Var kan man se Antagningspoäng?

Frågad av: Eddie Fransson  |  Senaste uppdatering: 8 juli 2022
Betyg: 4.1 av 5 (45 betyg)

Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. När du söker visas antagningspoäng för urval 2 i resultatlistan. Om du söker efter antagningspoäng för urval 1 väljer du detta visningsalternativ.

Se hela svaret på uhr.se

Vilka program har lägst Antagningspoäng?

Nedan har vi listat 10 utbildningar där en del skolor tagit in alla sökande och därför är program som är lätta att komma in på:
  • Lärare.
  • Dataingenjör.
  • Tekniskt basår.
  • Maskiningenjör.
  • Miljövetenskap.
  • Fysikerprogrammet.
  • Lantmästarprogrammet.
  • Teologprogrammet.

Se hela svaret på studier.se

Vad är Antagnings poäng?

Vad är antagningspoäng? Antagningsstatistik tas fram efter varje antagningsomgång till högskolan/universiteten, och antagningspoängen/meritvärdet visar helt enkelt vad den sist antagna till respektive utbildning hade för gymnasiebetyg eller högskoleprovsresultat.

Se hela svaret på old.liu.se

När kan män se Antagningspoäng?

Höstterminen 2022

10.15 kommer alla utbildningar att gå att hitta här på Antagning.se. Ladda upp de betyg och kompletteringar som ger behörighet så snart du anmält dig. Om du läser en kurs just nu, vill vi ha det betyget senast sista kompletteringsdag.

Se hela svaret på antagning.se

Hur många blev antagna?

273 000 antagna i andra urvalet till höstens högskoleutbildningar - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Se hela svaret på uhr.se

Hur ansöker man till universitetet?

30 relaterade frågor hittades

Hur många reserver kommer in?

Hej Elmer, Det varierar väldigt mycket mellan olika skolor hur många reserver som kan tas in så det är svårt att svara på. Att vara reserv innebär att du kan bli antagen om någon tackar nej till sin plats. För dig innebär det att 10 personer måste tacka nej för att du ska komma in.

Se hela svaret på gymnasium.se

Hur stor chans är det att män kommer in som reserv?

Detta innebär att färre reserver antas och de med ett högre reservnummer har något lägre chans att få en plats. Exakt hur stor chans det är att man kommer in som reserv är tyvärr omöjligt att säg då det beror helt på hur många som söker utbildningen och vad de tidigare antagna svarar.

Se hela svaret på kth.se

Kan män komma in på en utbildning med lägre Antagningspoäng?

Ja, det går att komma in på nånting på universitetet med dina poäng. Eftersom antagningsgränserna till högskoleprogram och kurser styrs av hur många som söker så är det mycket lägre antagningspoäng för de utbildningar som är mindre populära.

Se hela svaret på gymnasium.se

Vilket datum får män reda på om män kommit in på högskolan?

Ansökan till universitet och högskola inför höstterminen 2022 öppnar den 15 mars och stänger den 19 april – men vad händer sen? Den 12 juli kommer äntligen det första antagningsbeskedet.

Se hela svaret på studentum.se

När släpps Antagningspoäng?

Mer statistik i pressrum och i kommande snabbrapport

UHR:s kommer att publicera en analys i Statistik i samband med sista anmälningsdag HT 2021 den 26 april. De sökande får sina antagningsbesked den 16 juli.

Se hela svaret på uhr.se

Vilket gymnasium har lägst Antagningspoäng?

327,5 poäng: ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg , Naturvetenskapsprogrammet. 325 poäng: Södra Latins gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet, Stockholm . 320 poäng: Skanskagymnasiet, Teknikprogrammet, Växjö . 320 poäng: ProCivitas Privata Gymnasium Malmö , Naturvetenskapsprogrammet.

Se hela svaret på expressen.se

Vilka betyg för att söka till gymnasiet?

Du söker till gymnasieskolan med betygspoängen av dina 16 bästa betyg. Om du har betyget i moderna språk inom ramen för språkval, räknas det betyget som 17-de betyget. I sådant fall söker du med poängen av dina 17 bästa betyg, där 17-de betygen får endast vara det betyget som du fick i Moderna språk.

Se hela svaret på gymnasieguiden.se

Hur långt räcker mina betyg?

Andra vägar till behörighet

Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning.

Se hela svaret på saco.se

Vilket program är lättast att komma in på?

Det program som är lättast att komma in på med sina gymnasiebetyg för höstterminen 2019 är förskollärarprogrammet. Sökande till programmet på Linnéuniversitetet behöver knappt vara godkända i tre fjärdedelar av alla gymnasieämnen för att få en plats. Det finns dock krav på godkänt i vissa ämnen för att få behörighet.

Se hela svaret på svd.se

Vilken är den svåraste universitetsutbildningen?

Vilken är den svåraste utbildningen att komma in på? Bland de utbildningar som är svårast att komma in på toppar läkarlinjerna och civilingenjörsutbildningar i teknisk matematik och fysik på KTH. Av de 10 utbildningarna med högst antagningspoäng hittar man 4 stycken läkarutbildningar.

Se hela svaret på pluggtips.se

Vilket program är svårast att komma in på?

– Det som är svårast att komma in på är i stort sett alltid samma program, läkare, psykolog, arkitekt, jurist och tandläkare. Ekonom har också åkt upp på listan. Lättare är det att komma in på program med många utbildningsplatser, till exempel ingenjör och lärare, säger Tuula.

Se hela svaret på allastudier.se

När får man reda på om man kommit in som reserv?

Nu görs ett andra urval och ett nytt antagningsbesked skickas ut till antagna och reserver som tackat ja till sökt utbildning. Detta sker i början av augusti för höstterminen och i slutet av december för vårterminen.

Se hela svaret på lu.se

Hur fungerar Överintag?

Alla som har blivit antagna till en utbildning dyker inte alltid upp. Därför antas det på en del utbildningar fler sökande än vad det finns platser. Det innebär att man inte behöver kalla reserver så fort någon hoppar av. Det här kallas att göra ett överintag.

Se hela svaret på umu.se

Är 13 i merit bra?

Om ditt snitt (jämförelsetal) är idag 13,87 och du får max meritpoäng ( + 2,5) blir ditt meritvärde rätt så mycket högre än idag. Betyg i kurser som ger dig meritpoäng räknas också in i ditt jämförelsetal och därför får du ännu högre höjning om du i t. ex engelska 7 och/eller i matematik 3 får C eller högre betyg.

Se hela svaret på fragasyv.se

Är 12 meritpoäng bra?

Det man kan säga ganska säkert, är att i fall man vill läsa till Läkare, Tandläkare, Veterinär, Arkitekt eller Psykolog - så kommer man inte in med 11 i Meritvärde för att det är mycket populära utbildningar som alltid kräver höga betyg eller högt resultat på högskoleprovet.

Se hela svaret på fragasyv.se

Vad kan man plugga om man har dåliga betyg?

Om du inte har möjlighet att läsa en hel kurs på komvux har du rätt att studera på egen hand och sedan göra en prövning av dina kunskaper. Detta brukar också kallas för att “tenta av” en kurs. En prövning är skriftlig eller muntlig och är en bra chans för dig att få det betyg du behöver.

Se hela svaret på studentum.se

Kan man vara reserv och antagen?

Du kan bara stå kvar som antagen till max 45 högskolepoäng. Dessutom får du stå kvar som reserv till max 165 högskolepoäng. Är du reserv till allt kan du stå kvar som reserv till max 210 högskolepoäng.

Se hela svaret på antagning.se

Vad händer om man blir antagen som reserv?

Om du blivit antagen eller står som reserv, måste du tacka ja för att behålla din plats. Du tackar även nej till de utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av. När du har svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Se hela svaret på gu.se

Kan man se vilken reservplats man har?

Om du går in på din ansökan du gjorde på gymnasieantagningen så ska du kunna se din reservplats där. På samma sida ska du även kunna se vilka datum som gäller i din kommun.

Se hela svaret på gymnasium.se
Föregående artikel
Vem står som ägare på en leasad bil?
Nästa artikel
Hur går en Frysåterföring till?