Vad krävs för att bli business controller?

Frågad av: Orvar Karlsson  |  Senaste uppdatering: 28 januari 2022
Betyg: 4.5 av 5 (16 betyg)

För att arbeta som controller på ett företag efter gymnasiet så krävs det en utbildning inom ekonomi på högskola eller universitet, men du kan även få jobb som controller om du har fått ekonomiska kunskaper på annat sätt. På gymnasiet kan det vara bra att läsa på Ekonomiprogrammet om du ska bli controller.

Se hela svaret på gymnasium.se

Vad gör en Commercial controller?

Rollen handlar till stor del om ekonomi och verksamhetsstyrning, men omfattar även affärsstöd och marknadsföring. Det är ett perfekt arbete för dig som gillar att jobba med siffror och analyser. Fokus ligger mycket på framtiden och hur man formulerar olika mål och analyserar utifrån olika utfall.

Se hela svaret på careerbuilder.se

Vad gör en control?

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. ... Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut.

Se hela svaret på framtid.se

Hur är det att jobba som Business controller?

Jobbet som Business Controller innebär att man analyserar, följer upp och bevakar lönsamheten i företaget. Allt för att hjälpa till med utvecklingen av bolaget och stötta ledningen i strategiska beslut. Fokus ligger på framtiden, hur man formulerar olika mål och analyserar dessa utifrån olika utfall.

Se hela svaret på meritmind.se

Vad är skillnaden mellan financial controller och Business controller?

Man kan säga att en financial controller är nulägesorienterad och rapporterar resultat och hur väl man uppnått mål. En business controller är sedan den som blickar framåt. Här spelar analysen av verksamheten roll och ligger till grund för vilka steg som följer det resultat som presenterats.

Se hela svaret på mpyafinance.se

What Tasks do Controllers Have? | WHU on Controlling

22 relaterade frågor hittades

Vad gör en Junior Business controller?

I rollen som junior controller går du ut på konsultuppdrag inom controlling, exempelvis som Business controller, projektcontroller, financial controller osv. Våra kunder är mellanstora till större företag inom flera olika branscher.

Se hela svaret på meritmind.se

Vad gör en Group financial controller?

Group financial controller är vanligtvis en teamledande roll med ansvar för en gruppering av controllers med olika specialiteter. Den innebär i allmänhet koordinerande och arbetsledande uppgifter, analyserande, kvalitetskontrollerande, sammanställande och rapporterande till högre nivåer.

Se hela svaret på vindex.se

Är controller svårt?

Förutom goda kunskaper i it-system och redovisning ska controllern ha bra koll på verksamheten, vara duktig på att möta människor, kunna nätverka och ha god pedagogisk förmåga. – Samtidigt måste en controller vara tuff och kunna ställa krav på en verksamhetschef.

Se hela svaret på civilekonomen.se

Vad gör en controller i kommunen?

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare.

Se hela svaret på civilekonomerna.se

Hur mycket tjänar en business controller?

Marknadslönen för controller ligger 2021 mellan 39 000 och 52 000 kronor vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 50 000 kronor och uppåt.

Se hela svaret på unionen.se

Vad gör en Project controller?

Arbetsuppgifter som Projektcontroller:

Driva och kvalitetssäkra arbetet med budget, prognos och kalkylering. Stöd i kalkylering till projektledare inom projekt/affärsutveckling. Uppföljning och analys av utfall inklusive nyckeltal. Kontinuerligt vidareutveckla processer, rutiner och verktyg.

Se hela svaret på meritmind.se

Vad gör en credit controller?

En credit controller är ansvarig för att få tillbaka obetalda pengar som företaget är skyldiga till en organisation från antingen företag eller individer. Detta är uppenbarligen en controller-roll som är aktuella inom stora organisationer.

Se hela svaret på gazella.se

Vad gör en Financial Manager?

The financial manager will mainly be responsible for the full financial function, financial statements, statutory returns, budgets and forecasting, managing a team of four. Top management will look to the financial manager for reporting on every financial aspect before making a decision.

Se hela svaret på sv.bab.la

Vad innebär det att arbeta som controller?

Som controller kan man i huvudsak välja att jobba som: Business Controller: Följa, förklara och påverka. Financial Controller: Resultatanalys, konsolidering och rapportering (ofta på central stabsfunktion) Product Controller: Optimera lönsamheten på produkten (kostnad eller prissättning)

Se hela svaret på saco.se

Vad gör en Head of Business Control?

En bra business control funktion förbättrar ekonomistyrningen i bolaget. Head of business control är en position som passar personer som lockas av att leda och ansvara för arbetet med ekonomistyrning inom en ekonomisk organisation.

Se hela svaret på financerecruitment.se

Vad är accounting controller?

Verksamhetscontrollern behöver ofta ha affärs- och/eller verksamhetskompetens. Redovisningscontroller (Accounting Controller/Financial Controller): Redovisningscontrollern sitter ofta i en central stabsfunktion, arbetar med redovisning och tillhör ekonomiavdelningen.

Se hela svaret på hypergene.se

Vad innebär det att vara ekonomichef?

Ekonomichefen leder ekonomiavdelningens arbete med att göra ekonomiska planer och utredningar och skapa styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. I arbetet ingår att sammanställa de ekonomiska resultaten och bedöma hur lönsamheten är genom att analysera kostnader och intäkter.

Se hela svaret på civilekonomerna.se

Vad gör en Business Development Manager?

För en affärsutvecklare är den främsta arbetsuppgiften att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen från vision, mål, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering. På engelska brukar detta yrke benämnas som Business Developer.

Se hela svaret på framtid.se

Hur mycket tjänar en nyexaminerad ekonom?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2019 var 31 000 kr. Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat.

Se hela svaret på saco.se

Vad har en ekonomichef i lön?

Marknadslönen för ekonomichefer ligger 2021 mellan 42 000 och 58 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 55 000 kronor och uppåt. En ekonomichef kan i mindre verksamheter även ha ansvar för personalfrågor och/eller ansvar för administrativa funktioner.

Se hela svaret på unionen.se

Vad är en projektadministratör?

En förutsättning för riktigt lyckade projekt är att administrationen fungerar. Det innebär att din roll som projektadministratör är att skapa stödrutiner för gruppen, att administrera informationsflödet och att organisera och följa upp arbetet. Den här kursen ger dig grundkunskaperna i projektarbete.

Se hela svaret på foretagsuniversitetet.se

Vad tjänar en Controllerchef?

Regionaliserar jag samma grupp så är lönen högst i Stockholm (68 850) och lägst i icke-storstad (57 000–59 000). Så svaret på din fråga varierar stort – om jag anser undre kvartil vara ”marknadsmässig lön” så kan 48 000 vara det likväl som övre kvartilen i större företag i Stockholm med 89 700.

Se hela svaret på civilekonomen.se

Vad tjänar en redovisningsansvarig?

Redovisningsansvarig: 44 972 kr. Ekonomiansvarig: 43 286 kr. Auktoriserad redovisningskonsult: 39 884 kr. Redovisningsekonom: 37 496 kr.

Se hela svaret på tidningenkonsulten.se

Hur mycket tjänar en verksamhetsutvecklare?

Marknadslönen 2021 för affärsutvecklare ligger i intervallet 40 000 - 58 000 kronor per månad. Utreder företags och organisationers verksamhet. Föreslår och planerar åtgärder för att utveckla och rationalisera verksamheten.

Se hela svaret på unionen.se
Föregående artikel
Kan man känna sköldkörteln?
Nästa artikel
Vad är lärande ledarskap?