Vilka djur äter sill?

Frågad av: Elna Lund  |  Senaste uppdatering: 28 februari 2022
Betyg: 4.7 av 5 (43 betyg)

Sillens föda består huvudsakligen av krill, hoppkräftor och mindre fiskar. Sillen är i sin tur bytesdjur för bland annat makrill, torsk, fisktärna, sillgrissla, sälar, valar och människor.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka djur äter torsk?

Torsk är en större fisk, som bland annat äter sill. Sälar äter torsk och andra fiskar.

Se hela svaret på logistikteamet.se

Vilka djur äter makrill?

Makrillen äter huvudsakligen (djur)plankton, bland annat mindre kräftdjur, men också rom från andra fiskarter. Den äter även fiskyngel och mindre fiskar. Själv utgör makrillen ett eftersökt byte för många rovfiskar och andra djur som hämtar sin föda ur havet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka djur äter vad?

Alger och växter betas av olika djur som små djurplankton, snäckor, sjöborrar, anemoner, musslor och kräftdjur. Dessa äts i sin tur av större djur som maneter, fiskar och fåglar, vilka i sin tur äts av ännu större fiskar, rovfåglar och marina däggdjur.

Se hela svaret på havet.nu

Vilka djur äter strömming?

Sill (Clupea harengus)

Strömming kallas östersjösillen norr om Ölands sydspets. Dess huvudföda består av djurplankton, små kräftdjur och fisklarver. Sillen utgör mycket viktig föda för torsken. Det vanligaste är att sillen leker på våren, men det finns även höstlekande sill.

Se hela svaret på havet.nu

Lista: Här är fiskarna du inte ska äta - Nyhetsmorgon (TV4)

38 relaterade frågor hittades

Vilka djur äter abborre?

I kustområdena äter stora abborrar mört och storspigg medan små abborrar kan vara utsatta för konkurrens från dessa. De klassiska rollerna kan till och med bli omvända när djurplanktonätande bytesfiskar äter upp ynglen för rovfisken.

Se hela svaret på havet.nu

Vad äter en sill?

Sillen vandrar i stim längs kuster och ute till havs på varierande djup mellan ytan och 200 meter. På dagen går sillen ofta närmare bottnen medan den under natten stiger upp närmare ytan. Den följer planktonets rörelser under dygnet. Dess huvudföda består av små kräftdjur och fisklarver.

Se hela svaret på havochvatten.se

Vilka djur äter träd?

Många fritidsodlare har problem med rådjur, harar och sorkar som äter upp och förstör växter i trädgården. Det finns växter som djuren mindre gärna tycks äta, och som följaktligen kan vara aktuella att plantera. Olika avskräckningsmetoder kan också skydda växter som löper risk att ätas upp.

Se hela svaret på tradgard.org

Vilket djur äter småfågel?

Sparvhöken (Accipiter nisus) äter främst småfåglar men fångar också sländor. Skogssorkarna (Cletrionymus glareolus.) är vissa år mycket vanliga. De äter alla slags växter på marken i skogen.

Se hela svaret på s.ehnberg.net

Kan makrill bli?

Maximal ålder och storlek. Makrill kan bli 20 år. Den kan bli upp till 60 cm och väga 3 kg, även om det är sällsynt.

Se hela svaret på havochvatten.se

Vilka djur äter tonfisk?

Som vuxen livnär sig blåfenad tonfisk framför allt på pelagiska fisk- och bläckfiskarter. Favoritföda är makrill. I nordiska vatten äter den även sill, näbbgädda, bläckfisk och kräftdjur.

Se hela svaret på havochvatten.se

Vad äter en blåsfisk?

Som yngel lever blåsfiskar pelagiskt, men som vuxna håller de sig vanligen i närheten av rev. Födan består bland annat av musslor, sjöborrar, krabbor och koralldjur.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

På vilka vis påverkas torsken av problemen i Östersjön?

Det östra torskbeståndet i Östersjön har drabbats hårt av överfiske, där man länge fiskat för mycket och, precis som i de flesta andra bottentrålfisken, specifikt riktat in sig på stor torsk. Stora torskar äter i vanliga fall mindre torskar och hjälper på så vis till att hålla antalet små torskar på en lagom nivå.

Se hela svaret på naturskyddsforeningen.se

Vilken fisk äter djurplankton?

På nästa nivå i näringsväven finns strömming och skarpsill, som äter djurplankton och bottenlevande djur och själva är föda åt torsk och säl. Dessa bytesfiskar påverkas av fiske men även av förändringar i födounderlag och mängden fiskätande rovdjur.

Se hela svaret på sverigesvattenmiljo.se

Vad äter en mört?

De kan äta alger, men den viktigaste födan utgörs av bottendjur som fjädermygglarver, märlkräftor, snäckor och musslor. Mörten hör till det fåtal fiskar i Östersjön som kan äta blåmusslor, vars tjocka skal den knäcker med hjälp av tänder i svalget.

Se hela svaret på havet.nu

Vilka djur äter larver?

Spindlar lever av insekter som de fångar på alla möjliga raffinerade sätt. Man kan äta de flesta insekter, men i vårt land görs detta nästan inte alls. I vissa afrikanska kulturer utgör insekter tidvis mer än hälften av proteinintaget. Man äter larver av fjärilar och skalbaggar, termiter, gräshoppor, myror mm.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vilka djur äter en hare?

Främsta fienden är rödräven, men även rovfåglar, mård och katt ser gärna haren som sitt byte. Skogsharen är 45–60 centimeter lång och har gråbrun päls med vit svans och svarta öronspetsar.

Se hela svaret på sydved.se

Vilket djur äter fågelägg?

Visst äter mårdhundar fågelägg. De som försöker begränsa den invasiva mårdhundens förekomst och spridning hävdar bland annat att den är ett stort hot mot markhäckande fåglar och deras ägg. Nya svenska forskningsrön ger dem nu rätt.

Se hela svaret på jaktojagare.se

Vilka djur gnager på träd?

Exempel på ska- degörare är hjortdjur, harar, ekor- rar, sorkar, piggsvin och t.o.m. svart- björn. Även tamboskap som hästar, kor, får och getter gnager bark. Det är framförallt lövträdens bark som är begärlig, men såväl gran och tall som andra slags barrträd kan skadas.

Se hela svaret på slu.se

Vilka djur äter Uggla?

Stora ugglor äter små ugglor. Säkert kan en räv ta en uggleunge om den kommer åt. Samtidigt kan stora ugglor (berguv), ta rävungar.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vilka djur fäller träd?

Utifrån tillgänglig information skulle skadegöraren kunna vara bäver, hare eller något klövvilt som t ex älg eller kronhjort. Det skulle också kunna röra sig om mindre gnagare som någon av våra sorkarter.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vilken fisk är sill?

Sill eller strömming betraktas idag som en och samma art, Clupea harengus. Namnet strömming användes för sill fångad i Östersjön norr om Kalmar.

Se hela svaret på nrm.se

Varifrån kommer inlagd sill?

Det som avgör vad fisken kallas är dess fångstplats. Sill som lever och fiskas i Östersjön eller norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas strömming. Sill som fångas på västkusten eller i Skåne kallas rätt och slätt sill. Sillen simmar i öppna vatten från ytan ned till ungefär 250 meters djup.

Se hela svaret på abba.se

Hur äter man inlagd sill?

Den inlagda sillen uppskattas oftast till lunch och äts då i störst utsträckning tillsammans med crème fraiche eller gräddfil. Det är i större utsträckning äldre personer, 55+, som äter inlagd sill.

Se hela svaret på pressrum.coop.se
Föregående artikel
Kan man testa sig för svamp i underlivet?
Nästa artikel
Är amortering en kostnad?