Vilken gud tror hinduismen på?

Frågad av: Niklas Henriksson  |  Senaste uppdatering: 2 maj 2022
Betyg: 4.8 av 5 (60 betyg)

Det finns miljontals gudar inom hinduismen. Det finns gudar som bara dyrkas i en enda by. Andra är kända i hela Indien. Man brukar tala om tre huvudgudar och dessa är Brahma, Vishnu och Shiva.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilken är den viktigaste guden inom hinduismen?

Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan.

Se hela svaret på ne.se

Vad har hinduismen för grundtankar?

Hinduismen erkänner fyra legitima mål för människors strävan: sinnlig njutning (kama), makt och rikedom (artha), normuppfyllelse (dharma) och förlossning (moksha) från återfödelsernas kretslopp.

Se hela svaret på ne.se

Vilken Gud vänder sig till inom hinduismen?

En del hinduer vänder sig bara till en av gudarna medan andra går till flera olika. Det här är de vanligaste gudarna: Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha, Parvati, Durga, Kali, Lakshmi och Sarasvati. Vishnu har dessutom låtit sig återfödas som människa – som avatar – flera gånger. De här avatarerna dyrkas också.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vem är grundaren av hinduismen?

Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 2600 och 1900 fvt.

Se hela svaret på app.binogi.se

Synen på gud - hinduismen och buddhismen

28 relaterade frågor hittades

Vem är grundaren av buddhismen?

Buddhas liv

Enligt traditionen grundades buddhismen av Siddharta Gautama, en fursteson som levde i norra Indien på 400-talet f.Kr.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur kom hinduismen till Sverige?

Hinduer i Sverige

Första vågen var hinduer från Uganda som flydde från diktatorn Idi Amin. Under 1980-talet kom andra flyktinggrupper: sikher och hinduer från den oroliga Punjab-provinsen och tamiler från inbördeskrigets Sri Lanka. Under 80- och 90-talen började även anhöriginvandringen att ta fart.

Se hela svaret på grundskoleboken.se

Hur ber man till gudar inom hinduismen?

I nästan varje hinduiskt hem finns det ett litet husaltare. Där ber och offrar man varje morgon och kväll. På altaret finns det flera bilder av gudar och gudinnor. Under andaktsstunden tänder man rökelse och ställer fram offer av blommor eller frukt framför guden.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilka gudar har hinduismen?

Hinduiska gudar
  • Brahma – skapelseguden.
  • Vishnu – kungaguden.
  • Lakshmi – ljusets gudinna.
  • Shiva – dödens och livets gud.
  • Kali – dödsgudinnan.
  • Ganesha – kunskapens och skolans gud.

Se hela svaret på portals.clio.me

Vad är Shakti?

Ordet shakti är sanskrit och betyder kraft, eller energi. Det är den kraft som skapar allt, precis som en moder som föder sitt barn, det är därför shakta ser det som en feminin kraft, en modergudinna. Devi är egentligen inget namn utan betyder bara gudinnan.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad betyder Kalpa?

Kalpa har i sanskrit betydelsen av eon såsom mycket lång tidrymd. I hinduisk och buddhistisk kosmologi har den även givits en bestämd längd som används i tideräkning och för att ange ålder.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad utmärker hinduismens etik?

För hinduer är det viktigt att inte begå onda handlingar. Plikten, som kallas dharma, präglar också hinduernas liv. Det är barnens plikt att se upp till sina föräldrar och lärare, som kallas guruer.

Se hela svaret på portals.clio.me

Hur påverkar religionen Hinduers liv?

Läran om karma (se hinduismens grunder) ger hinduerna en förklaring till orättvisorna och bristen på jämlikhet i det indiska samhället. Att den ene föds och lever i fattigdom och elände medan den andre föds i lyx och överflöd kan, menar man, förklaras av människors handlingar i en föregående liv.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilka olika vägar kan en hindu gå i sin strävan mot Moksha?

ANNONS
  • Kärlekens väg (Bhakti Yoga) är en väg där alla handlingar utförs i kärlek till Gud i gestalt av Krishna (en s.k. avatar). ...
  • Kunskapens väg (Jnana Yoga) är en utpräglad intellektuell väg för dem som nått långt genom god karma och studier av skrifter. ...
  • Gärningarnas väg (Karma Yoga) är de rätta handlingarnas väg.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad kallas världssjälen inom hinduismen?

Brahman (sanskrit: 'helig formel, bön') är ett centralt begrepp inom hinduismen och indisk filosofi. Brahman är "världssjälen" – det stora världsalltet, den gudomliga verkligheten – i vilken den egna själen, atman, försöker uppgå.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka är några av hinduernas viktigaste böcker?

Inom hinduismen finns texter som anses heliga. De är väldigt gamla och kom till långt innan själva religionen hinduismen uppstod. Viktigast är textsamlingen Veda. Veda består av fyra samlingar: Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda och Atharva-Veda.

Se hela svaret på app.binogi.se

Har hinduismen en eller flera gudar?

Inom hinduismen finns många gudar: Shiva, Vishnu, Ganesha, Kali, ja och en massa andra. Tron på flera gudar kallas polyteism. Och ja, så är det för många hinduer - de är polyteister. Men trots de många gudarna anser många hinduer att de egentligen bara tror på en gud - att de är monoteister.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad är Shiva för gud?

Han är en av ett fåtal gudar inom hinduismen som ses som odödlig och evig. Myterna om Shiva och de andra gudarna innehåller de centrala tankarna i hinduismen. Berättelserna handlar om dualismen i universum. Om kampen mellan gott och ont, liv och död - som i myten om hur Shiva räddar världen från undergång.

Se hela svaret på ur.se

Vem är Shivas fru?

Det är modergudinnan Parvati som är Shivas fru. Inom Shaivismen ses Shiva och Parvati tillsammans som kombinationen av all manlig och kvinnlig kraft i världen.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vilka dyrkar Shiva?

Shiva utgör tillsammans med Vishnu och Brahma de högsta gudarna inom hinduismen. Han avbildas vanligtvis med tre ögon (varav det tredje anses vara det förgörande) och fyra armar i en yogaliknande ställning.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur avbildas Radha?

I sanskrittexterna framställs hon som en mäktig stridsgudinna som är omöjlig att besegra i strid. Hon rider ett lejon eller en tiger; hon har många armar och är beväpnad med olika typer av vapen, som de manliga gudarna har skänkt henne.

Se hela svaret på indien.nu

Hur dyrkar man Vishnu?

Han avbildas vanligen med blå hy och fyra armar, hållande en klubba och en diskus. Han sitter även på en lotusblomma och rider på en fågel, Garuda. Han bär en hjälm eller krona och åtföljs alltid av sin månghövdade kobra, Ananta-shesha.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur många Hinduismer finns det i Sverige?

Bland övriga länder kan man nämna USA och Kanada där det finns 1,2 miljoner respektive 497 000 hinduer. I Sverige bor det omkring 25 000 hinduer och det finns hinduiska tempel i Mariestad, Jönköping, Stockholm, Borås och Trollhättan.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Var och hur uppstod hinduismen?

Hinduismen uppstod i Indien för flera tusen år sedan och är en av världens äldsta religioner. Det var inte förrän på 1800-talet som hinduismen fick sitt namn och det är en religion som varken har någon gemensam urkund eller grundare.

Se hela svaret på portals.clio.me

Hur många Hinduismer finns det?

Det finns 900 miljoner hinduer i världen. Av dem bor två tredjedelar i Indien och dess grannländer. Av dem bor cirka 9 000 i Sverige varav en knapp fjärdedel tillhör Hare Krishna. Man föds till hindu och även om man anammar tron kan man inte konvertera i egentlig mening.

Se hela svaret på hungrig.nu
Föregående artikel
Hur mycket växer skog?
Nästa artikel
Vilken Jordgubbssort?