se

Vad ingår i matte 1c?

I kursen Matematik 1c får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om procenträkning och hantering av formler. Du lär dig trigonometriska samband, egenskaper hos hela tal och funktioner, beräkningar med vektorer samt att lösa linjära ekvationer och olikheter.

Se hela svaret på nti.se

Vilken utbildning kräver matte 3?

Hej, Om matte 3 är viktigt eller inte beror på vilka utbildningar du vill söka. Du får kolla på behörighetskraven till de utbildningar som du är intresserad av. Matte 3 och ibland 4 krävs generellt för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Se hela svaret på gymnasium.se

Hur många klarar matte 3b?

Eleverna på ekonomiprogrammet med inriktning mot ekonomi läser istället matematik 3b som högsta avslutande kurs. För matematik 3b rapporterades det in 5 900 prov varav 60 procent var godkända provbetyg. Även i denna kurs hade kvinnorna en högre genomsnittlig provbetygspoäng än männen.

Se hela svaret på skolverket.se

Vad händer om man inte klarar matte 3b?

Hej, Du får din examen även om du inte klarar matte 3 så länge du inte har underkänt i flera andra kurser. Det kommer då finnas utbildningar du inte kan söka till eftersom de kräver just den kursen. Så det är n bra idé att prata med din mattelärare om vad du kan göra ifall du inte skulle bli godkänd.

Se hela svaret på gymnasium.se

Hur mycket merit ger matte 3b?

Om behörighetskravet endast är grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera en halv meritpoäng. Om behörighetskravet är matematik 2 så ger matematik 3, 4 och 5 vardera en halv meritpoäng.

Se hela svaret på antagning.se

Hur svårt är Matematik 3b?

Du som har läst enligt det gamla systemet och vill läsa mer matematik måste bestämma lämplig nivå. Kursinnehållet har generellt sett blivit svårare i de nya kurserna. Därför kan det vara klokt att "går ner" en nivå. ... Att då börja direkt med Matematik 3b eller 3c är svårt utan att först läsa 2b eller 2c.

Se hela svaret på vuxenutbildning.kungsbacka.se

Hur ska jag klara av matte 2a?

Fundera medan du läser, ställ dig själv frågor om texten. Att försöka lära sig saker utantill, som man inte förstår, är meningslöst i matematik. Det är förståelsen som är det viktiga. Du måste förstå det du lär dig, på riktigt.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Vad gör man i matte 3c?

Kursen Matematik 3c ger dig kunskaper om:
 1. Trigonometriska begrepp.
 2. Fördjupning av geometri.
 3. Derivator.
 4. Exponentialfunktioner och talet e.
 5. Primitiva funktioner och integraler.

Se hela svaret på hermods.se

Vad ingår i matematik 2b?

I kursen matematik 2b får du lära dig använda klassiska satser i geometri, räta linjens ekvation och kvadrerings- och konjugatregeln. Du lär dig lösa ekvationssystem, andragradsekvationer och exponentialekvationer samtidigt som komplexa tal och logaritmer introduceras i kursen.

Se hela svaret på nti.se

Vad menas med matte 3?

Matematik 3 är en gymnasiekurs i den svenska gymnasieskolan. ... Kursen bygger på Matematik 2 och följs av Matematik 4. Kursen betygsätts med betygsskalan A-F där A är det högsta betyget, E är det lägsta godkända betyget och F motsvarar icke godkänt.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur många får godkänt i matte 2?

För matematik 1B är det 83 procent av eleverna som har fått minst provbetyget E. För matematik 2B är det 51 procent av eleverna som har fått minst provbetyget E och för matematik 3B är det 68 procent av alla elever som har fått minst provbetyget E.

Se hela svaret på skolverket.se

Kan man läsa matte 3b efter 2a?

det går bra att med godkänt betyg i matematik 2a läsa matematik 3b.

Se hela svaret på fragasyv.se

Hur många F ar matte 2B?

I Sverige blev 50,2 procent av eleverna underkända på nationella provet i matte 2b. I Stockholm var resultatet ännu värre, 52,9 procent blev underkända.

Se hela svaret på newsroom.notified.com

Kan man läsa ekonomi utan matte 3?

utbildningar i ekonomi på högskolenivå i Sverige kräver att man har godkänt betyg i matte 3b eller 3c. Inom Marknadsföring (som är mycket vitt och brett område med diverse olika varianter på utbildningar) kan det ev finnas utbildningar som kräver mindre matte.

Se hela svaret på fragasyv.se

Vilka utbildningar kräver matte?

Det kan vara civilingenjör som du skriver och mattelärare. För exempelvis Högskoleingenjör så räcker matte 3. Sedan är det också en del naturvetenskapliga utbildningar som apotekare, läkare och biolog.

Se hela svaret på gymnasium.se

Måste man ha godkänt i matte 3b?

Det finns således inget krav på matematik 3b för grundläggande behörighet såvida du kommer upp i minst 2250 poäng. Utöver de grundläggande kraven har dock olika utbildningar också särskilda behörighetskrav.

Se hela svaret på utlandsstudier.se

Vad lär man sig i matte 1?

Matte 1
 1. Tal. I detta inledande kapitel repeterar vi främst sådant som vi har lärt oss i grundskolan om olika typer av tal och räkneregler som gäller. ...
 2. Geometri. ...
 3. Algebra. ...
 4. Funktioner. ...
 5. Procent. ...
 6. Statistik och sannolikhet. ...
 7. Nationella prov.
 8. Övningsexempel.

Se hela svaret på matteboken.se

Vad ingår i matte 4?

Du lär dig räkna med komplexa tal, derivera trigonometriska funktioner och göra beräkningar med hjälp av integraler. Även bevismetoder och introduktion av begreppet differentialekvation ingår i kursen. Äldre varianters motsvarighet till dagens kurser: Matematik 1a = Matematik A.

Se hela svaret på nti.se

Vad läser man i matte 5?

I Matematik 5 lär du dig mer om differentialekvationer och hur man löser sådana. ... Du lär dig diskret matematik och begrepp som mängd, kongruens, permutation, rekursion och talföljd. Även grafteori och induktionsbevis ingår i kursen.

Se hela svaret på nti.se
Föregående artikel
Hur lång ska en Längdskidstav vara?
Nästa artikel
Hur många dagar innan mens kan man få mensvärk?