Vem som bor på adressen?

Frågad av: Lars Magnusson  |  Senaste uppdatering: 15 juli 2022
Betyg: 4.2 av 5 (32 betyg)

Med e-tjänsten Visa folkbokförda på samma adress kan du få reda på om det finns fler personer folkbokförda på samma adress som du själv är folkbokförd på. Om något inte stämmer kan du lämna uppgifter till Skatteverket.

Se hela svaret på skatteverket.se

Vem bor på en viss gata?

Om du vill hitta en person på Upplysning.se söker du snabbt och enkelt på namn, telefonnummer eller personnummer i vår sökruta "Vem". Du kan också kombinera sökningen genom att ange gata, postnummer eller ort i sökrutan "Var". Du kan självklart också utelämna sökrutan "Vem" och endast söka på "Var".

Se hela svaret på upplysning.se

Var bor en person?

Mrkoll är en söktjänst för information om privatpersoner, utvecklad för konsumenter. Vi samlar information från offentliga register och hanterar den för att göra den lättförstålig. Vi sammanställer information om personer som är 16 år eller äldre. Totalt finns cirka 8.4 miljoner individer sökbara i tjänsten.

Se hela svaret på mrkoll.se

Är någon skriven på min adress?

Om någon är felaktigt folkbokförd på den adress där du bor kan du anmäla det till Skatteverket. Du ser vilka som är folkbokförda på samma adress som du i e-tjänsten Visa folkbokförda på samma adress. Där kan du också rapportera eventuella fel.

Se hela svaret på skatteverket.se

Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?

Nej. Du kan inte vara folkbokförd på två adresser, så för dig som bor på olika ställen är det viktigt att du är folkbokförd på rätt adress. Att ha flera bostäder eller bo på olika platser kallas för dubbel bosättning. För att det ska räknas som dubbel bosättning ska du bo i varje bostad minst en sjundedel av din tid.

Se hela svaret på hyresgastforeningen.se

Public vs Private IP Address

35 relaterade frågor hittades

Kan man ha två olika adresser?

Dubbel bosättning innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Vid dubbel bosättning avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd, beroende på din livssituation. en gång i veckan, två gånger varannan vecka.

Se hela svaret på skatteverket.se

Är det olagligt att bo där man inte är skriven?

Att vara folkbokförd på en adress där man inte bor kan vara olagligt. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott.

Se hela svaret på hemhyra.se

Vad är ett Folkbokföringsbrott?

Om man inte gör någon flyttanmälan, eller inte flyttar till eller bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Det kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse, så står det i lagen sedan sommaren 2018.

Se hela svaret på hemhyra.se

Hur förhindrar jag att någon skriver sig på min adress?

Skatteverket har ett system där man som privatperson kan registrera sin identitet så att den blir skyddad; dvs. hindra andra från att folkbokföra din person någon annanstans. Du kan dock inte skydda din adress, och för den som vill adressändra är det fritt fram att skriva sig precis vart man vill.

Se hela svaret på skrivunder.com

Hur kan man få reda på allt om en person?

Sök i Person - Riksarkivet - Sök i arkiven. Ange samtliga eller något av personens namn. Fullständigt namn ger en mer exakt sökning. Tänk på att olika typer av stavning kan förekomma, ex.

Se hela svaret på sok.riksarkivet.se

Var jobbar en person?

Med ett personnummer kan man få reda på en stor mängd personuppgifter från de olika personuppgiftsregister som finns hos myndigheter, företag och organisationer. Med personuppgifter menas alla de uppgifter som rör en person.

Se hela svaret på upplysning.se

Hur kan man hitta en person?

Hitta.se är en av Sveriges största hemsidor och ett utmärkt val för dig som letar efter information om personer, företag, platser och vägbeskrivningar. Vi hjälper ca 4 miljoner unika besökare i veckan med sina sökningar, helt gratis.

Se hela svaret på hitta.se

Kan man se vem som sökt på mig på hitta?

7. Registerutdrag, rättelse, blockering och radering. Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar. De personuppgifter vi har registrerat om dig är de personuppgifter som finns publicerade på www.hitta.se samt ditt personnummer och i förekommande fall e-postadress.

Se hela svaret på hitta.se

Hur många personer kan vara skrivna på samma adress?

Först och främst måste noteras att antalet inneboende inte regleras någonstans i lagstiftningen. Det innebär att man kan ha teoretiskt hur många personer som helst i samma bostad.

Se hela svaret på lawline.se

Vad är Adresslåset?

Spärra din postadress med Adresslåset

Enkelt — Det tar bara en minut att låsa din adress med BankID. Låset är personligt. Säkert — Gör det svårare att kapa din identitet eller beställa saker i ditt namn. Tryggt — Skydda din post och dina personliga uppgifter från att hamna i fel händer.

Se hela svaret på adressandring.se

Vad innebär utan känd hemvist?

Vad menas med ”utan känd hemvist”? När Skatteverket inte kan knyta en persons bosättning till en viss fastighet eller till en kommun med stöd av 7–13 §§ FOL och inte heller kan avregistrera denne enligt 20 § FOL kan personen anses sakna känd hemvist (13 a § FOL).

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Vad är straffet för Folkbokföringsbrott?

Enligt 42 § första stycket ska den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring dömas för folkbokföringsbrott, om åtgärden innebär fara i bevishänseende. Detsamma gäller den som inte fullgör sin skyldighet att anmäla flyttning. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Se hela svaret på domstol.se

Vad innebär Folkbokföringslagen?

1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

Se hela svaret på riksdagen.se

Kan vem som helst skriva sig på min adress?

Tyvärr stämmer det som du säger att vem som helst kan skriva sig på din adress utan din vetskap. Du kan inte heller ta bort personen från adressen eftersom det enbart är Skatteverket som kan ta beslut i ärendet. Däremot kan du göra en anmälan till Skatteverket och förmå dem att starta en utredning i ärendet.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Måste man vara skriven i en hyresrätt?

Det finns inget krav på att du ska vara skriven i den lägenhet du hyr. Tvärtom; du är skyldig att vara folkbokförd där du anses vara bosatt. Du anses vara bosatt på den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila (6-7 § folkbokföringslagen).

Se hela svaret på lawline.se

Kan man skriva sig på kommunen?

Enligt folkbokföringslagen måste alla vara folkbokförda. Det går inte att folkbokföra sig på en postbox, inte heller är poste restante en folkbokföring. Det handlar om var du får din post. Det går att skriva sig på kommunen, det vill säga du vistas i kommunen men har ingen bostad.

Se hela svaret på soctanter.malmo.se

Kan man äga en lägenhet utan att vara skriven där?

Ja, du får äga en bostadsrätt utan att vara skriven där, så länge det inte bryter mot bostadsrättsföreningens stadgar. Folkbokföringslagen är den lag i Sverige som reglerar var man ska folkbokföra sig.

Se hela svaret på zeijersborger.se

Kan man vara skriven i två olika länder?

Lawline svarar

Detta regleras av folkbokföringslagen (se http://lagen.nu/1991:481 ) Det finns inget lagrum som uttryckligen säger att man inte kan vara folkbokförd på två ställen samtidigt. Men genom att läsa 6 § framgår att folkbokföring skall ske på den plats man är bosatt.

Se hela svaret på lawline.se

Kan man vara folkbokförd på en camping?

Tänker du bosätta dig permanent på en camping, räcker det att du och campingvärden är överens. Tvärtemot vad en del rykten gör gällande, finns inga myndighetsregler som hindrar dig att ha campingplatsen som folkbokföringsadress. Man får inte folkbokföra sig på en campingplats...

Se hela svaret på husvagnochcamping.se

Vem ringde mig nyss nummer?

Hitta nummer på vemringde.se! Här kan du se vem som ringde dig nyss, om du har ett missat samtal eller annars behöver söka när någon ringt från ett okänt nummer. Hitta information om telefonnummer som ringer svenska telefoner, till exempel telefonförsäljare, bedrägerier eller märkliga SMS.

Se hela svaret på vemringde.se
Föregående artikel
Får man byta Silikonfog själv?
Nästa artikel
Hur snabbt höja kalium?