Var kan man fiska utan fiskekort i Göteborg?

Frågad av: Kenneth Hermansson  |  Senaste uppdatering: 2 maj 2022
Betyg: 4.9 av 5 (21 betyg)

Du kan fiska mitt i staden, i havet eller i någon av sjöarna. För att få fiska i havet behövs inget fiskekort men om du vill fiska i flera insjöar och vattendrag behöver du något som heter Gula Kortet. Det fiskekortet ger dig tillgång till hela 58 vatten att fiska i.

Se hela svaret på goteborg.se

Var får man fiska utan fiskekort?

Undantag - fritt fiske

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland (se karta) är fiske med handredskap fritt och man behöver alltså inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Se hela svaret på landsbygdsnatverket.se

Var krävs fiskekort?

Den så kallade frifiskerätten ger svenska medborgare rätt att fiska i enskilda vatten vid hela Sveriges kust och i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland, i den omfattning och på det sätt som anges i bilagan till Fiskelagen.

Se hela svaret på ifiske.se

Vart får man fiska i Göteborg?

5 bra fiskeplatser i Göteborg
  • Göta älv: I Göta älv återfinns mycket ett stort gäddbestånd. ...
  • Norra Hisningen (Havsbadet): Erbjuder djupa branter som ger bra förutsättningar för fiske. ...
  • Västra Hisningen: Ett stort fiskeområde med bra förutsättningar för såväl isfiske som nattfiske.

Se hela svaret på alltfiske.se

Måste man ha fiskekort i alla sjöar?

I Sveriges fem stora sjöar får du fiska, eftersom dessa räknas som allmänna fiskevatten. För att fiska i övriga sjöar krävs tillstånd – till exempel genom fiskekort, där det finns. Om det inte finns fiskekort att köpa behöver du alltså få tillstånd av den som äger fiskerätten i vattnet för att få fiska där.

Se hela svaret på friluftaren.se

Gyllene Tider. "Jag Går Och Fiskar"

18 relaterade frågor hittades

Får man fiska i vilken sjö som helst?

För dig som fiskar

Även om fiske inte ingår i allemansrätten får du fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Se hela svaret på naturvardsverket.se

Får man fiska i Vättern utan fiskekort?

Fritt fiske

Besök gärna http://www.svenskafiskeregler.se Vättern omfattas av det fria handredskapsfisket. Fiske med mängdfångande redskap (till exempel nät) får enbart ske på allmänt vatten. Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand.

Se hela svaret på ifiske.se

Får man fiska i Göta älv?

Området innefattar Göta älv från Jordfallsbron till gränsen mot Lilla Edets kommun, samt Grönåns huvudfåra med undantag av Forån där fiske är tillåtet upp till vägbron i Skepplanda. Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Se hela svaret på ifiske.se

När kan man fiska i Göteborg?

Från den 1 januari till och med 31 mars är fiske efter torsk, bleka och kolja förbjudet innanför trålgränsen. Förbudet gäller både handredskap och rörliga redskap. Det är förbjudet att fiska hälleflundra från den 20 december till och med 31 mars.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

Var kan man fiska lax i Göteborg?

Vackra Säveån rinner genom leende naturområden och härliga strömsträckor, och mynnar i Göta älv vid Göteborgs hamn. Ån erbjuder fiske efter både lax och öring.

Se hela svaret på sportfiskarna.se

Vad innebär fritt handredskapsfiske?

Med fritt handredskapsfiske avses en rätt för envar att — vid sidan av vattenägaren — fiska med handredskap på enskilt vatten. Reglerna om fritt handredskapsfiske trädde i kraft den 1 april 1985, se SFS 1985: 138 och 139 samt prop. 1984/85: 107 och JoU 26.

Se hela svaret på svjt.se

Måste man ha fiskekort i havet?

För att få fiska i havet behövs inget fiskekort men om du vill fiska i flera insjöar och vattendrag behöver du något som heter Gula Kortet.

Se hela svaret på goteborg.se

Hur gammal måste man vara för att ha fiskekort?

Sportfiskarnas fiskekort och andra fiskeområden

Kortet gäller i hela 58 olika vatten och är ett familjekort. Alla ungdomar under 16 år får fiska fritt om de följer fiskereglerna.

Se hela svaret på sportfiskarna.se

Får man fiska från land?

Utländska medborgare. Utländska medborgare får på såväl enskilt som allmänt vatten fiska med handredskap i samma omfattning som svenska medborgare.

Se hela svaret på havochvatten.se

Vilka metoder används för att fånga fisk?

Fångsredskap och fiskemetoder
  • Ringnot eller snörpvad. Ringnot eller snörpvad, som det också kallas, är det största redskapet inom garn- och nätfiske. ...
  • Drivgarn. Drivgarn är nät som sätts ut med flöten vid vattenytan och får driva med strömmen. ...
  • Snurrevad. ...
  • Bottengarn eller sättgarn. ...
  • Krokfiske.

Se hela svaret på fiskguiden-app.wwf.se

Hur mycket kostar ett fiskekort?

Dagkort: 110 kr Veckokort: 550 kr Årskort: 1 100 kr Grundförutsättningen är upplåtelse av handredskapsfiske inkluderat trollingfiske med ett spö i sjöar och vattendrag med traditionella, naturliga fiskarter och där gädda och abborre är basarter.

Se hela svaret på vattenagarna.se

Får man fiska i Delsjön?

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, gös, karp, lake, mört, sutare. Fiskekort: Ingår i Göteborgs Gula kortet som köps på www.svenskafiskevatten.se och i lokala sportfiskebutiker. Pimpelfiske brukar ge fin fisk över kilot varje isvinter. Sjöarna har en rad spännande djupkanter och grund att söka av.

Se hela svaret på sportfiskeguide.se

Finns det fisk i Sisjön?

Fiske är tillåtet, och det finns både abborre och gädda i sjön. I samma område som Sisjön ligger det flera mossar, tjärnar och även två andra sjöar, Oxsjön och Fisjön. Strax nordväst om sjön ligger Sisjöns vattentorn, ett riktmärke som syns på långt håll.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka fiskar finns i Göteborg?

De vanligaste fiskarterna är abborre, gädda, öring, ål och mört. Dessutom finns 5-6 rödlistade arter. De artrikaste vattnen är Göta- och Nordre älv, Säveån, Mölndalsån/Fattighusån, Lärjeån samt Delsjöarna.

Se hela svaret på goteborg.se

Vilka fiskar finns i Göta älv?

Fiske i norra Göta Älv

I själva älvfåran fiskas huvudsakligen gädda, abborre och gös samt storvuxen insjööring. I de breda vegationsbältena vid Karlsberg frodas också stora mängder karpfiskar. Till den norra delen räknas också Karls grav mellan Gropbron i Vänersborg och Brinkebergs kulle.

Se hela svaret på vastsverige.com

Vart börjar Göta älv?

Göta älvs resa börjar med små bäckar i Härjedalen och går via Norge, där namnet är Trysilelva. När den rinner in i Sverige igen kallas den Klarälven. Härifrån fortsätter vattnet vidare ut i Vänern och bildar sedan den del av sträckningen som har namnet Göta älv. Uppströms Göteborg, vid Kungälv, delar älven sig.

Se hela svaret på sverigesvattenmiljo.se

Vad finns det för fisk i Nordre älv?

Artrikedomen är stor och du kan med framgång fiska efter allt från storabborre i centrala Göteborg och gös i Delsjöarna till storgädda i Nordre älv och karp i Härlanda tjärn. Om du föredrar laxfiskar lockar kanske sik och lax i Göta älv eller öring i någon av våra flugfiskesjöar.

Se hela svaret på sportfiskarna.se

Måste man ha fiskekort i Vättern?

Eftersom den norra skärgården består av enskilt vatten krävs fiskekort för att bedriva trollingfiske, För att Vättern ska förbli en unik sjö med bra fiske måste man följa de fiskeregler som finns. Det rör sig om minimimått, fredningstider och fredningsområden för flera av Vätterns fiskarter.

Se hela svaret på fiska.nu

Var får man fiska i Vättern?

Det är tillåtet att fiska från strand eller båt och meta, pimpla, spinn-, haspel- eller flugfiska i hela Vättern. Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskild vatten utanför sk öppen strand. Läs mer om hur du sportfiskar rätt på Vättern.

Se hela svaret på vadstena.se

Hur många rödingar får man ta upp i Vättern?

Högst 10 beten får samtidigt användas vid fiske från båt. Det är ej tillåtet att vittja nät under en trolling- eller utterfisketur. dessa får högst två fiskar vara rödingar. Det är förbjudet att fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken eller krokarna utvändigt på fisken.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se
Föregående artikel
Hur mycket sprit får man ta med sig från Tyskland?
Nästa artikel
Kan Försäkringskassan begära ut kontoutdrag?