Vad menas med nämnaren?

Frågad av: Synnöve Pettersson  |  Senaste uppdatering: 17 februari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (32 betyg)

Man kan beskriva hur andelen $a$ förhåller sig till helheten $b$ på följande vis, $\frac{a}{b}$ . Man kallar $\frac{a}{b}$ för en kvot, $a$ för täljare och $b$ för nämnare. De mindre vardagliga namnet för bråktal är de rationella talen och kan benämnas med bokstaven $Q$.

Se hela svaret på eddler.se

Vad menas med MGN?

Den heter minsta gemensamma nämnare och förkortas MGN.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad står täljare för?

Det tal eller annat uttryck i ett bråk som står ovanför bråkstrecket. En gammal minnesregel är ”Täljaren i taket och nämnaren nederst”. Se också nämnare.

Se hela svaret på betydelse-definition.com

Vad betyder ordet bråk?

Ett bråk, inom algebran, är en kvantitet dividerat med en annan kvantitet. Om a och b är två tal så ges kvoten k av. Ett annat skrivsätt är k = a/b. I äldre litteratur förekommer beteckningssättet a:b, och i engelskspråkig litteratur och på räknedosor används a÷b.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad betyder att driva med någon?

Driva Med betyder ungefär detsamma som förhåna.

Se hela svaret på typkanske.se

Minsta gemensamma nämnare

29 relaterade frågor hittades

Vad betyder driva runt?

Vi hittade 6 synonymer till driva omkring. Se nedan vad driva omkring betyder och hur det används på svenska. Slå dank, att gå görlös omkring; oplanerat ofta bekymmerslöst kringdrivande.

Se hela svaret på typkanske.se

Kan drivas korsord?

Synonymer till driva
 • sätta igång, mota, fösa, jaga; pressa, slå in, slå, borra; tvinga, pådriva, mana, egga, stimulera, förmå, få att utvecklas.
 • ge drivkraft åt, hålla igång; upprätthålla, bedriva, idka, ägna sig åt, utöva, sköta.

Se hela svaret på synonymer.se

Kan lösa bråk korsord?

Användarnas bidrag
 • konflikt,
 • gnabb,
 • råkurr,
 • fejd,
 • kubbning,
 • groll,
 • palaver.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad använder man bråk till?

Bråk används för att uttrycka andelar av en kvantitet eller mängd. Förr använde vi tal i bråkform i högre utsträckning i vårt vardagsliv än vad vi gör idag. Skolverket lyfter några intressanta exempel: förr mätte och uttryckte man avstånd som fjärdingsvägar (fjärdedelar av en mil).

Se hela svaret på zcooly.se

Kan bråk vara?

Samma bråk upprepar sig gång på gång

Om bråk om till synes obetydliga saker är återkommande kan det verkliga problemet vara en underliggande konflikt, exempelvis olika värderingar eller livsval som är svåra att enas kring. Då fungerar småtjafs som ett sätt att låta ilskan pysa ut.

Se hela svaret på expressen.se

Vilket är täljaren?

Täljaren är det hela och talar om hur mycket av något du har. Nämnaren talar om hur många du ska dela det med. Svaret kallar vi för kvot. Några vanliga uttryck för division är delta med eller beräkna kvoten.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vilken del av ett bråk kallas täljare?

Tal skrivna i bråkform består av följande tre delar: ett bråkstreck, en täljare (talet som står ovanför bråkstrecket) och en nämnare (talet som står under bråkstrecket). I vårt exempel med tårtbitarna är 3:an bråktalets täljare och 4:an är bråktalets nämnare.

Se hela svaret på matteboken.se

Vad betyder Frac?

Hur stor del av en helhet något är

Ett sätt att förstå $\frac{2}{3}$ är att bråktalet beskriver hur stor andel av en helhet något är. Om vi exempelvis har tre lika stora delar av en helhet, tre andelar, varav två är blå och en är vit så gäller att $\frac{2}{3}$ av alla rutor är blå och $\frac{1}{3}$ är vita.

Se hela svaret på eddler.se

Hur räknar jag ut MGN?

Metod – MGN
 1. Dela upp nämnarna i primtalsfaktorer.
 2. Ta bort de gemensamma faktorerna.
 3. Multiplicera nämnarna med de övriga nämnarnas kvarstående faktorer.

Se hela svaret på eddler.se

Vad är en täljare i matte?

I ett bråktal har vi en täljare och en nämnare. Täljaren är det tal som står ovanför bråkstrecket (i exemplet ovan är täljaren 3), medan nämnaren är det tal som står under bråkstrecket (i exemplet ovan är nämnaren 4). Det kan också vara lättare att beskriva ett förhållande om man behåller tal i bråkform. ...

Se hela svaret på matteboken.se

Vad är enklaste form?

Ett bråk skrivet på sin enklaste form är förkortat så långt det går, dvs. man kan inte bryta ut en gemensam faktor i täljaren och nämnaren längre.

Se hela svaret på mathleaks.se

Hur gör man bråk till decimalform?

Eftersom ett tal i bråkform är skrivet som en kvot, kan vi också beräkna värdet genom att dividera täljaren med nämnaren. Utför vi den här divisionen får vi bråktalet i decimalform.

Se hela svaret på matteboken.se

Hur introducerar man bråk?

Många forskare menar att tal i decimalform och procent borde introduceras betydligt tidigare än vad som vanligtvis är fallet (t ex Moss & Case, 1999). Följande aktivitet (inspiration från Eggleton & Moldavan, 2001) kan hjälpa elever att se sambandet mellan bråk, tal i decimalform och procent.

Se hela svaret på arkiv.ncm.gu.se

Hur mycket är 3 8 delar?

​​​​Tal i bråk- och decimalform

Med tre åttondelar menas att du delar något i åtta lika stora delar och sedan tittar på tre av dessa åtta lika stora delar.

Se hela svaret på kimsmatematik.com

Kan lösa bråk?

Fem tips för att lösa ett bråk:

Båda parter behöver se sin egen del i bråket och ta ansvar för att slutligen kunna lösa det på bästa sätt. På så vis kan ni komma underfund med vad problemet grundade sig i till en början och komma överens om hur ni ska gå vidare för att lösa det.

Se hela svaret på mabra.com

Kan Bråkas korsord?

Synonymer till bråka
 • ställa till bråk, bete sig störande, gräla, tvista, kivas, busa, gruffa, träta, slåss; väsnas, stoja, bullra, föra liv, stimma, skräna, härja, leva rövare, illfänas; krångla, trassla, konstra, opponera sig; retas, stöka (med), djävlas, jäklas.
 • bereda lin; krossa, bryta sönder; (bildl.) bry, anstränga.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad betyder att trippa?

Trippa betyder ungefär detsamma som tassa.

Se hela svaret på typkanske.se

Har fört farkoster framåt?

I en båts eller fartygs akter finns ett roder och även dess propeller som förflyttar båten framåt eller bakåt när farkosten drivs med en maskin. Vid all verksamhet, från byggandet med dess konstruktionsdetaljer till handhavandet av en farkost, är det mycket som förknippas med ordet akter.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Är Prästkragen korsord?

Synonymer till prästkrage
 • krysantemum, mattram, marguerite.
 • mässhake.

Se hela svaret på synonymer.se

Vad betyder ordet märklig?

Märklig betyder ungefär detsamma som betydande.

Se hela svaret på typkanske.se
Föregående artikel
Hur FN?
Nästa artikel
Vad är en sexuell tjänst?