Vilka efternamn får man inte byta till?

Frågad av: Karl Ivarsson  |  Senaste uppdatering: 18 juli 2022
Betyg: 4.9 av 5 (45 betyg)

Enligt 18 § NamnL får en person byta till ett efternamn som funnits i hans eller hennes släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka räknat från personens föräldrar.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vilka efternamn får man inte ha?

För efternamnen gäller också att de inte får gå att förväxlas med existerande efternamn, namn på sammanslutningar, på företag eller varumärken, och inte heller kunna kränka någon upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk.

Se hela svaret på isof.se

Kan man ta ett adligt efternamn?

Får man ta vilka namn man vill? – Nej, det finns ett regelverk för namnbyte. Men man får exempelvis använda gamla utdöda adelsnamn, som inte är ”allmänt kända”. Vi hade ett fall gällande ”Lejonkrona” som gick ända till regeringsrätten, det föll till sist på att namnet finns med i lexikon.

Se hela svaret på svd.se

När ska man skicka in Efternamnsbyte?

När vi ska gifta oss, vilket efternamn får vi då? Du behåller ditt efternamn när du gifter dig om du inte inför vigseln eller senare ansöker hos Skatteverket om att byta det. Du kan byta till din makas eller makes efternamn eller till ett dubbelt efternamn som är bildat av era efternamn.

Se hela svaret på skatteverket.se

Kan man byta till ett helt nytt efternamn?

Det kan vara helt nykonstruerade namn men också ord eller ordbildningar som redan finns men som inte har använts som efternamn. Ansökan om att byta till ett nybildat efternamn görs till Skatteverket (13 § första stycket PNL). Ansökningsavgiften är 1 800 kr och det finns inget hinder för upprepade byten.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Nu blir det enklare och billigare att byta namn - Nyhetsmorgon (TV4)

28 relaterade frågor hittades

Kan män hitta på ett eget efternamn?

Även om det är möjligt att hitta på nya efternamn nästan i det oändliga, är det inte alltid lätt att hitta ett namnförslag som både språkligt och innehållsligt sett är lämpligt som efternamn. Förteckningen Förslag på nya efternamn är en lista på namn som passar som efternamn.

Se hela svaret på sprakinstitutet.fi

Kan män lägga till von i sitt namn?

I Sverige är von starkt associerat med adeln och sedan 1901 kan det inte användas i nya namn.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur lång tid tar det att registrera nytt efternamn?

Handläggningstider för namnbyten

* Gällande "Efternamn utan avgift" så får många besked om sitt ärende inom 6-8 veckor, men väntetiden kan just nu vara upp mot 12-14 veckor om ditt ärende kräver mer utredning eller om vi behöver mer uppgifter.

Se hela svaret på skatteverket.se

Hur lång tid tar det för namnändring att gå igenom?

Enligt Skatteverkets hemsida tar det 8-12 veckor eller 1-2 månader för att ett efternamnsbyte ska ske, beroende på vad det är för typ av byte. Har det passerat längre tid än 2 månader sedan du skickade in din ansökningsblankett rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket. Mer information hittar du här.

Se hela svaret på lawline.se

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret? Det tar ca två veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

Se hela svaret på skatteverket.se

Vilka efternamn har jag i släkten?

Byte till ett efternamn som funnits i släkten
  • att efternamnet har funnits i rakt uppstigande led i sökandens släkt i minst två generationer.
  • att det inte är längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med sökandens föräldrar.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Varifrån kommer ditt efternamn?

Släktnamnen var ofta kopplade till orten man bodde på eller så kunde det kanske vara ett soldatnamn som man fick behålla som släktnamn. Adel, borgare och präster brukade rent allmänt ta sig ett släktnamn. Men även t. ex smeder och andra yrkesgrupper kunde ofta ses bära ett eget släktnamn.

Se hela svaret på anverket.se

Kan en man ha ett dotter efternamn?

Såväl män som kvinnor kan alltså bilda efternamn av en förälders förnamn med tillägg av -son eller -dotter.

Se hela svaret på regeringen.se

Vilka namn är skyddade?

Allmänt kända namn

För att namnen ovanför ska vara skyddade krävs att de är allmänt kända i Sverige. Namnet ska ha varit av viss historisk betydelse i landet eller på något annat sätt vara så känt att det är olämpligt att någon som inte är släkt med namnbäraren får ett varumärke som består helt eller delvis av namnet.

Se hela svaret på prv.se

Måste man ha ett efternamn?

Alla i Sverige ska ha minst ett förnamn och ett efternamn. Vanliga svenska namn är t. ex. Erik Lindberg eller Anna Andersson.

Se hela svaret på utbudet.se

Hur lång tid tar det att byta förnamn Skatteverket?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Se hela svaret på skatteverket.se

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Övrigt praktiskt att tänka på före vigseln

Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Se hela svaret på seb.se

Vad händer om man inte skickar in namn till Skatteverket?

– Om de inte svarar på påminnelsen som de får så förelägger vi de att komma in med en namnanmälan. Om föräldrarna fortfarande inte gett ett namn efter påminnelsen och föreläggandet från Skatteverket så går det vidare till domstol. Det kan bli så att föräldrarna behöver betala en summa pengar.

Se hela svaret på nyheter24.se

Kan man byta efternamn innan vigseln?

Du kan ansöka antingen inför vigseln eller senare. Du får alltid byta till din makas eller makes efternamn. Det spelar ingen roll om den du är gift med har fått sitt efternamn genom ett tidigare äktenskap. Det finns inte heller några hinder mot upprepade byten under äktenskapet.

Se hela svaret på skatteverket.se

Hur snabbt ändras efternamn efter vigsel?

Om ansökan kommer in till Skatteverket senast samma dag som vigseln äger rum förvärvas namnet redan från vigseldagen. Om ansökan kommer in senare förvärvas namnet från registreringsdagen (35 § PNL). Byte av efternamn i äktenskapet behöver inte innebära att makarna får fullständig namngemenskap.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Hur funkar det med dubbelt efternamn?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet. Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Se hela svaret på skatteverket.se

Hur skriver man von?

I adliga efternamn som von Numers och af Björkesten ska namnpartikeln skrivas med liten bokstav, oberoende av om namnet kommer först i en mening eller inte. Detta gäller även namn som inleds med de la, de, di, la eller le och vanligen van.

Se hela svaret på sprakbruk.fi

Hur många heter Holmberg i efternamn?

Det finns 12 750 personer i Sverige som heter Holmberg i efternamn. Det finns ingen (eller som mest en) person som heter Holmberg i förnamn. Källa: SCB. Antal personer med efternamnet 2021-12-31.

Se hela svaret på alltomnamn.se

Får man döpa sina barn till samma namn?

I de flesta delar av Sverige så får aldrig två levande barn samma namn men även detta är inte alltid sant. Ibland hårdras emellertid äldre tiders konservativa namngivningskonventioner där man döpte äldsta sonen efter sin farfar, den näst äldsta efter sin morfar osv.

Se hela svaret på blogg.slaktingar.se

Måste helsyskon ha samma efternamn?

Ny Lag (2016:1013) om personnamn har införts och gäller från och med 2017-07-01. Den tidigare principen att helsyskon automatiskt får samma efternamn som redan födda helsyskon har tagits bort. Istället kan man ansöka för varje barn, även om det finns helsyskon sedan tidigare.

Se hela svaret på faktabanken.nu
Föregående artikel
Kan man tvätta håret för ofta?
Nästa artikel
Vilken klass går man i om man är 8 år?