Varför får inte Cementa bryta?

Frågad av: Natalia Berg  |  Senaste uppdatering: 15 juli 2022
Betyg: 4.8 av 5 (30 betyg)

Skälet till att Mark- och miljööverdomstolen sa nej till fortsatt kalkbrytning för Cementa var att bolaget inte hade gjort en tillräckligt noggrann analys av vilka effekter kalkbrytningen får på miljön.

Se hela svaret på sekotidningen.se

Vad är Cementkrisen?

Produktionsstopp i cementtillverkningen i Slite kommer att leda till ett akut byggstopp. Bygg- och anläggningsbranschen står då inför en djupare kris än 90-talskrisen. Enligt Byggföretagens konsekvensanalys hotas 175 000 jobb enbart i bygg- och anläggningsbranschen vid ett produktionsstopp i Slite.

Se hela svaret på byggforetagen.se

Vad är problemet med Cementa?

Cementa bryter kalksten ner till en nivå på +20 meter över havet. Omsättningen av vatten är här snabb och lagringskapaciteten för grundvatten är mycket låg eftersom bara lite vatten ryms i kalkstenen. Under vintern finns här vatten men det torkar ofta ut vid varmare väderlek och nederbördsbrist.

Se hela svaret på cementa.se

Får Cementa fortsätta?

Det är fritt fram för cementtillverkaren Cementa att fortsätta sin kalkbrytning enligt det tidsbegränsade tillstånd som bolaget fått av regeringen, enligt ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen.

Se hela svaret på nyteknik.se

Varför får inte Cementa bryta kalk på Gotland?

Cementa och tillstånden

Bristerna gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet. Högsta domstolen sade den 25 augusti nej till att ta upp Cementas överklagan. Det befintliga brytningstillståndet löpte ut den 31 oktober.

Se hela svaret på svt.se

Se hur omgivningarna ser ut där Cementa bryter.

15 relaterade frågor hittades

Var bryter man kalk på Gotland?

Därför Gotland

På Gotland finns det två unika stråk där kalksten kan brytas, dels på norra och dels på mellersta Gotland. SMA Mineral har varit verksamma i norr och brutit kalk vid Stucks sedan 1997.

Se hela svaret på smamineral.se

Vad händer med Cementa?

Cementa har dock redan den 21 september 2021 skickat en ansökan om tillfälligt tillstånd att bryta kalk till regeringen trots att lagen som ansökan stöder sig på inte gällde när ansökan lämnades in. Denna ansökan har kungjorts och allmänhetens eventuella synpunkter skulle inkomma senast den 18 oktober 2021.

Se hela svaret på kilpatricktownsend.se

Varför stoppas Cementa i Slite?

Domen innebär att Cementa inte längre har tillstånd att bryta kalk- och märgelsten i Västra brottet och File hajdar-täkten från den 1 november. Tre fjärdedelar av all cement som används i Sverige kommer från fabriken på Gotland. Det gör också runt tre procent av alla koldioxidutsläpp i Sverige.

Se hela svaret på dagensps.se

Varför ska Cementa stänga?

Bakgrunden till krisen är att Cementas nuvarande tillstånd att bryta kalksten på två platser på Gotland, till cementfabriken i Slite, går ut den sista oktober i år. Tillstånd till förlängning och utökning av brytningen beviljades av mark- och miljödomstolen i januari 2020.

Se hela svaret på affarerinorr.se

Har Cementa fått tillstånd?

Det har varit många turer kring Cementas kalkbrytning på Gotland. Oron i byggbranschen har varit stor för brist på cement. Nu har regeringen fattat beslut om att ge Cementa tillstånd i ytterligare ett drygt år.

Se hela svaret på byggnadsarbetaren.se

Vad är negativt med betong?

Praktiskt taget omöjligt att hålla rent och hygieniskt

Eftersom betongen ofta kan vara porös i sin renaste form kan det lätt bli så att den drar åt sig smuts och bakterier. I industriella, kommersiella och offentliga miljöer med lättare kemikalisk belastning och där den huvudsakliga belastningen är mekanisk.

Se hela svaret på heimdall.se

Hur många cementfabriker finns i Sverige?

År 1928 fanns tio cementfabriker i Sverige. Idag återstår två.

Se hela svaret på cementa.se

Finns det alternativ till cement?

Det pågår forskning i USA där man blandar sand, bakterier och näringsrikt vatten, ett slags bakterieproducerat ”lim” i stället för cement. I blandningen skapas kristaller som binder samman sandkornen på samma sätt som cement.

Se hela svaret på byggnadsarbetaren.se

Varför Cementbrist?

Risk för cementbrist i Sverige. Mark- och Miljööverdomstolen avvisade den 6 juli 2021 Cementa AB:s (”Cementa”) ansökan om fortsatt tillstånd för brytning av kalksten i Slite, Gotland. Tre fjärdedelar av all cement på den svenska marknaden tillverkas i Cementas fabrik i Slite.

Se hela svaret på skanska.se

Var bryts cement i Sverige?

Om Cementa

Tillverkningen sker på våra fabriker i Slite och Skövde och i vår anläggning i Degerhamn - platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Cementa har en årsproduktion på ca 2.8 miljoner ton cement i Sverige, varav 75 procent tillverkas i Slite.

Se hela svaret på cementa.se

Hur mycket cement kommer från Slite?

Varje dygn tillverkas cirka 7 000 ton cement vid Slitefabriken vilket motsvarar en årsvolym på 2,5 miljoner ton. Fabriken levererar även stora mängder elenergi och fjärrvärme från den överskottsvärme som bildas.

Se hela svaret på cementa.se

Varför Cementa?

Om Cementa beviljas tillståndet öppnar det upp dörren och skapar förväntningar för andra företag att få anpassade lagar utifrån sina intressen, för att slippa ta miljöhänsyn och att få bedriva miljöskadlig verksamhet.

Se hela svaret på naturskyddsforeningen.se

Vad vill man bryta på Gotland för cementtillverkning vilket skapat konflikter?

Det kanske viktigaste argumentet för att fortsätta bryta kalk handlar om den svenska byggindustrins nästan totala beroende av Cementa som sin viktigaste leverantör av cement. Utan cement från Gotland stannar byggen runt om i hela Sverige. Klimatet.

Se hela svaret på svd.se

Vad är det för skillnad mellan betong och cement?

I de flesta byggvaruhus finns det i anslutning till cementen ofta säckar som benämns betong. Detta är helt enkelt färdigblandad betong där man endast behöver tillsätta vatten. Det här är ett givet val om man ska gjuta mindre konstruktioner som exempelvis plintar, trappor och liknande.

Se hela svaret på armering.nu

Vad är Cementa lagen?

Samtliga av riksdagens partier röstade i september 2021 igenom ett nytt provisoriskt kapitel i miljöbalken som ger Cementa ett frikort, en ”Lex Cementa”. Motivet sades vara att undvika cementkris, produktionsstopp för industrin och arbetslöshet.

Se hela svaret på naturskyddsforeningen.se

Vad händer i Slite?

Riksdagen klubbade på onsdagen den omstridda nödlag som ska göra det möjligt för regeringen att ge Cementa tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland under en begränsad tid. Flera av riksdagens partier har tidigare ställt sig kritiska mot lagförslaget, som också underkänts av Lagrådet.

Se hela svaret på svd.se

Vad är kalkbrytning?

Kalkbrytning bedrivs oftast i dagbrott och efter brytningen krossas eller mals kalkstenen olika fint beroende på vad den skall användas till. 400 miljoner år gammal havsbotten från Gotland. Kalkslammet har pressats ihop under sin egen tyngd och under årmiljonerna förhårdnat till sten.

Se hela svaret på projectborn.se

Vad bryter man på Gotland?

Cementa får fortsatt bryta kalk i Slite på Gotland. Tillståndet kan tas i anspråk omgående. – Regeringen har i dag beslutat att Cementa får fortsätta bryta kalk till och med 31 december 2022, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Se hela svaret på expressen.se

Hur bryter man kalk?

Kalkstenen lösgörs vanligen ur berggrunden genom sprängning, men mjuka kalkstensarter kan brytas med maskiner. Den brutna stenen transporteras till grovkrossen och därifrån vidare för förädling. Stenmaterialet genomgår ett eller flera krossningsskeden samt siktning.

Se hela svaret på nordkalk.se

Kan man göra cement utan kalk?

Efter domen i Mark- och miljööverdomstolen råder osäkerhet om företaget Cementa kan fortsätta att bryta kalk till cement i Slite på Gotland. Lera kan bli ett alternativ – åtminstone delvis.

Se hela svaret på fof.se
Föregående artikel
Vilket är dyrast palladium eller platina?
Nästa artikel
När ändrades skadeståndslagen senast?