Vilka är de kända vetenskapsmännen och upptäckterna från antiken?

Frågad av: Britt Lundberg  |  Senaste uppdatering: 30 januari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (31 betyg)

Greklands mest kända filosofer var Sokrates, Platon och Aristoteles som var verksamma under Atens storhetstid på 400 talet f.Kr.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad har vi ärvt från den grekiska antiken?

Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland - dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare - har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad betonades under antiken?

Antikens Grekland har av senare tider betraktats som grunden för den västerländska civilisationen. Det var här som demokratin föddes jämte många kulturella företeelser. ... Under den tidiga antiken kunde det ske i form av inristningar på sten eller keramik medan pergament började användas på 100-talet e.Kr.

Se hela svaret på litteraturhistorien.se

Vad heter en grekisk vetenskapsman?

Eratosthenes, kallad Filologos ("vetenskapsälskaren"), född 276 f.Kr. i Cyrene i dagens Libyen, död 194 f.Kr., var en grekisk vetenskapsman. Sin ryktbarhet har Eratosthenes vunnit företrädesvis som astronom och matematiker.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka Högkulturer ingår i antiken?

Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika. Även persiska stormakten blev en högkultur som expanderade över hela Mellanöstern under antiken.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är grejen med antiken?

29 relaterade frågor hittades

Vad är typiskt för forntiden?

Forntiden är den längsta epoken som handlar om människors förhistoria,det handlar om hur de försörjade sig,deras yrke och hur de överlevde. ... De äldsta civilisationerna uppstod vid floder,där människorna började utnyttja floderna och bevattna fälten genom att bilda dammar och kanaler.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vad ingår i forntiden?

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av järnåldern ca år 1000 e.Kr.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad lärde sig grekerna av andra folk?

Det klassiska Grekland

En viktig orsak till denna kulturella blomstringstid var det grekiska alfabetet som var lätt att lära sig då det bara innehöll 20 tecken. Idéer spred sig därför snabbt i antikens Grekland.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad var Eratosthenes känd för?

Eratosthenes (276–194 f.Kr.) var en grekisk filosof som ägnade sig åt allt från poesi till matematik. En av hans prestationer var att mäta jordens omkrets.

Se hela svaret på fof.se

Vilken typ av litteratur skrevs under antiken?

Till den grekiska litteraturen från antiken hör epos som Homeros Iliaden och Odysséen, det antika grekiska dramat, lyrik och körlyrik, samt filosofiska och vetenskapliga skrifter. Influenserna till litteraturen kom från hettiterna och Orienten.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken betydelse hade litteraturen för människorna under antiken?

Lyrik omfattade sång och dikt. Begreppet Epik används numera om den mesta berättande litteraturen men under Antiken avsåg man med epiken en speciell, lång, berättande dikt på vers. Människorna under antiken hade en stark gudstro och tron på ödet var allmänt rådande. Man hade många olika gudar med olika funktioner.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vad uppfann grekerna under antiken?

Under antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik. Kristendomen formades i stor utsträckning under senantiken och modern empirisk naturvetenskap uppstod endast långt senare.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur var det att leva under antiken?

Hur levde antikens greker? Den grekiska familjen var i allmänhet stor. Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vad har antiken för betydelse för hur vårt samhälle ser ut idag?

Men mycket av vår nutid bygger på upptäckter som gjordes redan under antiken. Vi kan även se det i form av arkitektur. I svenska städer kan vi se valv och pelare där arkitekterna har inspirerats av grekernas tempel. Inom medicin används liknande kirurgi som under antiken.

Se hela svaret på filmiskolan.com

Hur har romarna tagit efter grekernas kultur?

Romarna ansåg sig själva som mäktigare än allt annat folk förutom Grekerna. Många Romare beundrade Grekerna så de lärde sig också Grekiska och i många utav Romarnas erövrade städer byggdes tempel, teatrar och badhus i grekisk stil.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Hur räknade Eratosthenes ut jordens omkrets?

Det var Eratosthenes som räknade ut både att jorden är rund som en boll och hur stor det var. Han gjorde det genom att mäta två skuggor i två städer, Alexandria och Syene, 800 kilometer södra om Alexandria. Jorden består av skikt, ovanpå på varandra. Jordskorpan ligger överst och kan vara upp till 50 kilometer tjock.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad är jordens volym?

Jordklotets volym är 1,083 x 10 upphöjt till 21 kubikmeter (1 083 000 000 000 000 000 000 kubikmeter), och dess massa 5,974 x 10 upphöjt till 24 kg (5 974 000 000 000 000 000 000 000 kg), vilket ger en genomsnittlig densitet på 5516 kg/m3 (källa: Nationalencyclopedien).

Se hela svaret på nrm.se

Vad kom grekerna på?

När Grekland hade sin högkultur under antiken (800-200 f Kr) gjorde man vetenskap av stjärnskådningen. Grekerna tittade liksom mayafolken och babylonierna på hur planeterna, solen och stjärnorna rörde sig över himlen, för att avgöra hur stora de var och deras avstånd till varandra.

Se hela svaret på ungafakta.se

Vad lärde sig grekerna av Egypten?

Så uppstod så småning- om orden bibel och bibliotek som på grekiska betydde bok och boksamling. Det var också av fenicierna som grekerna lärde sig grunden till det alfabet som vårt nuvarande alfabet bygger på. Att det var i Egypten som fenicierna lärde sig konsten att använda skrivtecken är också klart.

Se hela svaret på learnify.se

Vad kännetecknar de grekiska stadsstaterna?

Befolkningen bara växte och växte och byarna blev allt större. Varje stad var självförsörjande med egna boskap och jordbruk och de styrde sig själva. Kallas därför för stadsstater. Befolkningen bara växte och tillslut räckte inte maten åt alla i de grekiska stadsstaterna.

Se hela svaret på pitea.se

Vad menas med förhistoria?

Förhistorisk tid eller forntid (begreppen används ofta synonymt) kallas den tid där de skriftliga källorna är obefintliga eller alltför bristfälliga för att ge en täckande bild av historien. Historieskrivning om förhistorisk tid kallas förhistoria.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur levde människan fram till för cirka 10 000 år sedan?

Äldre stenåldern (i Europa ca 40 000 - 10 000 f.Kr)

Under den äldre stenåldern (jägarstenåldern) levde människorna i mindre grupper eller stammar och livnärde sig som jägare, och framförallt som samlare. Små grupper vandrade mellan olika lokala platser i landskapet där man letade föda.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur var ekonomin under forntiden?

De första mynten präglades i Grekland under antiken. Senare ersattes de av sedlar och i modern tid har vi elektroniska betalningsmedel. Till betalningsmedel finns det kopplat ett behov av en finansmarknad. Handelsmännen måste kunna ta lån, ligga ute med pengar och försäkra sig mot bedrägeri och olyckor.

Se hela svaret på so-rummet.se
Föregående artikel
Hur mycket sänker 1 enhet insulin barn?
Nästa artikel
Hur länge pågick slaveriet?