Vad krävs för att bli militär?

Frågad av: Sara Sundqvist  |  Senaste uppdatering: 1 mars 2022
Betyg: 4.8 av 5 (28 betyg)

Grundläggande militär utbildning (tre månader) med godkänt resultat samt förberedande officerskurs (tre månader) med godkänt resultat. Grundläggande militär utbildning med godkänt resultat samt kontinuerligt anställd minst nio månader som soldat, sjöman eller gruppbefäl (GSS/K) i Försvarsmakten.

Se hela svaret på fhs.se

Hur blir man marinsoldat?

Militär grundutbildning

För att kunna söka utbildningen måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Militära grundutbildning kan man söka frivilligt via Rekryteringsmyndighetens webbplats. Den första delen utgörs av så kallad grundläggande militär utbildning (GMU) som pågår i tre månader.

Se hela svaret på jobbland.se

Vad krävs för att bli svensk militär?

Så blir du soldat

Om du vill jobba som soldat efter gymnasiet behöver du minst ha godkänt betyg (E) i följande ämnen: matematik 1 (1a, 1b eller 1c godtas), svenska 1 och engelska 5. Det innebär att du kan välja mellan samtliga gymnasieprogram och sedan utbilda dig till soldat.

Se hela svaret på gymnasium.se

Kan jag bli militär?

Grundutbildningen är öppen att söka för alla som är svenska medborgare och som har fyllt 18 år. Läs mer om vilka behörighetskrav som finns när du ska söka in till grundutbildningen på sidan om Behörighetskrav. Observera att vissa befattningar kan ha mer specifika krav på exempelvis styrka, kondition, längd eller annat.

Se hela svaret på forsvarsmakten.se

Vad krävs för att gå med i lumpen?

Alla som fyller 18 i år kommer att få ett brev från Rekryteringsmyndigheten, det handlar om ett formulär med frågor om din hälsa och fysik och alla som fyller 18 år i år är skyldiga att svara. På myndighetens hemsida går det också bra att ansöka på egen hand. Om du blir antagen kommer du vidare till nästa steg.

Se hela svaret på nyheter24.se

What Army Recruits Go Through At Boot Camp

28 relaterade frågor hittades

Borde man göra lumpen?

Många säger att lumpen gör unga människor till vuxna. Det viktigaste är att du har blivit självständig och lärt att ta hand om dig själv (om du inte kunde det sedan tidigare). Det är speciellt bra lärdom och erfarenhet om du ska plugga en bit bort från familj och vänner.

Se hela svaret på mdh.se

Vem får inte göra lumpen?

Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering. Det är diskriminering när Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket med automatik utesluter personer som uppger att de har diagnoserna autism eller ADHD från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring.

Se hela svaret på do.se

Vilka kommer få göra lumpen?

Den nya värnplikten gäller både kvinnor och män. Alla som är födda år 1999 eller senare ska omfattas av plikt att göra militärtjänst om de tas ut. Varför återinförs värnplikten? Bakgrunden till beslutet är en försämring av det säkerhetspolitiska läget samt att rekryteringen av frivilliga inte uppnått förväntningarna.

Se hela svaret på aftonbladet.se

Vilken militär utbildning passar mig?

Efter en militär grundutbildning kan du söka anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Du kan också vara behörig att söka en officersutbildning eller olika civila anställningar i Försvarsmakten.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Hur mycket tjänar man på att vara militär?

En Militär i Sverige tjänar i snitt 25 500 kr i månadslön. Lönen för en Militär kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Se hela svaret på ratsit.se

Hur blir man Flygbasjägare?

Olika sätt att ansöka
  1. För dig som genomför eller har genomfört militär grundutbildning. Läs mer och ansök.
  2. För dig som är utbildad officer eller specialistofficer. Läs mer och ansök.
  3. Du som inte har någon militär bakgrund ansöker via Plikt- och prövningsverket. Ansök här.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Vad finns det för jobb inom Försvarsmakten?

I Försvarsmakten kan du jobba som soldat, sjöman, officer, specialistofficer, reservofficer eller civilt. Du kan också engagera dig i Hemvärnet.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Vad gör en soldat i Sverige?

Några olika exempel på arbetsområden för en soldat är strid, teknisk tjänst, ledning, underrättelse- och säkerhetstjänst. ... Några gånger per år deltar soldaten i övningar och insatser som Försvarsmakten anordnar i Sverige eller utomlands. Hemvärnssoldater har ingen anställning utan har ett avtal med Hemvärnet.

Se hela svaret på framtid.se

Vilken befattning ska man välja?

Det är dina testresultat, tillsammans med rådande konkurrens om en viss befattning, som avgör vilken befattning du får. Du kan bli placerad på din förstahandsbefattning, din andra- eller tredjehandsbefattning eller ibland inte bli placerad på någon befattning alls.

Se hela svaret på pliktverket.se

Vilken värnplikt ska jag välja?

Vad du ska göra varierar beroende på vilken befattning du har och vilket förband du gör din grundutbildning på. Efter uppställning är det dags för dagens övning vilket exempelvis kan vara skjutövning på skjutbana eller övning i viktiga sjukvårdsmoment.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Var soldater förr?

Soldatnamnet var vanligen förknippat med soldattorpet och följde med till efterträdaren. En avskedad soldat använde oftast inte längre namnet. Detta innebar också att även om den förste soldaten som fick ett soldatnamn efter en egenskap kanske hade denna, var det ju långt ifrån säkert att efterträdaren också hade den.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka kommer att bli kallade till mönstring?

Alla personer mellan 16 och 70 år, som är bosatta i Sverige, är totalförsvarspliktiga.

Se hela svaret på pliktverket.se

Kan man hoppa av lumpen?

2017 infördes allmän värnplikt igen. ... Om du säger ja och börjar din värnplikt får du inte hoppa av. Det kallas för ett brott mot totalförsvarsplikten. Då kan du dömas till fängelse i två veckor.

Se hela svaret på sverigesradio.se

Hur många tjejer gör lumpen?

Totalt är det ungefär 15 000 som kallas till testet, alltså mönstringen. Och 5000 personer gör värnplikten i år. Drygt 17 procent av dem är tjejer. Det har ökat med ungefär 3 procent på tre år.

Se hela svaret på sverigesradio.se

När kan man inte göra värnplikt?

Om man har någon sjukdom kan det vara ett skäl till att man inte behöver göra lumpen. Studier är dock inte någon giltig anledning. Om man inte dyker upp när det är dags att göra lumpen kan man antingen bli hämtad eller så kan man få betala böter.

Se hela svaret på reservofficerna.se

Får man besked om man inte ska mönstra?

Rekryteringsmyndigheten använder svaren i mönstringsunderlaget för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. I slutet av maj beslutar Rekryteringsmyndigheten om vilka 10 000 som ska kallas till mönstring. Då får alla som har lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget besked om de ska mönstra eller inte.

Se hela svaret på kampanj.bonniernewslocal.se

Får man göra lumpen med asperger?

Den som har till exempel adhd eller Aspergers syndrom anses inte lämplig för militärtjänstgöring och går inte vidare till den individuella prövningen hos Rekryteringsmyndigheten.

Se hela svaret på polistidningen.se

Måste man göra lumpen 2021?

Enligt Plikt- och prövningsverkets regleringsbrev ska 5 000 totalförsvarspliktiga skrivas in till grundutbildning med värnplikt 2021/2022. När vi nu summerar grundutbildningsomgången kan det konstateras att 5 826 personer skrivits in för att möta Försvarsmaktens utbildningsbehov.

Se hela svaret på via.tt.se

Hur mycket får en soldat i lön?

Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats. Lägsta grundlönen soldater och sjömän är 20 000 kronor. När du arbetar i Försvarsmakten har du fler semesterdagar än vad semesterlagen säger.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Vad tjänar en soldat på utlandstjänst?

25 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Se hela svaret på yrkeskollen.se
Föregående artikel
När fäller kaniner?
Nästa artikel
Hur många poäng kan man få på högskoleprovet?