Varför har Behepan utgått?

Frågad av: Greger Andreasson  |  Senaste uppdatering: 5 februari 2022
Betyg: 4.5 av 5 (3 betyg)

Tablett Behepan har, sedan en tid tillbaka, försvunnit från marknaden då Pfizer slutat tillhandahålla läkemedlet. Detta har lett till att efterfrågan på de två kvarvarande alternativen, Betolvex och Betolvidon har ökat, varvid en restsituation har uppkommit.

Se hela svaret på nllplus.se

Vad ersätter Behepan?

Behepan (vitamin B12) tabletter avregistreras. Istället rekommenderas Betolvidon (vitamin B12) som är utbytbart med Behepan.

Se hela svaret på regionkronoberg.se

Varför finns inte Behepan?

Pfizer har meddelat att de inte kommer att tillhandahålla Behepan (Kobalamin) tabletter från och med 20 april 2020. Observera dock att de tillgängliga utbytbara perorala läkemedlen Betolvex och Betolvidon fortsatt finns tillgängliga. Uppdatering 2020-10-15: Även Behepan injektionsvätska utgår, se separat nyhet.

Se hela svaret på vardgivare.regionhalland.se

Hur ska man ta Behepan?

Hur du tar Behepan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dos vid underhållsbehandling är 1 tablett dagligen, helst på fastande mage.

Se hela svaret på docetp.mpa.se

När ska man ta Behepan?

Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

Se hela svaret på downloads.dokteronline.com

Vitamin B12 Deficiency Symptoms (ex. Depression), Why symptoms happen, Schilling’s test, Treatment

24 relaterade frågor hittades

Hur funkar Furix?

Furix är ett urindrivande medel, ett diuretikum, som används vid vätskeansamling i kroppens vävnader (ödem) samt vid högt blodtryck. Furix hämmar njurarnas förmåga att återuppta vatten och salt, vilket leder till en ökad utsöndring av urin. Därmed minskar eller försvinner ödemen.

Se hela svaret på fass.se

Varför finns inte Inolaxol?

Vi bedömer att det inte finns risk för att patienter ska stå utan behandlingsalternativ om Inolaxol försvinner från den svenska marknaden. Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Inolaxol. Beslutet fattades den 13 mars 2015.

Se hela svaret på tlv.se

Varför finns inte Inolaxol längre?

Inolaxol i flaska för pulver och dosgranulat finns inte längre att tillgå. Förpackningar med dospåsar för pulver och granulat återstår och finns i storlekarna 50 st/förpackning och 100 st/förpackning. Observera att 200-förpackningen för dosgranulat inte heller längre finns att tillgå.

Se hela svaret på regionblekinge.se

Är Behepan receptfritt?

Behepan är ett receptfritt läkemedel som används vid vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig tillräckligt av vitaminen i kosten. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel. Vitamin B12 är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

Se hela svaret på lloydsapotek.se

Vilket apotek har Behepan?

Köp Behepan, filmdragerad tablett 1 mg 100 st på apotea.se.

Se hela svaret på apotea.se

Vad innebär brist på B12?

Ytterligare en orsak till blodbrist på grund av för lite B12 kan vara att du har en tarmsjukdom som försämrar upptaget av B12. Några exempel är glutenintolerans och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom. Det är vanligt att också ha brist på järn och folsyra om man har brist på B12 på grund av en tarmsjukdom.

Se hela svaret på 1177.se

Vad är b vitamin bra för?

Vitamin B12, kobalamin, behövs bland annat för cellernas ämnesomsättning och för bildningen av blodkroppar. Det är också nödvändigt för nervsystemets funktion.

Se hela svaret på livsmedelsverket.se

Kan man köpa B12 utan recept?

Receptfritt läkemedel. Ges vid brist på vitamin B12 och då det finns risk för att vitamin B12-brist ska uppstå. Brist kan t ex utvecklas om vitaminet inte kan tas upp av kroppen normalt från födan. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Vad används Behepan för?

Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Betolvidon ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Vitamin B12-brist kan även uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Vad är för högt B12 värde?

Vad innebär ett högt Vitamin B12-värde? Höga värden ses vid vitamin B12-behandling. Efter injektion av depotpreparat kan mycket höga värden ses en längre tid. Höga värden ses även vid myeloprolifererande tillstånd, speciellt vid kronisk myeloisk leukemi, leverskador och njursvikt.

Se hela svaret på werlabs.se

Vad ersätter Inolaxol granulat?

Inolaxol granulat och pulver i flaska tillhandahålls inte längre. Ett ersättningsalternativ kan vara bulkmedlet Vi-Siblin (ispaghula) eller Vi-Siblin S (sockerfri, sötad med sorbitol).

Se hela svaret på regionkronoberg.se

Varför finns inte Vanquin?

Tyvärr är Vanquin slut hos tillverkaren – och går inte att få tag på just nu hos något apotek. Istället för Vanquin kan du därför få receptbelagd medicin mot springmask om du kontaktar din läkare eller exempelvis Kry.

Se hela svaret på meds.se

Har Inolaxol utgått?

Denna produkt har tyvärr utgått hos tillverkaren. Det kommer att komma en ersättningsprodukt som vi ännu inte fått information om. Inolaxol används för behandling av förstoppning, förstoppning i samband med "känslig" tjocktarm (colon irritabile, IBS), sprickor i analöppningen och hemorrojder.

Se hela svaret på apotea.se

Är Inolaxol receptfritt?

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Se hela svaret på apotekhjartat.se

Vad är det för skillnad på Inolaxol pulver och Inolaxol granulat?

Granulat: Talk, tungt kaolin, sackarin, manillagummi, järnoxid, smakämne plommon. Oralt pulver: Sackarin, järnoxid, smakämne plommon.

Se hela svaret på fass.se

När kommer Inolaxol in?

Inolaxol granulat och Inolaxol oralt pulver är restnoterade och kommer tidigast tillbaka i slutet av januari. Xyloproct rektalsalva kommer att restas från 12/10 till början av april 2022. Suppar är inte restade. Alla tablettformer av metoklopramid är restade och väntas komma tillbaka tidigast i slutet av januari 2022.

Se hela svaret på regionjh.se

Kan man överdosera Furix?

Hos dehydrerade eller hypovolemiska patienter kan samtidig behandling med NSAID orsaka akut njursvikt. Salicylatförgiftning kan förvärras vid samtidigt intag av furosemid. Nefrotoxiska läkemedel: De skadliga effekterna av nefrotoxiska läkemedel på njurar kan förstärkas.

Se hela svaret på fass.se

Vad är tiaziddiuretika?

Tiaziddiuretika, som också kallas tiazider, och främst används vid högt blodtryck. Loopdiuretika, som i första hand används vid hjärtsvikt, men också för att minska svullnad och vätskeansamling av andra orsaker som njursjukdom.

Se hela svaret på 1177.se

Hur ofta ska man ta Furix?

Hur du använder Furix

Vanlig dos för vuxna varierar. Vid behandling av ödem är ofta 20-40 mg dagligen tillräckligt, men ibland krävs högre doser. Vid behandling av högt blodtryck är dosen vanligen 20-80 mg dagligen.

Se hela svaret på fass.se

Vart kan man köpa B12?

Köp Skip B12 75 tabletter på apotea.se.

Se hela svaret på apotea.se
Föregående artikel
Mellan vilka år levde Carl von Linné?
Nästa artikel
Måste jag ta ut föräldrapenning för att få föräldralön?