Vad kallades greker förr?

Frågad av: Ros-Marie Hansen  |  Senaste uppdatering: 2 maj 2022
Betyg: 4.1 av 5 (66 betyg)

Den brukar delas upp i underperioder efter de variationer som fanns i den egeiska världen: kulturen på Kreta kallas minoisk, den på de egeiska öarna kykladisk och den på fastlandet och halvön Peloponnesos hellaisk. Ibland talar man dessutom om kulturen i norr som den makedonska.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kallas de två äldsta kända grekiska kulturerna?

De två främsta stadsstaterna var rivalerna Aten och Sparta. I Aten utvecklades historiens första folkstyre för fria män, demokrati. Sparta låg på södra Peloponnesos och var ett renlevnadssamhälle (därav ordet spartansk) som präglades av krigaranda.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur kan man förklara grekernas öppna och nyfikna förhållande till världen?

Hur kan man förklara grekernas öppna och nyfikna förhållande till världen? Många grekiska filosofer hade en massa teorier om världen som i den moderna vetenskapen har blivit bekräftade. De funderade mycket över varför världen var som den var eftersom deras gudar inte bekräftade en skapelse av jorden.

Se hela svaret på quizlet.com

Varför försvann de två äldsta kända grekiska kulturerna?

Den grekiska kulturen sprids

Efter Alexander den stores död 323 f.Kr splittrades hans väldiga rike. Den grekiska kulturen hade då hunnit spridas över stora delar av Främre Orienten där den blandades med asiatiska influenser.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad är Hellenismen hur uppkom den?

Den hellenistiska perioden i Greklands historia var mellan 323 f.Kr., Alexander den stores död, och Roms erövring av Grekland 146 f.Kr. Alexanders erövringar spred det grekiska kulturella inflytandet över stora delar av Främre Orienten och utgjorde grunden för hellenismen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Grekerna - Fenicien

23 relaterade frågor hittades

Vad heter Europas första högkultur?

Europas första högkultur fanns på Kreta 2000 f. Kr-1400 f.Kr • Kallas för minoiska kulturen efter kung Minos. Man byggde ett stort palats, Knossos, som hade över 300 rum, vatten och avlopp samt badrum.

Se hela svaret på pitea.se

Varför krigade perser och greker?

Konflikten började i Jonien (en del av nuvarande sydvästra Turkiet) där några grekiska stadsstater hade hamnat under persiskt välde (se karta). När dessa gjorde uppror fick de stöd av Aten varefter det hela blossade upp i en långdragen konflikt som till slut kvästes av perserna.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vem styrde antikens Grekland?

Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden.

Se hela svaret på forskning.se

Hur styrdes det romerska riket?

Den romerska republiken

Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik. Makten låg då hos senaten som styrdes av två folkvalda konsuler. Det fanns också en folkförsamling, men den hade inte så stor makt.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad är typiskt för grekisk vetenskap?

Antika kunskaper

och utarbetade, genom att studera naturen och sina omgivningar, olika teorier om hur det finns enhet och kämpande motsatser i allt som befinner sig i ständig rörelse. Bland hans mest kända citat är “Allt flyter” och hans lära kallas fortfarande för dialektik.

Se hela svaret på researchinsweden.se

Vad är det som kännetecknar en högkultur?

En högkultur är en högt utvecklad befolkning i början av historisk tid, vilket ofta innebär social stratifiering och introduktionen av tekniska redskap för till exempel jordbruk och krigföring. Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka var de två första högkulturerna i Grekland och när hade de sina respektive Storhetsperioder?

Vilka var de två första högkulturerna i grekland och när hade de sina respektive storhetsperioder? Minoiska kulturen som varade under ca år 2000 å f.Kr. till 1500 år f.Kr. Mykenska kulturen mellan år 1650 år f.Kr.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad hette Spartanernas kung?

Agasikles cirka 575 - cirka 550 f.Kr. Ariston av Sparta cirka 550 - cirka 515 f.Kr. Demaratos cirka 515 - cirka 491 f.Kr. Leotychidas cirka 491 - 469 f.Kr.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur gick den minoiska kulturen under?

En förödande jordbävning förstörde palatsen på Kreta vid slutet av perioden. Det har spekulerats över om det våldsamma vulkanutbrottet på den närbelägna ön Thera under 1600-talet f.Kr. påverkade den Minoiska civilisationen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Varför kallas Grekland för Europas vagga?

Det antika Grekland var det moderna Europas vagga. För runt 3000 år sedan lades den kulturella grunden för västerländska civilisationen runt Medelhavets strandlinjer.

Se hela svaret på filmochskola.se

Vem hade makt i gamla Aten?

Styre. Under 500-talet hade adeln makten. Då styrde så kallade tyranner, alltså adelsmän som bestämde det mesta själva.

Se hela svaret på ne.se

Hur styrdes Aten under antiken?

Hur styrdes Athen? Till en början styrdes Athen av en kung, men med tiden införde man ”demokrati” eller folkstyre. Nu var det inte hela folket som fick vara med, utan bara fria män över 21 års ålder som var medborgare i Athen. Man hade ”direkt demokrati”-varje person hade en röst.

Se hela svaret på grundskoleboken.se

Hur styrdes Aten politiskt?

Atens demokrati

Kvinnor och slavar var helt uteslutna från medborgarskap. Grundprinciperna var att det skulle råda politisk jämlikhet bland de fria männen och att alla skulle vara med. Viktigt var att man som medborgare skulle ha makt över andra samtidigt som man själv kunde bli styrd...

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad var de persiska soldaterna kända för?

Den persiske fältherren Mardonios drev ett fälttåg i Thrakien år 492 f.Kr. för att befästa den persiska makten, men hejdades av en storm. En styrka under Datis och Artafernes d.y. jämnade år 490 f.Kr. Eretria med marken, men den besegrades några dagar senare i slaget vid Marathon av den atenske generalen Miltiades d.y.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Varför valde kungen att försvara sig just vid Thermopyle?

Strategin var att kunna fördröja persernas framryckning något så att de övriga grekiska stadsstaterna skulle hinna mobilisera (rusta och samla ihop) sina styrkor. Kung Leonidas av stadsstaten Sparta skulle leda en styrka bestående av 300 spartanska och 7 000 allierade krigare.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad är en Akropolis?

Akropolis var den högst belägna befästa delen i de grekiska städerna under antiken. Mest berömd är Atens Akropolis, som ligger på en klippa som brant reser sig över staden.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad menas med den grekiska guldåldern?

Uttrycket guldålder härstammar från antikens mytologi och legender. Uttrycket refererade till den högsta åldern inom det grekiska spektrumet av brons-, silver- och guldåldrarna eller till mänsklighetens början vilket ansågs vara ett idealt tillstånd, eller en utopi, när mänskligheten var ren och odödlig.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad menas med ordet forntid?

Forntiden är den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång i slutet av 400-talet e.Kr.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilka är de största skillnaderna och likheterna mellan stenåldern och Flodkulturerna?

En enkel definition av vad som kännetecknar en högkultur eller flodkultur:
  • Överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning. Jordbruket måste producera ett överskott av mat så att folk kan ägna sig åt andra sysselsättningar som t. ...
  • En styrande centralmakt. ...
  • En gemensam kultur.

Se hela svaret på so-rummet.se
Föregående artikel
Är det nyttigt med havregrynsgröt?
Nästa artikel
Vilka får kvala i Superettan?