Varför jobba som handläggare?

Frågad av: Ingvar Jonasson  |  Senaste uppdatering: 4 mars 2022
Betyg: 4.7 av 5 (29 betyg)

Som handläggare arbetar du med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men du kan även arbeta inom privat sektor så som försäkringsbranschen eller i en ideell organisation. Handläggarens uppgift kan vara att fatta beslut i olika myndighetsärenden och att genomföra utredningsarbete.

Se hela svaret på saco.se

Varför ska man jobba på Migrationsverket?

Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och varierade arbetsuppgifter. Den största delen av vår verksamhet arbetar med att pröva ansökningar från människor som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller vill ha svenskt medborgarskap.

Se hela svaret på migrationsverket.se

Varför ska man jobba på Skatteverket?

Flexibel arbetstid för många medarbetare

Det innebär att du under delar av dagen kan planera din arbetstid själv så länge det fungerar för verksamheten. Om du jobbar på Skatteupplysningen har du däremot schemalagd arbetstid. Veckoarbetstiden på Skatteverket är 39 timmar och 45 minuter.

Se hela svaret på skatteverket.se

Vad krävs för att jobba som handläggare?

Regeringskansliet söker personer med en akademisk utbildning och ofta med tidigare arbetslivserfarenhet. Det är vanligt att handläggarna har läst ekonomi, statsvetenskap eller juridik. Vilken inriktning på studierna som passar bäst varierar beroende på arbetsuppgifter och sakområde.

Se hela svaret på regeringen.se

Vad tjänar en handläggare på regeringskansliet?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Handläggare på Jordbruksverket

19 relaterade frågor hittades

Vad tjänar ett departementsråd?

95 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Hur mycket tjänar en handläggare på Skatteverket?

Kvalificerade skattehandläggare har median 38 000 och kvartiler 32 900 och 41 400. Här kan man inte se lönerna per åldersgrupp men lönespridningen visar ändå vilka löner som kan tänkas.

Se hela svaret på civilekonomen.se

Vad krävs för att få jobb på Försäkringskassan?

Vad krävs för att bli anställd på Försäkringskassan? De i särklass största yrkesgruppen på myndigheten är handläggare och utredare. För anställning som handläggare krävs gymnasieutbildning och för anställning som utredare, och de flesta övriga yrken, krävs högskoleexamen eller motsvarande.

Se hela svaret på st.org

Vad tjänar en handläggare på kommunen?

Handläggarens roll är framför allt att vägleda personer som kontaktar verksamheten och se till att ärendet går rätt till. Medianlönen för en handläggare är 31 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen.

Se hela svaret på st.org

Hur mycket tjänar en handläggare på arbetsförmedlingen?

Lönerna på Arbetsförmedlingen

– Som arbetsförmedlare tjänar man 28–40 000 kronor i månaden. För sektionschefer, en sorts mellanchef, ligger lönerna på ungefär 45–55 000. Specialister, som kan jobba med exempelvis HR eller juridik, tjänar vanligen 40–60 000 kronor.

Se hela svaret på st.org

Vad tjänar en skatterevisor?

Marknadslönen för externa revisorer ligger 2021 mellan 35 000 och 46 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 50 000 kronor och uppåt.

Se hela svaret på unionen.se

Vad gör en Folkbokföringshandläggare?

Arbetsuppgifter som folkbokföringshandläggare har innefattar att utreda och fatta beslut i olika folkbokföringsärenden. Arbetets innehåll, bredd och komplexitet bestäms utifrån verksamhetens behov.

Se hela svaret på framtid.se

Vad tjänar en utredare på Skatteverket?

32 700 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Vad är målet med Migrationsverket?

"Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och ...

Se hela svaret på migrationsverket.se

Vad tjänar en kommunal tjänsteman?

Om vi jämför kvinnors och mäns medellöner i de olika sektorerna ser vi att manliga tjänstemän inom privat sektor har den högsta medellönen, runt 47 600 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 27 300 kronor.

Se hela svaret på scb.se

Vad tjänar en som jobbar på kommunen?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Hur mycket tjänar en handläggare på Försäkringskassan?

30 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Vad krävs för att jobba på Skatteverket?

Det är fördelaktigt att ha utbildning i ekonomi eller juridik och erfarenhet av utredningsarbete. Bra grundläggande gymnasieutbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Se hela svaret på framtid.se

Hur blir man Försäkringsutredare?

Man erhåller ingångslön under utbildningstiden. För att kunna få anställning som utredare måste man ha treårig högskoleutbildning, 180 hp, i bagaget eller lång erfarenhet från att arbeta med liknande arbetsuppgifter, t ex på ett försäkringsbolag.

Se hela svaret på framtid.se

Hur är det att jobba som utredare?

En utredare handlägger ärenden genom att ta fram fakta, analysera och skriva utlåtanden. På en statlig myndighet gör du utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut. ... Inom landstinget eller en region utreder du frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv.

Se hela svaret på saco.se

Vad gör en skatterevisor?

"Att jobba som skatterevisor är lite som att vara en detektiv. Vid en revision analyserar jag om det är något som inte är riktigt i bokföringen, vad det i så fall är och hur det skulle ha varit istället.

Se hela svaret på skatteverket.se
Föregående artikel
Vad innebär självständig stat?
Nästa artikel
Hur länge kan man förvara öppnad blodpudding?