Vilka lager ingår i TCP IP modellen och i vilken ordning kommer de?

Frågad av: Michael Berggren  |  Senaste uppdatering: 19 februari 2022
Betyg: 4.9 av 5 (26 betyg)

TCP/IP står för Transmission Control Protocol/Internet Protocol och består av följande lager: applikationslagret, transportlagret, nätverkslagret, datalänklagret och det fysiska lagret. I 4-lagersmodellen är datalänklagret och det fysiska lagret sammanslaget till ett och kallas då för länklagret.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur många skikt har den sk OSI modellen?

Om du känner till OSI-modellens uppbyggnad i stort, blir det lättare för dig att förstå datakommunikation. Modellen består av sju nivåer eller skikt som man också säger. Varje nivå innehåller ett antal definitioner, regler med mera som specificerar hur kommunikationen ska gå till mellan två datorer eller system.

Se hela svaret på learnify.se

Vad heter Internets kommunikationsprotokoll?

För att denna kommunikation ska fungera så måste datorerna använda samma uppsättning regler när de skickar och tar emot information. Dessa regelverk kallas protokoll och det mest grundläggande protokollet som används på internet kallas internetprotokollet och förkortas IP.

Se hela svaret på internetstiftelsen.se

Vad innehåller Protokollstacken för TCP IP?

Vid mottagande och sändande av information passerar data olika lager, och varje lager har ett protokoll. En protokollstack, t. ex. TCP/IP-stacken, är en kom- bination av fyra olika protokoll, bland annat TCP och IP, från de olika lagren.

Se hela svaret på foi.se

Vilket OSI lager tillhör en hub?

En hub arbetar på lager 1 i OSI-modellen och har ingen CAM-tabell. En hub repeterar den binära strömmen av ettor och nollor ut på samtliga portar. Lokala nätverk skapade med hubbar skapar en logisk bussnätstopologi, switchar däremot ger logiska stjärnnät.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

TCP / IP reference model | CN | Computer Networks | Lec-33 | Bhanu Priya

31 relaterade frågor hittades

Vilket är det högsta skikt i OSI-modellen denna typ av brandvägg arbetar på?

Dagens brandväggar kan i huvudsak sägas skydda trafik i skikt 7 till 2. Brandväggstillverkare, till exempel Cyberoam, menar att identitetsbaserad säkerhet skulle utgöra det åttonde skiktet om det skulle appliceras på osi-modellen.

Se hela svaret på techworld.idg.se

Vad används en switch till och vilken nivå i OSI-modellen arbetar den på?

Rent tekniskt arbetar switchen arbetar på lager 2 i OSI-modellen vilket gör att den använder MAC-adresser (Media Access Control) för att ta beslut om på vilken port den data skall skickas ut på.

Se hela svaret på induo.com

För vilket syfte finns TCP IP?

TCP/IP omfattar egentligen två protokoll som anses vara de viktigaste på internet. Dess huvudsyfte är att möjliggöra oavbruten kommunikation mellan datorer som anslutas antingen till varandra eller till server.

Se hela svaret på oxfordwebstudio.com

Vad är en TCP?

TCP (Transmission Control Protocol) och UDP (User Datagram Protocol) är båda nätverksprotokoll som överför din data över internet, från din enhet till en webbserver.

Se hela svaret på nordvpn.com

Varför behövs protokoll för att få hela internet att fungera?

IP-protokollet möjliggör att routrar kan koppla samman många fysiska nätverk (exempelvis flera olika Ethernet, trådlösa nätverk och punkt-till-punkt-förbindelser) till ett logiskt mellannätverk, internet. ... IP, och TCP, uppfanns ursprungligen av amerikanerna Vint Cerf och Bob Kahn 1974.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kallas den vanligaste typen av nätverk som datorn använder för kommunikation med varandra?

Den vanligaste typen av kommunikationskort eller gränssnitt man använder på en dator är ett nätverkskort. Den vanligaste typen av nätverkkort idag är ethernet-kort. Dessa har oftast ett uttag för en kabel med ett kontaktdon som kallas för RJ-45.

Se hela svaret på wikiskola.se

Vilket protokoll använder du för kommunikation?

Med hjälp av IP adresserar vi själva datorn, så på IPnivå handlar det om kommunikation mellan datorer. Med hjälp av TCP och UDP adresserar vi applikationer (som vi också kan kalla program eller processer). TCP och UDP möjliggör kommunikation mellan applikationer.

Se hela svaret på internetstiftelsen.se

Hur många bitar är en mac adress?

Både avsändar- och mottagaradresserna består av 6 byte eller 48 bitar. Den här typen av adresser kallas MAC-adresser där MAC står för Media Access Control, även begreppet fysisk adress används.

Se hela svaret på internetstiftelsen.se

Vilka lager är inte riktiga lager i OSI-modellen?

– Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 7, som sköter dataöverföringen från detaljnivå till övergripande.

Se hela svaret på it-ord.idg.se

Vilket lager har som uppgift att omvandla informationen till rätt format i OSI-modellen?

Data Länk innehåller även 2 sublager som lagts till efter det att OSI-modellen standardiserades. Fungerar som ett gränssnitt för överföring av information till de övre OSI lagren.

Se hela svaret på learnify.se

I vilket skikt i OSI-modellen definieras IP protokollet?

TCP-IP modellen

Eftersom protokollen för Internet utvecklades oberoende av arbetet med OSI-modellen så innehåller de inte samma skikt. Skikt 5, 6 och 7 är i TCP-IP modellen endast ett skikt: applikationsskiktet. TCP/IP modellen definierar inte heller något länkskikt eller fysiskt skikt.

Se hela svaret på datateknik-lth.github.io

Vad är en port i nätverk?

– fysisk anslutning i form av ett uttag, oftast baktill på datorn, där man kan sätta in en kontakt – se seriell och parallell samt USB; – logisk anslutning som används i internetprotokollet TCP/IP för hantering av programs kommunikation genom nätverket. Kallas också för network interface.

Se hela svaret på it-ord.idg.se

Vad menas med HTTP?

I denna artikel går vi igenom vad HTTPS står för och vad det innebär för dig och din business. Under slutet av 2010-talet har HTTP protokollet successivt bytts ut mot HTTPS vilket i korthet innebär att HTTP som står för Hypertext transfer protocol samt SSL som står för Secure socket layer kommer slås ihop.

Se hela svaret på redcapes.se

Vad gör en DNS?

Likt en telefonkatalog som översätter namn till telefonnummer så är databasen DNS en katalogtjänst som (bland annat) översätter IP-adresser – långa sifferkombinationer som datorer använder för att kommunicera med varandra – till domännamn, som är enklare för oss människor att hitta och komma ihåg.

Se hela svaret på internetstiftelsen.se

Vad är en lokal IP-adress?

Routern tilldelar IP-adresser till anslutna enheter. Adressen som en dator har inne i ett lokalt nätverk kallas lokal IP-adress. Adressen som datorns router har på internet kallas publik IP-adress. Det är bara den publika IP-adressen som syns för utomstående när datorn surfar på internet.

Se hela svaret på kjell.com

Vad är sant om IP?

En IP-adress är ett nummer som identifierar en anslutning mot internet. De används som nätets eget system med adresser och syftet är att information som skickas ska komma fram till rätt mottagare. Om din dator är ansluten till internet kommer den alltså att ha en IP-adress.

Se hela svaret på smartify.se

Vad kan Arp göra?

ARP, Address Resolution Protocol, är ett kommunikationsprotokoll som används för att koppla samman en IP-adress med en MAC-adress. ARP brukar anses som ett nätverksprotokoll, och är förbindelsen mellan nätverk- och länklagret i OSI-modellen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

När använder man sig av Stjärnnät?

Stjärnformat datanät[redigera | redigera wikitext]

Ett stjärnnät är en av de vanligaste datornätverkstopologierna. I den enklaste formen består det stjärnformade datanätet av en central switch, hub eller dator som används som en ledning för att transportera meddelanden.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är man om man är switch?

Vad är en switch? Switchen fungerar förenklat som ett grenuttag för nätverket, behöver du fler ”nätverksuttag” så kopplar du en till ”nätverksgrenkontakt” till ditt nätverk.

Se hela svaret på induo.com

Vad är en access switch?

Switchar utökar antalet portar på en router. Det gör att klienter som ansluter via switchen kan kommunicera med klienter som är anslutna direkt till routern. En switch utökar antalet portar på en router. Switchar finns i 100 Mb/s-utförande och 1 Gb/s-utförande.

Se hela svaret på kjell.com
Föregående artikel
Var har strömmen gått?
Nästa artikel
Är det gluten i buljong?