Vad krävs för att bli HR-specialist?

Frågad av: Aino Mårtensson  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.7 av 5 (70 betyg)

För att söka jobb som HR-specialist bör du ha akademisk examen som inriktar sig mot personal, HR och arbetsmiljöfrågor. En utbildning från ett kandidat eller magisterprogram med inriktning personal och arbetsvetenskap kommer utan tvekan att öppna dörrar för dig.

Se hela svaret på careerbuilder.se

Vad ska man plugga om man vill bli HR?

ex ett program i ekonomi eller sociologi och i dessa välja inriktning "Organisation och ledarskap" eller "Arbets- och organisationspsykologi" samt också läsa en extra kurs i arbetsrätt. Utbildningar kan även finnas hos privata utbildningsanordnare.

Se hela svaret på framtid.se

Hur mycket tjänar en HR-specialist?

Marknadslönen 2022 för HR-specialister ligger mellan 36 000 och 50 000 kronor per månad. I uppgifterna ingår eget arbete avseende personaladministrativt utredningsarbete inför förhandlingar och avtalsfrågor, personalutveckling, utbildnings- och arbetskraftsbehov, rekrytering och socialt arbete med mera.

Se hela svaret på unionen.se

Vad gör man som HR-specialist?

Som HR-specialist är du den som jobbar nära den interna personalresursen och bedömer och utvecklar den kompetens som finns internt på företaget eller organisationen. Du är en viktig del i de olika processerna som till exempel rekrytering, personalvård och de anställdas välmående.

Se hela svaret på adecco.se

Hur lång är HR utbildning?

En grundutbildning inom HR på universitet och högskolor omfattar 180 hp, vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. Sen går det att bygga på med ytterligare 1 år för en magisterexamen eller 2 år för en masterexamen. Det går även att läsa utbildningen med olika inriktningar som till exempel: Psykologi.

Se hela svaret på studentum.se

Should I be an HR generalist or an HR specialist? #HR #career questions

44 relaterade frågor hittades

Vad innebär det att vara personalansvarig?

sköta rekrytering, annonsering, göra intervjuer och ta in referenser. planera och genomföra introduktion för nyanställd personal. planera kompetensutveckling för alla anställda. ta fram underlag inför förhandlingar om löner och anställningsvillkor.

Se hela svaret på framtid.se

Vad kan man jobba med som HR?

Att arbeta inom HR

Human Resources är ett samlingsbegrepp för vad som också kan kallas personalfrågor. HR har hand om allt från rekrytering och arbetsmiljö till pension. Det finns över 30 olika processer, både strategiska och operativa, som HR vanligtvis har hand om som tillsammans ska sammanfoga företag och personal.

Se hela svaret på poolia.se

Vad är skillnaden mellan HR koordinator och HR specialist?

Arbeta som HR-koordinator

En HR-koordinator jobbar oftast på ett företags HR-avdelning. Koordinatorn är personalspecialist och en HR-koordinator har arbetsuppgifter som kan vara av väldigt varierande karaktär. Det här är ett yrke som ställer höga krav på förmågan att kommunicera och jobba självständigt.

Se hela svaret på phi.se

Vad gör en specialist?

Att vara specialist är ett väldigt brett begrepp som kan handla om vård, IT, ekonomi eller vilken bransch som helst. Men oavsett arbetsområde gör du att du sticker ut genom att specialisera dig och får någonting extra att erbjuda, och det efterfrågas allt mer i dag.

Se hela svaret på randstad.se

Hur mycket tjänar en rekryteringskonsult?

43 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Hur mycket tjänar en kommunikatör?

Medianlönen för handläggare/specialister med en utbildning inom kommunikation som nyligen har examinerats är 32 500 kr per månad. Medianen ca 10 år efter examen är 37 500 kronor och ca 20 år efter examen 41 000 kronor.

Se hela svaret på saco.se

Hur mycket tjänar en HR administratör?

En utbildad HR-assistent har ingångslön strax under 30 000* kronor. En HR-assistent med ett par års erfarenhet tjänar mellan 32 000* och 35 000* kronor per månad.

Se hela svaret på phi.se

Vad kan man specialisera sig som läkare?

De flesta legitimerade läkare väljer att bli specialistläkare. De största specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin, kirurgi samt psykiatri.

Se hela svaret på saco.se

Vad finns det för specialistläkare?

  • Kirurgiska specialiteter. Anestesi och intensivvård. Barn- och ungdomskirurgi. Handkirurgi. Kirurgi. ...
  • Laboratoriemedicinska specialiteter. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Klinisk kemi. Klinisk mikrobiologi. Klinisk patologi.
  • Neurologiska specialiteter. Klinisk neurofysiologi. Neurologi. Neurokirurgi.

Se hela svaret på sls.se

Hur mycket tjänar en specialistläkare?

Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige är 79 200 kronor år 2020. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Se hela svaret på scb.se

Vad gör en Coordinator?

Koordinator är ett samlingsnamn för olika sorters koordinatorer, som även kan kallas för samordnare. Som koordinator på ett privat företag utgör man support för ägare och VD med varierande uppgifter. Rollen kan innebära att du jobbar med små och stora projekt och löpande arbetsuppgifter.

Se hela svaret på framtid.se

Är personalvetare och HR samma sak?

Utbildning. Personalvetare är ett yrke inom området samhällsvetenskap. Det är en akademisk yrke, dvs man måste läsa på högskola/universitet. För att bli en personalvetare kan man läsa PA-programmet, HR-programmet eller Personalvetarprogrammet.

Se hela svaret på framtid.se

Vem har personalansvaret?

I grunden är det arbetsgivaren som har ansvaret, men som chef fungerar du som arbetsgivarens förlängda arm, därmed flyttas vissa ansvarsfrågor över på chefen. Chefens personalansvar kan delas in i två områden: Det som styrs av lagar och avtal. Det som förväntas av dig i rollen som personalansvarig chef.

Se hela svaret på svd.se

Vad ingår i chefsrollen?

Chefsrollen är en formell beskrivning av vilket ansvar och vilket delegerat beslutsmandat en roll har i en organisation. Ledarskap är en beskrivning av hur en person hanterar sitt ansvar för att på bästa sätt leda verksamheten och få medarbetares förtroende.

Se hela svaret på akademssr.se

Vem kan ha personalansvar?

En chef på en arbetsplats har ansvar för sina anställda, för arbetet och resultaten, arbetsmiljön och hur de anställda mår. Många gånger kan arbetsgivaren och chefen vara två olika personer, men chefens personalansvar kan delas in i två kategorier; Följsamhet och applicering av avtalen.

Se hela svaret på projektledning.se

Hur blir man akutläkare?

Detta innebär att läkare som vill bli specialister i akutsjukvård måste inneha specialistexamen i en klinisk basspecialitet (till exempel internmedicin, allmänmedicin eller kirurgi) och därtill en påbyggnadsutbildning i akutsjukvård, sammanlagt motsvarande minst 7 års specialistutbildning efter erhållande av ...

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Är alla läkare specialister?

Tittar man på andelen läkare utan specialistkompetens, i förhållande till alla yrkesverksamma läkare, har den ökat med 3,4 procentenheter under de tio åren. I dag saknar mer än var fjärde läkare specialistkompetens, se grafik nedan.

Se hela svaret på lakartidningen.se

Vilken Läkarspecialitet ska jag välja?

För att orka med jobbet gäller det att välja rätt specialitet. I valet tycker hon att man ska följa hjärtat och sin fallenhet men också vara medveten om att valet av specialitet också innebär ett val av livsstil. Utvärdering är ett annat ledord för Nina Cavalli-Björkman.

Se hela svaret på lakartidningen.se

Vad är en HR administratör?

Som HR-administratör arbetar du främst inom administration, personaladministration och relevanta program. Human resources (HR) kallas hanteringen av ett företags mänskliga resurser, hur företag och organisationer arbetar operativt och strategiskt med sin personal och organisation.

Se hela svaret på framtid.se
Föregående artikel
Vad kostar det att ha en gris per år?
Nästa artikel
Kan gammal färg vara?