Vilken tid på året svärmar bin?

Frågad av: Sibylla Jönsson  |  Senaste uppdatering: 9 februari 2022
Betyg: 4.2 av 5 (42 betyg)

Svärmningen brukar i vår del av världen inträffa ungefär under andra hälften av maj och under hela juni – svärmsäsongen. Svärmdriften är en starkt bidragande orsak till att bin framgångsrikt klarat av att breda ut sig över stora områden. Det kan ibland vara svårt att avgöra exakt vad som får bina att vilja svärma.

Se hela svaret på happyhive.se

När ska man Invintra bina?

Tidpunkten för invintring varierar mellan biodlare och var i landet man befinner sig. Oftast sker invintring under augusti eller september. Väderutsikter, blommor i naturen och bisamhällets styrka sätter gränsen för när biodlare börjar invintra.

Se hela svaret på alltombiodling.se

När kan man göra en avläggare?

Gör så här:

Om man tar bin från flera olika samhällen ska de stå och vila (vara instängda) ca 3 dygn. Om bina kommer från enbart ett samhälle, då räcker ca 2 dygn innan de slås i en kupa. Beroende på hur tidigt man kan ha sina drottningar klara på säsongen kan man göra paketbin från juni till början av augusti.

Se hela svaret på biodlarna.se

När på året svärmar bin?

Svärmningen inträffar på försommaren, oftast före midsommar. Eftersom antalet bin i samhället under denna period kan öka med flera tusen om dagen känner bina ofta att det börjar bli ont om plats i bikupan och att deras drottning inte längre har plats att lägga ägg.

Se hela svaret på svenskabin.se

När ska man slunga honung?

Slungan har redan varit igång vid två tillfällen. I slutet på maj slungades rapshonung och nu en vecka efter att den slutat blomma är det slungning som gäller. Det är viktigt att ta hand om honung efter oljeväxter snarast efter att de blommat över.

Se hela svaret på jano.bloggo.nu

Why Do Honey Bees Swarm? Why Do They Do That? Is It Normal? NOTHING TO FEAR!

40 relaterade frågor hittades

När ska man skatta honung?

Biets år: Sommar. Sommaren: Bisamhället växer snabbt och biodlaren måste se till att det blir mer utrymme i bikupan så att alla får plats, annars svärmar bina. Ungefär vid midsommar kan man skörda den första honungen. Det kallas för att skatta.

Se hela svaret på bondeniskolan.se

Hur lång tid tar det att slunga honung?

Droppar honungen ur ramen när man skakar försiktigt på den kan den vara för blöt. Delvis täckta ramar torkar ofta till rätt fort om de kommer in i en torr miljö. Sen kan man slunga dem.

Se hela svaret på biodlarna.se

Vad händer när bin svärmar?

Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar.

Se hela svaret på biodlarna.se

Hur ofta kolla till bin?

Inget mer än allmän tillsyn i bigården behövs i januari. Kontrollera att fluster inte snöat igen och musskydd sitter på på plats. Se upp om talgoxen får vanan att “knacka” på flustret hos dina honungsbin.

Se hela svaret på alltombiodling.se

Vad göra med bisvärm?

Vad gör man när man fångat in bisvärmen

Det gör inget om en del bin blir kvar utanför. De kommer att flyga tillbaka till sin gamla kupa om de inte hittar drottningen. Ge dem lite foder (sockerlösning) eller honungsramar så de klarar sig. Efter ett tag avtar viljan att svärma och man kan ”hälla över” bina i en ny kupa.

Se hela svaret på biodlartips.se

Måste man göra avläggare?

Avläggare görs för att få fler bisamhällen till den egna biodlingen eller förse blivande biodlare med bisamhällen. Men det är också ett bra sätt för biodlare att förhindra svärmning och därmed inte riskera att förlora delar av eller hela bisamhällen. Svärmceller i bisamhället visar deras vilja till förökning.

Se hela svaret på alltombiodling.se

När dela bisamhälle?

Det går att dela ett bisamhälle när som helst under sommaren, men om det gäller utökning är en tidig avläggare före midsommar bäst.

Se hela svaret på ribiof.com

Vad är spätt yngel?

Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom biodling alla bilarver i bisamhällen med honungsbin, tills de övergår i puppstadie och blir täckta av vaxlock i sin cell i vaxkakan. När ägget har kläckts i cellen börjar larvstadiet, då kallas det spätt yngel ända tills bina täcker cellen och bilarven förpuppar sig.

Se hela svaret på alltombiodling.se

När kan man sätta på Skattlådor?

Förbered skattlådorna

Du kan lägga ramarna i skattlådan redan innan du ställer dem i kupan. Kom ihåg att skattlådorna kommer innehålla honung som du ska äta, så se till att de hålls relativt rena.

Se hela svaret på omlet.se

Får man ha bin i villaområde?

Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får ha bin eller inte, ej heller något tillståndsförfarande. Enligt miljöbalken är dock biodlaren skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för olägenhet för människors hälsa.

Se hela svaret på biodlarna.se

Hur är en bikupa uppbyggd?

En bikupa består i stora drag av en botten med en ingång – ett fluster. På botten ställs de lådor i vilka ramarna med vaxbygget hänger. Efter hand som samhället växer staplar biodlaren på flera lådor (därav namnet uppstaplingskupa). I en uppstaplingskupa växer honungsförrådet framförallt uppåt i lådstapeln.

Se hela svaret på biodlarna.se

Hur många bisamhällen kan man ha?

Beroende på de lokala förhållandena kan mellan 10 och 20 bisamhällen stå på samma plats. Den som har flera bikupor måste ha flera bigårdar. Tomma skattlådor flyttas ut till bigårdarna innan och under dragperioderna och flyttas tillbaka när bina förhoppningsvis fyllt dem med honung.

Se hela svaret på www2.jordbruksverket.se

Får man ha bin på balkongen?

Reglerna om hyra hittar du i tolfte kapitlet i jordabalken. Detta kapitel brukar vanligtvis kallas för "hyreslagen". ... 24 § jordabalken]. Att ha en bikupa på balkongen innefattas med största sannolikhet inte av denna bestämmelse och ett samtycke från hyresvärden krävs för att du ska få ha bikupan på din balkong.

Se hela svaret på lawline.se

Hur mycket tid tar bin?

Den mest intensiva perioden är från maj till början på juli då bina behöver tillsyn varannan till var tredje vecka. Då får du som nybörjare räkna med 30-45 min per kupa. Det sägs att nybörjare stirrar ihjäl sina bin. Varje ingrepp stör bina och de behöver tid för att komma iordning.

Se hela svaret på partillebiodlarfrening.yolasite.com

Hur länge sitter en bisvärm?

De kan sitta olika lång tid innan de bestämmer sig, från kanske två timmar till två dagar. Det är under denna tid som svärmen kan fångas in av en biodlare.

Se hela svaret på danderydtabybiodlare.se

Vilken drottning svärmar?

Svärmen slår sig därför snart ned på en gren eller något annat lämpligt föremål och bildar en hängande klunga. Om man tar in denna i en tom kupa bosätter sig svärmen i den. I den lämnade kupan har minst en ny hona kommit fram och blivit hälsad som drottning av arbetsbin.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vem äger en bisvärm?

Idag gör de flesta markägare inga anspråk på del av bisvärmen utan är oftast lättade och glada om man tar bort en bisvärm från deras mark.

Se hela svaret på ranbogarden.se

Hur gör man när man slungar honung?

Honungsslungor eller slungor är biredskap som används för att utvinna honungen ur bikupans ramar med vaxkakor. Detta sker i form av att man placerar sina ramar i slungans korg som finns på insidan av slungan, där de snurrar runt och på så sätt rinner/slungas honungen ut av centrifugalkraften.

Se hela svaret på lpsbiodling.se

Hur mycket tid tar biodling?

Den biodlare som har ett samhälle (cirka 50 000 bin) får lägga 5–10 timmar per år på skötsel, om man räknar bort tiden det tar att ta vara på honungen. Ett enda bisamhälle ger mellan 30–50 kg honung per år. Du behövs!

Se hela svaret på svenskabin.se

När är Hallondraget?

En stor del av honungsskörden kan normalt insamlas under hallondraget, som infaller under juni månad i södra Sverige, och något senare i landets norra delar. Av nektar från hallonbuskarna tillverkar bina en typisk ljus sommarhonung. Blåklinten är en växt som hör hemma i odlingslandskapet.

Se hela svaret på biodlarna.se
Föregående artikel
Vad gör en kiropraktiker?
Nästa artikel
Hur mycket el från vindkraft?