Vad krävs för att få transportera djur vilka myndigheter är inblandade?

Frågad av: Jeanette Lundström  |  Senaste uppdatering: 24 februari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (44 betyg)

Reglerna i korthet
 • skaffa ett transportörstillstånd och besiktiga ditt fordon för att få det godkänt för det djurslag du ska transportera.
 • gå en utbildning och få ett kompetensbevis om det krävs för det djurslag som du ska transportera.
 • ha med dig vissa transporthandlingar i fordonet.
 • ha skyltar på djurtransporterna.

Se hela svaret på jordbruksverket.se

Vad behöver hästen i transporten?

Vid resor som är längre än åtta timmar behöver du ha med dig vatten och foder till hästen.
...
Checklista!
 • Rätt körkortsbehörighet.
 • Kontrollera att släpet sitter fast samt bromsljus och blinkers.
 • Hästens pass.
 • Kniv, extra grimma och grimskaft.
 • Bra skor, handskar och hjälm.
 • Lädergrimma och transportskydd.
 • Tid och tålamod!

Se hela svaret på sveland.se

Vilka regler gäller för transport slakt och styck av djur för livsmedelsproduktion?

Transporttiden vid transport av djur till slakt får i Sverige inte överstiga åtta timmar inom landet. Om transporttiden till närmaste slakteri överstiger åtta timmar, får transporttiden i enstaka fall förlängas med högst tre timmar (om fordonen uppfyller kraven för långa transporter).

Se hela svaret på djurensratt.se

Vem ska man ha godkännande från om man vill bedriva djurtransporter?

Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon med hänsyn till djurskyddslagstiftningen.
 • Transport av djur inom en ekonomisk verksamhet. ...
 • Länsstyrelsen kontrollerar transporter. ...
 • Andra tillstånd som du kan behöva. ...
 • Om du ser att djur inte har det bra.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Hur transporteras kor?

Okastrerade vuxna tjurar ska transporteras åtskilda från hondjur. Vuxna djur ska vara åtskilda från unga djur men en diande kalv ska transporteras tillsammans med kon. Mjölkande kor ska mjölkas med det tidsintervall som de är vana vid men det får vara högst 12 timmar mellan mjölkningarna.

Se hela svaret på jordbruksverket.se

DAGS ATT SKÄRPA REGLERNA FÖR DJURTRANSPORTER

27 relaterade frågor hittades

Hur transporteras djur?

För att få transportera levande djur behöver du registrera dig som transportör och få ett transportörstillstånd. Det gör du i vår e-tjänst. Transportörstillståndet gäller i 5 år. Du kan också söka transporttillstånd på blankett.

Se hela svaret på jordbruksverket.se

Hur transporteras kyckling?

Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren både kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och ska skydda djuren mot skador under transporten. När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.

Se hela svaret på jordbruksverket.se

Vem räknas som transportör?

Transportör är en juridisk eller en fysisk person som ingår ett transportavtal med en kund för en transport av gods.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kostar Hästtaxi?

– Det finns hästlastbilar, men då samlar man ofta flera hästar på samma transport. De har ofta mer fasta rutter och kör kanske inte ut i skogen och hämtar upp en häst. Skillnaden här är att man kan köra in på mindre gårdar och från dörr till dörr. Priset för hästtaxin är 80 kronor exklusive moms per mil.

Se hela svaret på tidningenridsport.se

Varför transporterar vi levande djur?

Registrera transportör – flytta djur mellan länder

Syftet är att det ska bli enklare att spåra smittor och därför behöver Jordbruksverket ha information om var djuren finns.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Vem utför besiktning av kött på slakteriet?

Livsmedelsverket har egen anställd personal, officiella veterinärer och assistenter, som ska besiktiga de levande djuren vid slakt och även efteråt, vid landets alla 112 slakterier. Innan djuren får styckas ska de ha besiktigats och blivit godkända.

Se hela svaret på svt.se

Vilken myndighet kontrollerar djuruppfödning och slakt?

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

Se hela svaret på djurensratt.se

Hur transporteras kött i Sverige?

De fordon som transporterar slaktkropparna samlar in kött från endast ett slakteri per transport. Delvis kylda slaktkroppar som ska transporteras i samma lastrum som fullständigt kylda slaktkroppar (kärntemperatur på högst 7 °C) måste ha kylts till en kärntemperatur på högst 15 °C vid transportens början.

Se hela svaret på kontrollwiki.livsmedelsverket.se

Hur ska man binda hästen i transporten?

Bind hästen ganska kort, ca 40 cm så att den inte kan trassla in sig. Använd också ett grimskaft med panikhake och gör en säkerhetsknut som lätt går att få upp. Ha också som vana att ha en kniv eller sax i bilen eller transporten så att du snabbt kan skära sönder exempelvis grimman om hästen fastnat.

Se hela svaret på agria.se

Hur gör man praktiskt när man lastar in hästen i transporten?

Underlätta lastningen. Parkera vid en vägg så har du en bra infångare på ena sidan eller backa intill stalldörren och lasta hästen från stallet, då finns det bara en väg och det är framåt in i transporten. Om transportens lucka är väldigt brant i nedfällt läge kan du prova att parkera i en slänt.

Se hela svaret på utbildning.sisuidrottsbocker.se

Vad kostar det att transportera en häst?

Du får räkna med en kostnad på minst 10-15 000 kronor för en begagnad hästtransport. Taket kan däremot vara hur högt som helst, då det finns hästlastbilar som kostar flera hundratusen, ibland flera miljoner.

Se hela svaret på djursajten.se

Hur mycket kostar det att flyga en häst?

VM närmar sig med stormsteg och nu är det snart dags för de första svenska tävlingsdeltagarna att åka. Kostnaden för att flyga 18 svenska hästar till Tryon beräknas bli runt tre och en halv miljoner kronor. I summan inkluderas också övervikten.

Se hela svaret på hippson.se

Vad räknas som yrkestrafik?

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vad är en biltransport?

Biltransport – vi hämtar och lämnar fordon

Det gör att vi kan hämta och leverera allt från motorcyklar, permobiler, elrullstolar till bilar, skåpbilar, lastbilar, bussar. ... Vissa stationer arbetar även med hemtransport av fordon från platser utanför Sverige.

Se hela svaret på assistancekaren.se

Vem ska ha trafiktillstånd?

För att bedriva yrkesmässig trafik med godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss krävs det att du har ett yrkestrafiktillstånd. När du ansöker om yrkestrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som ställs när det gäller: Faktisk och fast etablering. Yrkeskunnande.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Hur transporterar man höns?

Om du bara har två eller tre hönor kan du transportera dem i baksätet av en bil med god ventilation, säkrade med säkerhetsbältet för att buren eller lådan inte ska röra på sig under resan. Själva resan borde göras på så många raka och jämna vägar som möjligt och restiden bör hållas så kort det går.

Se hela svaret på blog.omlet.se

Var slaktas bosarpkyckling?

SLAKT: Bosarpkycklingen slaktas i ett närbeläget småskaligt slakteri.

Se hela svaret på ecoviva.se

Var kommer Garants kyckling ifrån?

Hel färsk kyckling av svensk fågel. En god produkt från svenska gårdar med höga krav på kvalitet. Det känner du på smaken. Skilj alltid den råa kycklingen och dess förpackning från andra matvaror.

Se hela svaret på garantskafferiet.se
Föregående artikel
Är Manitoba Cream glutenfritt?
Nästa artikel
Kan man lägga till avbeställningsskydd i efterhand SAS?