Varför återinfördes värnplikten?

Frågad av: Mathilda Eliasson  |  Senaste uppdatering: 2 maj 2022
Betyg: 4.9 av 5 (73 betyg)

Torsdagen den 2 mars beslutade regeringen att värnplikten återaktiveras, efter att ha varit vilande sedan 2010. Anledningen är att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats och att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt med personal på enbart frivillig väg.

Se hela svaret på officersforbundet.se

Är militärtjänst obligatorisk i Sverige?

Värnplikt. Totalförsvarsplikten innebär att alla svenska medborgare behöver bidra till landets försvar vid behov. För dig som fyller 18 år kan det innebära att genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Är värnplikten frivillig i Sverige?

Riksdagen beslutade vidare den 19 maj 2010 att ersätta värnpliktsutbildningen med en frivillig militär grundutbildning. Förändringen av värnplikten genomfördes enligt en trestegsmodell. Steg 1: de som hade påbörjat grundutbildning före den 1 juli 2010 kom att genomföra den på frivillig basis.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka kommer få göra lumpen?

Grundutbildningen är öppen att söka för alla som är svenska medborgare och som har fyllt 18 år. Läs mer om vilka behörighetskrav som finns när du ska söka in till grundutbildningen på sidan om Behörighetskrav. Observera att vissa befattningar kan ha mer specifika krav på exempelvis styrka, kondition, längd eller annat.

Se hela svaret på forsvarsmakten.se

Hur skall man göra för att slippa värnplikten?

Om man har någon sjukdom kan det vara ett skäl till att man inte behöver göra lumpen. Studier är dock inte någon giltig anledning. Om man inte dyker upp när det är dags att göra lumpen kan man antingen bli hämtad eller så kan man få betala böter.

Se hela svaret på reservofficerna.se

Är det möjligt att återinföra värnplikten?

43 relaterade frågor hittades

Vad är allmän tjänsteplikt?

Allmän tjänsteplikt omfattar dem som inte är militärer, och kan innefatta att ta tjänst vid något företag efter någon som inkallats eller att arbeta inom sjukvården. Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år har tjänstgöringsplikt oavsett kön.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur undviker man mönstring?

Den som vill göra vapenfri tjänst har rätt att ansöka om det på samma sätt som i det gamla värnpliktssystemet. Vid sidan av dem som kallas till mönstring har cirka 8000 ungdomar sökt sig till förvaret på frivillig väg.

Se hela svaret på svd.se

Hur svårt är det att få göra lumpen?

I praktiken handlar det sannolikt om dem som själva vill. I första vändan fick alla födda 1999 fylla i ett långt formulär. 6 000, lite mindre än en tiondel av ungdomarna, valdes ut till att testa sina färdigheter via mönstringen och ungefär hälften av dem kommer att göra lumpen, som startar i sommar.

Se hela svaret på arbetet.se

I vilken ålder gör man lumpen?

Alla personer mellan 16 och 70 år, som är bosatta i Sverige, är totalförsvarspliktiga.

Se hela svaret på pliktverket.se

Vad innebär civilplikt?

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att vara civilpliktig innebär att man tjänstgör i den civila delen av totalförsvaret. Det kan till exempel innebära att man tjänstgör som sjuksköterska eller inom förskolan.

Se hela svaret på msb.se

Vilka blir inkallade i krig?

Om du är säker på att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan du ansöka om att få gör din totalförsvarsplikt utan vapen. Du ansöker om att vara vapenfri hos Plikt- och prövningsverket . Om du ansöker om vapenfri tjänst kan du ändå bli inkallad till grundutbildning eller vara pliktad att stötta samhället.

Se hela svaret på pliktverket.se

Är mönstring frivillig?

Du kan göra en egen ansökan

Om du inte kallas till mönstring men ändå är intresserad av att göra värnplikt kan du göra en egen ansökan om du inte kallas det år du fyller 18. Du kan söka även efter att du fyllt 18 – faktum är att du kan söka till grundutbildning med värnplikt till fram tills du fyller 45 år.

Se hela svaret på forsvarsmakten.se

Kan man säga nej till lumpen?

Kan jag som söker frivilligt tacka nej om jag inte är intresserad av de utbildningar som jag blir erbjuden? Ja, om du söker frivilligt finns det inget krav på dig att tacka ja till de utbildningar du blir erbjuden.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Måste man gå lumpen 2021?

Drygt 5 800 totalförsvarspliktiga börjar sin värnplikt från sommaren 2021. Plikt- och prövningsverket har idag skickat en lägesredovisning avseende mönstring, prövning och inskrivning inför grundutbildningsomgång 2021/22 till regeringen.

Se hela svaret på via.tt.se

Vad är en inkallelseorder?

Inkallelse[redigera | redigera wikitext]

Inkallelseorder ges till den som vid mönstring har placerats i militär eller civil grundutbildning eller i utbildningsreserven.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilket parti avvecklade försvaret?

Med en minskningen av det militära försvaret föreslogs det att avveckla Militärområdesstaberna. Och istället skulle markstridskrafterna ledas av två armékårsstaber. Inom Armén ansåg Socialdemokraterna att en avveckling av Värmlands regemente (I 2), Hallands regemente (I 16), Västerbottens regemente (I 20) kunde göras.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Måste man göra lumpen 2022?

En utredning tillsattes som rekommenderade en värnplikt med inslag av frivillighet. Utredningen betonade att ”frivillighet och motivation” ska väga tungt vid rekryteringen. Målet är att 4000 unga ska utbildas varje år 2018-2019, öka till 5000 per år 2020- 2022 och sedan 8000 unga årligen 2022-2025.

Se hela svaret på svenskafreds.se

Kan man göra lumpen när man är 20?

Finns det någon övre åldersgräns för att söka? Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället. För att bli antagen till en grundutbildning med värnplikt måste du avsluta grundutbildningen det kalenderår du fyller 45 år.

Se hela svaret på jobb.forsvarsmakten.se

Vad är Militärbetyg?

Som du ser väger gymnasiebetyget högst, därefter lämplighetsbedömningen(du mönstrar i princip igen när du söker OP, fast du pratar också med en officer som bedömer din lämplighet som officer) och därefter ditt GU betyg.

Se hela svaret på forum.soldf.com

Hur vältränad för lumpen?

Inför GMU och även inför mönstringen är det lämpligt att träna upp sin fysiska förmåga. En bra grundkondition och en del styrka är grundförutsättning att klara tjänsten. För att klara de mest krävande tjänsterna räcker det dock inte med en extremt god fysisk förmåga.

Se hela svaret på soldf.com

Vad händer om man inte klarar mönstringen?

Vissa befattningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som genomförs av det förband som du ska tjänstgöra vid. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny befattning, eller så placeras du i utbildningsreserven.

Se hela svaret på pliktverket.se

Hur många klarar inte mönstringen?

Någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller kraven görs inte. Många av de som mönstrar faller ifrån för att de inte klarar grundkraven. – Vi behöver mönstra 3,5 individer för att få ut en godkänd, säger Malm. Kraven varierar utifrån vilken befattning det handlar om.

Se hela svaret på aftonbladet.se

Hur många blir kallade till mönstring 2023?

Utifrån svaren har nu Plikt- och prövningsverket valt ut de drygt 19 000 ungdomar som ska kallas till mönstring. Alla som ska kallas till mönstring får nu ett besked om det men själva kallelsen med datum och tid skickas ut ungefär två månader innan mönstringsdagen. Mönstringen pågår mellan maj 2022 och april 2023.

Se hela svaret på via.tt.se

Vad händer om man bryter mot totalförsvarsplikten?

3 § Begås ett brott enligt 2 § första stycket under höjd beredskap döms, om brottet medför avsevärt men för totalförsvaret eller annars är att anse som grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 4 § En totalförsvarspliktig som av oaktsamhet uteblir från värnplikt eller civilplikt döms till böter.

Se hela svaret på riksdagen.se

Hur länge kan man vara krigsplacerad?

Du kan vara krigsplacerad i 10 år från det senaste tillfället du tjänstgjorde i Försvarsmakten.

Se hela svaret på forsvarsmakten.se
Föregående artikel
Kan malignt melanom komma tillbaka?
Nästa artikel
När ska man hamla en lönn?