Vilka lager är inte riktiga lager i OSI-modellen?

Frågad av: Elsy Nyberg  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.8 av 5 (49 betyg)

– Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 7, som sköter dataöverföringen från detaljnivå till övergripande.

Se hela svaret på it-ord.idg.se

Hur många lager finns det i ISO OSI-modellen för datakommunikation?

OSI-modellen, även känd under sitt standardnummer ISO/IEC 7498, är en konceptuell modell för datorkommunikation i 7 lager.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

I vilket lager av OSI-modellen arbetar en router?

Router, switch, hub

Hubb Jobbar på fysiska lagret. Det den får in på en port skickar den ut till alla andra portar. Switch Jobbar på länk lagret. Fungerar inledningsvis som en hubb, men lär sig vilken dator som sitter på respektive port.

Se hela svaret på datateknik-lth.github.io

Vilket lager tar hand om den fysiska delen av kommunikation i OSI-modellen?

# 1) Lag 1 - Fysiskt lager

Det fysiska lagret är det första och nedersta lagret i OSI-referensmodellen. Det tillhandahåller huvudsakligen bitströmsöverföring. Det karakteriserar också medietyp, anslutningstyp och signaltyp som ska användas för kommunikation.

Se hela svaret på sv.myservername.com

Vilket lager har som uppgift att upprätta och avsluta kommunikationen i OSI-modellen?

Datalänklagret styr flödet av ettor och nollor (data) i ett nätverk. Lagret förhindrar att flera meddelanden skickas samtidigt och kan även i vissa fall rätta fel i överföring av data. Datalänklagret är det näst lägsta lagret och styr det lägsta lagret, det fysiska lagret.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

OSI Model Explained | OSI Animation | Open System Interconnection Model | OSI 7 layers | TechTerms

44 relaterade frågor hittades

Vilken av följande kan det fysiska skiktet i OSI-modellen innehålla?

– Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 7, som sköter dataöverföringen från detaljnivå till övergripande.

Se hela svaret på it-ord.idg.se

Vad använder man OSI-modellen till?

OSI Model guider nätverksadministratörer att bestämma nödvändig hårdvara och mjukvara för att bygga sitt nätverk sunt. hjälpa hårdvarutillverkare att skapa nätverksprodukter som kan kommunicera med varandra via nätverket helt enkelt utan fel. OSI Model hjälper till att lära andra fungera i ett nätverk.

Se hela svaret på sv.education-wiki.com

Vilken del av kommunikations protokollet TCP IP ser till att filens alla delar kommer fram?

Funktioner på TCP- och UDP-nivå

IP-nivån ser till att paketen kommer fram till mottagaren, och protokollet ICMP (internet Control Message Protocol) hjälper till om problem uppstår.

Se hela svaret på internetstiftelsen.se

Vilka är skikten i TCP IP modellen och vilka protokoll eller standarder hör till respektive skikt?

Där OSI-modellen innehåller sju lager innehåller TCP/IP-modellen fyra eller fem lager. TCP/IP står för Transmission Control Protocol/Internet Protocol och består av följande lager: applikationslagret, transportlagret, nätverkslagret, datalänklagret och det fysiska lagret.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad menar man med ett protokoll inom datakommunikation?

Ett protokoll består av ett antal regler för kommunikation i ett nätverk. När flera datorer är nätverksanslutna så kallas de regler och procedurer som används för kommunikation helt enkelt för protokoll. Hela den tekniska operationen för hur datatransport fungerar kan brytas ned i små systematiska steg.

Se hela svaret på learnify.se

Kan en router lära sig adresserna Den arbetar med?

Med tiden kommer switchen att lära sig alla mac-adresser till alla portar. Om det kommer in ett meddelande som routern inte vet vart den ska skicka så skickas meddelandet ut till alla datorer och den rätta datorn svarar, och då sparas också mac-adressen för datorn.

Se hela svaret på quizlet.com

I vilket skikt i OSI-modellen definieras IP protokollet?

TCP, Transmission Control Protocol/IP, internet Protocol är en av de äldsta protokolluppsättningarna.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad är TCP IP port?

TCP gör att den information som datorer skickar mellan varandra över internet kommer fram. Tillsammans med IP-protokollet fungerar TCP som en regelbok för hur datorer anslutna till internet ska kommunicera med varandra. Tekniken bakom TCP bygger på något som kallas ”paketförmedling” (”packet switching” på engelska).

Se hela svaret på internetkunskap.se

Vilket skikt är närmast till användare?

OSI-modellen har sju lager. Den nedersta lagret är närmast hårdvaran och det översta närmast användaren. Man numrerar lagren från 1 till 7 och börjar nerifrån.

Se hela svaret på rejas.se

Vilken är den stora skillnaden mellan det fysiska och data länk lagret?

Data Länk Lagret (Data Link Layer) Packar data från nätverkslagret som frames och sköter transporten av dessa till det fysiska lagret. Ansvarar också för felfri överföring av frames från en dator till en annan. Data Länk innehåller även 2 sublager som lagts till efter det att OSI-modellen standardiserades.

Se hela svaret på learnify.se

Vad kan ett protokoll innehålla för information?

Ett protokoll ska dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, så att det inte bara blir en massa prat som inte leder någonstans. Därför är det viktigt att man vid varje möte går igenom föregående mötes protokoll så att man kan se att det som blev beslutat också har blivit utfört.

Se hela svaret på fritext.se

Vilket protokoll används för logisk adressering?

Inom den vanligaste nätverksarkitekturen idag, TCP/IP, hanteras logisk adressering av protokollet IP, och de logiska adresserna kallas IP-nummer.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kallas det protokoll som används för anslutning till nätverket?

Internet Protocol, på svenska i allmänhet IP-protokollet (mer sällan internetprotokollet), är det kommunikationsprotokoll (det vill säga den standard eller regelsamling för datakommunikation) som används för all överföring av information i datornätverket internet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kallas det när man kan kommunicera åt båda hållen samtidigt?

Duplex (kallas ibland även full-duplex) innebär att du kan svara och säga emot den du kommunicerar med det vill säga ni kan tala i munnen på varandra och kommunikationen kan flyta åt båda håll på samma gång. Ett exempel på duplex är ett vanligt telefonsamtal.

Se hela svaret på annikaskurser.weebly.com

Vilket protokoll används bl a vid streaming av bild och ljud?

Real Time Streaming Protocol (RTSP) är ett standardprotokoll för strömmande media fastställt av IETF 1998 i RFC 2326. Används för att etablera och synkronisera multimedieströmmar. Det är inget transportprotokoll utan förlitar sig på UDP eller RTP för transport.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad betyder de 3 TCP segmenten?

När TCP skickar data så delas det upp i lämpliga stycken (så kallade segment), och varje segment skickas i ett eget IP-paket. När IP-paketet kommer fram till mottagaren skickar denna ett ACK-segment tillbaka till sändaren för att bekräfta att data kommit fram.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken modell bygger http på?

HTTP bygger på ett förfrågan/svar-förfarande mellan klient och server. En HTTP-klient, vanligen en webbläsare, som skall hämta en HTML-fil, en bild eller annan fil från en webbserver skickar en förfrågan bestående av en kort textsträng till en TCP-port på servern, vanligen nummer 80.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilket lager i OSI modellen jobbar en accesspunkt på?

Rent tekniskt arbetar switchen arbetar på lager 2 i OSI-modellen vilket gör att den använder MAC-adresser (Media Access Control) för att ta beslut om på vilken port den data skall skickas ut på.

Se hela svaret på induo.com

Varför skapades OSI modellen?

OSI-modell. OSI (Open Systems Interconnection) -modellen skapades av ISO för att hjälpa till att standardisera kommunikationen mellan datorsystem. Det delar upp kommunikationen i sju olika lager, som alla innehåller flera hårdvarustandarder, protokolleller andra typer av tjänster.

Se hela svaret på techlib.se

Hur fungerar TCP IP?

Med TCP/IP skickas informationen mellan två datorer i en ström av paket som innehåller en relativt liten datamängd. Protokollet ser till att kommunikationen blir pålitlig genom att mottagaren skickar en bekräftelse till sändaren för varje mottaget paket.

Se hela svaret på itsmeden.se
Föregående artikel
Är det bra att cykla vid ischias?
Nästa artikel
Vad heter det när bromsarna blir överhettade?