Vad räknas som Efterfordon?

Frågad av: Olle Karlsson  |  Senaste uppdatering: 5 februari 2022
Betyg: 4.1 av 5 (59 betyg)

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Hur fort får man köra med tillkopplad fordon?

Är lasten bredare krävs dispens. Bruttovikt Om efterfordonet saknar bromsar får inte bruttovikten överstiga dragfordonets bruttovikt. Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last. Hastighet Efterfordonet får dras i högst 30 km/tim.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Är husvagn efterfordon?

Om släpet är avsett för transport av gods, är det en släpvagn. De enda undantagen från detta är vissa båtvagnar, husvagnar och tankvagnar som saknar fjädring och därför klassificeras som efterfordon.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Hur lång får en släpvagn vara?

Och detta gäller endast om man har antingen en så kallad “multilink” (dragbil med två trailers) eller bil med dolly och trailer. Med bil och “vanligt” släp får endast vara 24m!!

Se hela svaret på motorforum.nu

Hur stor ska en LGF-skylt vara?

Mått: 405 x 355 mm. Vid framförande på allmän väg ska långsamtgående fordon ha LGF-skylt baktill. Vid körning med långsamtgående fordon eller efterfordon behövs LGF-skylten och den ska vara typgodkänd och placeras baktill och utanpå fordonet med en av triangelns spetsar uppåt.

Se hela svaret på 24meter.se

Därför är det så svårt att lära sig svenska - Nyhetsmorgon (TV4)

43 relaterade frågor hittades

Vilken moped ska ha en LGF skylt?

Vilka mopeder måste ha LGF-skylt? Tre- och fyrhjulig moped klass 1 måste baktill vara utrustade med LGF-skylt.

Se hela svaret på ikorkort.nu

Vilka fordon ska ha en LGF skylt baktill?

På svenska vägar ska alla långsamtgående fordon ha LGF-skylt baktill. Till långsamtgående fordon hör jordbruksredskap, mopedbilar, traktorer, A-traktorer, traktorvagnar, båtupptagningsvagnar m.m. LGF-skylt ska även användas vid bogsering.

Se hela svaret på okq8.se

Vilken är högsta hastigheten för vid körning med tungt bromsat släp?

Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter. Läs mer på sidan om hastighet för släp.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Får man alltid dra ett lätt släp?

Har du en bil med en totalvikt på högst 3 500 kilo får du ändå koppla till ett lätt släp vilket gör att tågvikten kan komma upp till som högst 4 250 kilo och du får köra det ekipaget på ett B-körkort. ... Den utökade viktbegränsningen gäller bara när du kör personbil med släp.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vilken högsta totalvikt får en tillkopplad släpvagn ha?

Med utökad B-behörighet får du dra ett släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Se hela svaret på trafikverket.se

Hur tungt får ett efterfordon vara?

När det gäller efterfordon är det enbart dragfordonet som avgör vilken körkortsbehörighet som gäller. Om du kör en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg krävs körkort med behörighet B. Kör du ett tyngre fordon krävs körkort med behörighet C1 eller C.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vad gäller för LGF släp?

Ett efterfordon får inte framföras i högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Efterfordonet ska vara försett med LGF-skylt, körriktningsvisare, två vita reflexer framtill, orangegula sidomarkeringsreflexer, två röda triangelformade reflexer baktill och om fordonet framförs i mörker, två röda positionslyktor bak.

Se hela svaret på fma.ax

Får man dra traktorsläp med bil?

Du får inte dra något efter din bil med lgf skylt , men har du en traktor så får du göra det. Skylten är just till långsamtgående fordon och dit räknas inte bilar. Oregistrerade båtkärror och andra specialkärror får dras med bil, maxhastighet är 30km/h och man skall då använda just en LGF-skylt.

Se hela svaret på byggahus.se

Vilken är högsta tillåtna hastighet vid körning med tillkopplat efterfordon?

80 KM/TIM. Högsta tillåtna hastighet för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn. Gäller även obromsade släpvagnar om släpets totalvikt (eller tjänstevikt om den är olastad) understiger bilens halva tjänstevikt. Är du det minsta tveksam, kolla transportstyrelsens släpvagnskalkylator.

Se hela svaret på fogelsta.com

Får man köra med LGF på motortrafikled?

' Det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled och på dess på-och avfartsvägar framföra långsamtgående fordon, d v s sådana fordon som på plan väg inte kan och får framföras med minst 40km/tim. Trots detta får inte heller en moped klass I köras på dessa vägar.

Se hela svaret på ntf.se

Hur mycket får man dra efter en A traktor?

A-traktor är lämplig som dragfordon om: 1. tjänstevikten är 2 000 kg eller högre eller 2. ursprungsfordonet är konstruerat för en släpvagnsvikt av minst 1 000 kg.

Se hela svaret på dekra-bilbesiktning.se

Får alla bilar dra 750 kg?

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. Du får även dra en släpvagn med en total vikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Kan bilen dra släpet?

Hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra kan du läsa på registreringsbeviset. Du kan också använda e-tjänsten släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur tung släpvagn eller husvagn du får dra. Det förekommer två typer av registreringsbevis, ett nytt och ett äldre.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

På vilken bild visas en släpvagn?

Framtill med en vit lykta som visa vitt ljus framåt och med vita reflexer. Baktill med en röd lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.

Se hela svaret på teoriportalen.se

Vilken är högsta tillåtna hastighet för en lätt lastbil med 2 bromsade släpvagnar?

Högsta hastighet

Motorredskap klass I och tung terrängvagn med två bromsade släpvagnar 40 km/tim (Transportstyrelsen får föreskriva att en sådan fordonskombination får föras med högre hastighet än 40 km/tim).

Se hela svaret på ntf.se

Vilken är den högsta tillåtna hastighet med tillkopplad släpvagn?

80 KM/TIM. Högsta tillåtna hastighet för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn. Gäller även obromsade släpvagnar om släpets totalvikt (eller tjänstevikt om den är olastad) understiger bilens halva tjänstevikt. Är du det minsta tveksam, kolla transportstyrelsens släpvagnskalkylator.

Se hela svaret på brenderup.com

Får man köra 90 med släp?

Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen. Det är viktigt att veta hur du ska lasta lastbilen.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vilka fordon måste ha en LGF-skylt motorredskap?

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vilka fordon får du köra om du har ett B körkort?

Med körkortsbehörigheten B får du bland annat köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vilka fordon måste ha varningstriangel?

Minst en godkänd varningstriangel måste medföras vid färd med bil, motorredskap klass I, motorcykel med sidvagn och trehjulig motorcykel eller moped. Även om det inte är föreskrivet bör två varningstrianglar medföras. Denna rekommendation gäller också vid färd med traktor och andra motorredskap.

Se hela svaret på ntf.se
Föregående artikel
Kan man avsätta en valberedning?
Nästa artikel
Varför Spricker kaklet i badrummet?