Vilken utbildning finns i Sverige?

Frågad av: Gillis Danielsson  |  Senaste uppdatering: 14 juli 2022
Betyg: 4.9 av 5 (22 betyg)

Den formella utbildningen i Sverige sker på grundskola, gymnasium och vid högskola. Vid sidan av den kommunala utbildningen, kan utbildningen ges av privatskolor eller friskolor. Därtill finns andra utbildningsinstitutioner, som folkhögskola, bildningsförbund, olika privata utbildningsföretag, med mera.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken utbildning är bäst i Sverige?

Topp 10 populäraste utbildningsområdena 2020
 • Juristprogrammet.
 • Läkarprogrammet.
 • Psykologprogrammet.
 • Ekonomprogrammet.
 • Socionomprogrammet.
 • Sjuksköterskeprogrammet.
 • Förskollärarutbildning med interkulturell profil.
 • Personalvetarprogrammet.

Se hela svaret på studier.se

Vad finns det för utbildningar i Sverige?

Olika utbildningar
 • Kommunal vuxenutbildning, Komvux. Kommunen anordnar vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå. ...
 • Särskild utbildning för vuxna. ...
 • Yrkesutbildningar. ...
 • Lärlingsutbildning. ...
 • Folkhögskola. ...
 • Kompletterande utbildning. ...
 • Arbetsmarknadsutbildning.

Se hela svaret på informationsverige.se

Vad menas med utbildningsnivå?

Nivå för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån. Anmärkning: För att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta att personen har avlagt en utbildning på lägre utbildningsnivå.

Se hela svaret på stat.fi

Vad ska jag utbilda mig till?

Om du har gymnasieutbildning är universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola de vanligaste alternativen när du vill studera vidare. Studier på universitet och högskola är ofta teoretiskt inriktade, och du får gå på djupet i olika ämnen. På en yrkeshögskola kan du utbilda dig till ett yrke efter gymnasiet.

Se hela svaret på arbetsformedlingen.se

Vilken utbildning ska man välja? - Nyhetsmorgon (TV4)

17 relaterade frågor hittades

Är 45 000 en bra lön?

Snittet för högre chefer inom bank, finans och försäkring är särskilt högt. Det skiljer nästan 45 000 kronor till General-, landstings- och kommundirektörer som i snitt tjänar 99 900 kronor, och därmed har den näst högsta medellönen i statistiken.

Se hela svaret på scb.se

Vilka utbildningar får man betalt för att gå?

Med de här jobben kan du på relativt kort tid skaffa en utbildning som resulterar i ett välbetalt jobb.
 1. Lokförare. ...
 2. Arborist. ...
 3. Programmerare. ...
 4. Pilot. ...
 5. Redovisningsekonom. ...
 6. Kustbevakare. ...
 7. Projektledare inom IT. ...
 8. Försäkringsrådgivare.

Se hela svaret på metromode.se

Vad menas med högsta utbildningsnivå?

Utbildning på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige.

Se hela svaret på su.se

Vad är utbildning på avancerad nivå?

På avancerad nivå finns liksom på grundnivån två generella examina, magisterexamen på 60 högskolepoäng och masterexamen på 120 högskolepoäng. Det finns motsvarande konstnärliga examina. Därutöver finns yrkesexamina, som kan omfatta 60—330 högskolepoäng.

Se hela svaret på uhr.se

Vad menas med 180 högskolepoäng?

Högskolepoäng (hp) skiljer sig från de poäng man får på kurser inom gymnasieskolan. Studerar du på heltid i ett år (två terminer) kan du få 60 hp. En termin motsvarar alltså 30 hp. På det viset kan du uppnå en kandidatexamen (180 hp) på tre år och en masterexamen (180+120=300 hp) på sammanlagt fem år.

Se hela svaret på studentportal.gu.se

Vilka utbildningar är mest attraktiva?

Vill du veta vilka som är de 25 mest populära utbildningarna 2021? Här kommer svaren! De mest populära utbildningarna är juristprogrammet, läkarprogrammet och psykologprogrammet enligt statistik från UHR. De mest populära universiteten är just nu Uppsala universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

Se hela svaret på studier.se

Är astar bra?

tack vare Astar har jag fått mitt första jobb som ekonomiassis... jag pluggade till ekonomi-assistent på distans och är jätte nöjd med utbildningen. lärarna i skolan hjälper jätte mycket och även apl-samordnare. Tack Astar i solna för Allt!

Se hela svaret på studentum.se

Vilken Socionomutbildning är bäst?

En rankning från 2011 gjord av Urank har listat Uppsala universitet som landets bästa socionomutbildning. Framförallt har universitetet enligt rankningen en bra grundutbildning. Deras lärare är näst bäst i landet. Bäst lärare finns på Högskolan i Gävle.

Se hela svaret på allastudier.se

Vilken är den svåraste utbildningen?

Bland alla utbildningar som går att läsa på de svenska universiteten och högskolorna så toppar civilingenjörsprogrammen och läkarlinjen. Dessa utbildningar tillhör dem som kräver mest plugg och är svårast att ta sig in på.

Se hela svaret på pluggtips.se

Vilken är den längsta utbildningen i Sverige?

De flesta känner till att läkarutbildningen är en av de längsta akademiska yrkesutbildningarna.

Se hela svaret på studier.se

Vilket program är lättast att komma in på?

Nedan har vi listat 10 utbildningar där en del skolor tagit in alla sökande och därför är program som är lätta att komma in på:
 • Lärare.
 • Dataingenjör.
 • Tekniskt basår.
 • Maskiningenjör.
 • Miljövetenskap.
 • Fysikerprogrammet.
 • Lantmästarprogrammet.
 • Teologprogrammet.

Se hela svaret på studier.se

Vad är skillnad på grundnivå och avancerad nivå?

För en kurs på avancerad nivå krävs att du har klarat en utbildning på grundnivå. Det finns inget generellt krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå. Glöm inte att kolla upp vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för de kurser eller program du är intresserad av.

Se hela svaret på antagning.se

Är master och magister samma sak?

- En magister består av 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, här ingår ett självständigt arbete om 15 hp. En magisterexamen benämns Degree of Master (60 credits). En masterutbildning är på 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och du gör ett självständigt arbete på 30 hp.

Se hela svaret på lnu.se

Vad är det för skillnad på en kandidatexamen och högskoleexamen?

Det vanligaste när du läser på högskola eller universitet är att du läser tre år, alltså 180 högskolepoäng. Beroende på vilket program eller vilka kurser du läser så kan du efter minst tre års avklarade studier på högskola eller universitet ansöka om kandidatexamen.

Se hela svaret på gymnasiekoll.se

Vad menas med 210 högskolepoäng?

Högskolepoäng (HP) är ett mått på antalet poäng du får för varje kurs eller utbildning du läser på universitet eller högskola. Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier. 240 hp motsvarar därför fyra års studier.

Se hela svaret på gymnasium.se

Hur mycket är 120 högskolepoäng?

120 högskolepoäng motsvarar två års heltidsstudier. 30 högskolepoäng är alltså en termin.

Se hela svaret på studentum.se

Vad krävs för att bli kustbevakare?

För att söka till Kustbevakningens grundutbildning måste du ha:
 1. Grundläggande behörighet för högskolestudier.
 2. Fartygsbefälskurs klass VII och/eller Maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk eller maskinbefälsutbildning)
 3. Svenskt medborgarskap.
 4. B-körkort utan trafikvillkor automatväxel.

Se hela svaret på kustbevakningen.se

Hur mycket tjänar man som kustbevakare?

För att få en tillsvidareanställning i Kustbevakningen måste du klara grundutbildningen med godkänt resultat. Din lön under ditt första år på utbildningen är 22 855 kr/månad. Efter ett år ökar lönen till 26 930 kr/månad plus rörliga tillägg och efter ytterligare ett år till 29 310 kr/månad.

Se hela svaret på kustbevakningen.se

Är 40 000 en bra lön?

Att jobba för en lön på över 40 000 kronor i månaden behöver inte vara så svårt som man kan tro. Några av de hetaste yrkena kräver bara några få månaders studier – och även en gymnasieutbildning kan ta dig långt.

Se hela svaret på nyheter24.se
Föregående artikel
Hur ofta skriver ni med er partner?
Nästa artikel
Får granen kottar varje år?