Vad kan man bli om man pluggar socionom?

Frågad av: Eugenia Strömberg  |  Senaste uppdatering: 26 februari 2022
Betyg: 4.5 av 5 (60 betyg)

Kort om socionom
Många arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chefs- eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården. Socionomutbildningen är en 3,5-årig yrkesförberedande utbildning på högskolenivå.

Se hela svaret på saco.se

Vilka ämnen behöver jag för att läsa till socionom?

Socionomprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för flera yrkesområden. Förutom det akademiska ämnet socialt arbete får du god kännedom om socialpolitik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.

Se hela svaret på lu.se

Hur mycket får en socionom i lön?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Se hela svaret på socionomkarriar.se

Vad kan man jobba med inom socialen?

Nedan nämns det några fler socionomyrken med inriktning på socialt arbete:
  • Behandlingsassistent eller Socialpedagog. ...
  • Biståndsbedömare/biståndshandläggare. ...
  • Personligt ombud. ...
  • Familjerådgivare. ...
  • Adoptionskonsult.

Se hela svaret på framtid.se

Vad gör en enhetschef inom LSS?

Enhetschefer inom den sociala omsorgen leder och planerar verksamheten vid olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. Som enhetschef ansvarar man för att brukarna har det bra och att de får den omvårdnad de behöver. Chefen följer upp och utvärderar de vårdinsatser som görs.

Se hela svaret på utbildningssidan.se

VAD GÖR EN SOCIONOM?

35 relaterade frågor hittades

Hur mycket tjänar man som polis?

Hur mycket tjänar poliser? Meddellönen är 32 400 kronor.

Se hela svaret på saco.se

Hur mycket får man i lön som barnmorska?

Barnmorskors lön

Rekommenderad ingångslön 34 650 kronor per månad. 10 år efter examen är medianlönen på drygt 38 850 kr per månad. 20 år efter examen är medianlönen drygt 41 500 kr per månad.

Se hela svaret på saco.se

Är det svårt att läsa till socionom?

Socionomutbildningen är en populär utbildning som är väldigt svår att komma in på. ... I Linköping där jag bor krävdes det 19.1 i betygssnitt förra året för att ens kunna komma in så det är knappast en utbildning för korkade personer. Jag läste någon som skrev att socionomer var högskolans absoluta bottenskrap.

Se hela svaret på fragasyv.se

Hur många poäng är socionom?

Om du läser på Komvux, räcker det med 2400 poäng för ta ut Examen. Om du läser på gymnasiet, så är det minst 2500 poäng som du måste ha betyg i. Man kan ha några F (max 10% av poängen) men inte i vilka kurser som helst. Utan godkänt betyg i Matte 1 kan man inte få examensbevis.

Se hela svaret på fragasyv.se

Hur många poäng är en termin socionom?

Programöversikt. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp.

Se hela svaret på su.se

Är det svårt att komma in på socionomutbildningen?

Utifrån antagningsstatistiken till Socionomprogrammet på Stockholms universitet från de senaste 7 åren så har det som lägst krävts att man har ett snitt på 17,25 för att komma in, vilket gällde gruppen BI (Gymnasiebetyg utan komplettering).

Se hela svaret på su.se

Är det mycket plugg på socionom?

Det finns "minimum" vad man måste läsa och göra men samtidigt möjlighet/rekommendation - att läsa och göra mer. Ju mer man läser och fördjupar sig i de kunskapområden som behandlar inom utbildningen, desto lättare blir det att klara tentorna och desto duktigare blir man sedan, under sitt yrkesliv efter utbildningen.

Se hela svaret på fragasyv.se

Vill läsa till socionom?

Socionomutbildningen är en 3 ½-årig yrkesförberedande utbildning om 210 hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år. Det gör det möjligt att sedan forska.

Se hela svaret på saco.se

Hur mycket har en undersköterska i lön?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 26 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 29 600 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna hade 2019 en medianlön på 26 500 kronor där de bäst betalda hade en lön på 29 600 kronor eller mer.

Se hela svaret på skr.se

Hur mycket får en sjuksköterska i lön?

Som legitimerad sjuksköterska kommer du tjäna i snitt 33 600 kr i månaden och som specialistutbildad kan du förvänta dig en medellön på 37 420 kr i månaden. Obs: Siffrorna inkluderar inte bemanningsanställda.

Se hela svaret på bemlo.se

Hur mycket får en arkitekt i lön?

Arkitekters lön

Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså hamna mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.

Se hela svaret på saco.se

Hur mycket lön får man som polis?

Som heltidsanställd inom polisen har du i genomsnitt en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan. Du som inte jobbar nätter, veckoslut och helger är ledig på helgdagar som infaller på vardagar.

Se hela svaret på polisforbundet.se

Vad tjänar en polis 2021?

En Polis i Sverige tjänar i snitt 36 800 kr i månadslön. Lönen för en Polis kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Se hela svaret på ratsit.se

Hur mycket tjänar man som lärare?

Löner grundskollärare

Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor. Speciallärare 45 400 kronor.

Se hela svaret på pedagog.stockholm

Hur mycket tjänar man som logoped?

Hur mycket tjänar logopeder? Rekommenderad ingångslön för en nyexaminerad logoped ligger på 30 000 kr per månad. 10-15 år efter examen är medianlönen på drygt 38 750 kr per månad. 20-30 år efter examen är medianlönen drygt 40 200 kr per månad.

Se hela svaret på saco.se

Kan man komma in på socionomprogrammet?

Det finns ett annat sätt att komma in på det populära socionomprogrammet än med höga betyg och högskoleprov. På vissa högskolor och universitet kan du nämligen ansöka till utbildningen genom den tredje urvalsgruppen alternativt urval! Läs mer om vilka universitet och högskolor som erbjuder detta nedan.

Se hela svaret på studentum.se

Vilket Socionomprogram är bäst?

En rankning från 2011 gjord av Urank har listat Uppsala universitet som landets bästa socionomutbildning. Framförallt har universitetet enligt rankningen en bra grundutbildning. Deras lärare är näst bäst i landet. Bäst lärare finns på Högskolan i Gävle.

Se hela svaret på allastudier.se

Vilka städer har socionomprogrammet?

På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem och utmaningar, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Socionomprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för flera yrkesområden.

Se hela svaret på lu.se
Föregående artikel
Vad kan man göra åt spänningshuvudvärk?
Nästa artikel
Hur mycket plommon kan man äta?