Vilket elområde tillhör Lerum?

Frågad av: Birgitta Sjögren  |  Senaste uppdatering: 26 februari 2022
Betyg: 4.9 av 5 (21 betyg)

Landet är uppdelat i fyra olika elområden och vi som bor i Lerum tillhör elområde 3, säger Jim. Du kan alltid uppdatera dig med de aktuella priserna på vår hemsida och jämföra priserna med våra konkurrenter.

Se hela svaret på lerumenergi.se

Vilket elområde tillhör Kungsbacka?

I elområde 4 ingår Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpigs län och Västra Götalands län.

Se hela svaret på gotaenergi.se

Vilket elområde tillhör Falun?

I Falu kommun ägs elnätet av Falu Energi & Vatten som ser till att elen transporteras hem till dig. Falun tillhör elområde 3.

Se hela svaret på fev.se

Vilket elområde tillhör Halmstad?

Sverige är indelat i fyra elområden. Vi i Halmstad tillhör elområde fyra som just nu har de allra högsta elpriserna. Orsaken till det är att vi här söderut har en låg elproduktion i kombination med ett stort behov av el. Alltså råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan.

Se hela svaret på hem.se

Vilket elområde tillhör Öland?

Elområde 4 (SE4)

Elområde 4 täcker hela södra Sverige fram till danska gränsen och hit hör också Öland. I södra Sverige står vindkraft för den största delen av elproduktion i området.

Se hela svaret på lumoenergi.se

En kort historia om Edsbergs slott

44 relaterade frågor hittades

Vilket elområde tillhör Oskarshamn?

Sen första november är Sverige indelat i fyra elområden. En av gränserna går genom Oskarshamns kommun, trots närheten till kärnkraftverket. kärnkraftverket Simpevarp så hamnar Oskarshamn i det dyrare elområdet. Men hur stor skillnaden blir mellan områdena är svår att säga.

Se hela svaret på svt.se

Vilket elområde tillhör Borlänge?

Borlängepriset - Priser och mer information. Avtalet Borlängepriset kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3. Det kan även tecknas i elområde 4 men då med ett tillägg på 60 öre/kWh exkl. moms.

Se hela svaret på borlange-energi.se

Vilket elområde tillhör Falkenberg?

För Varberg och Falkenberg blir detta speciellt eftersom gränsen för elområde tre och elområde fyra går vid kommungränsen. Alltså ingår Varberg i elområde tre, där elen är billigare, och Falkenberg ingår i elområde fyra där elen är dyrare, med undantag från Älvsered i norra Falkenberg som ingår i elområde tre.

Se hela svaret på hn.se

Vilket elområde tillhör Jönköping?

Vilket elområde du tillhör avgörs av var du använder din el, alltså vilket nätområde du tillhör. Hela Jönköping Energi (JNK) elnät tillhör elområde 3 (Stockholm).

Se hela svaret på jonkopingenergi.se

Vilket elområde tillhör Söderhamn?

Söderhamn tillhör område 2 Sundsvall. För elområde 2 gäller liksom i elområde 1 att det finns ett överskott på el tack vare mycket vattenkraft.

Se hela svaret på soderhamnnara.se

Vilket Elprisområde tillhör jag?

För att se vilket elområde din elanläggning tillhör (SE1, SE2, SE3 eller SE4) så kan du använda Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige. Genom den interaktiva kartan kan du även ta reda på vem som äger elnätet där du bor.

Se hela svaret på energimarknadsbyran.se

Vilket Elnätsområde?

Att hitta vilket elområde du tillhör kan vara förvånansvärd komplicerat. Det finns dessutom många olika begrepp att hålla koll på - elområde, nätområde, anläggnings-ID, nät-ID, områdes-ID, ediel-ID, elnätsområde och nätbolag. Att ta reda på var i allt detta du befinner dig är snårigt för privatpersoner.

Se hela svaret på hittaid.se

Vad är spotpriset på el idag?

Elpris idag

SE1 Luleå: 17.86 öre/kWh. SE2 Sundsvall: 17.86 öre/kWh. SE3 Stockholm: 96.73 öre/kWh. SE4 Malmö: 96.73 öre/kWh.

Se hela svaret på elbruk.se

Vilket bolag äger elnätet?

Vem äger det svenska elnätet? Stamnätet ägs av staten genom det statliga bolaget Svenska Kraftnät. Regionnäten i sin tur ägs av de stora energibolagen (här i Västsverige tillhör regionnätet Vattenfall och Ellevio). De lokala elnäten ägs i vissa kommuner av privatägda energibolag och i andra av kommunen själv.

Se hela svaret på goteborgenergi.se

Vilket elområde ligger Ringhals i?

Samtidigt startade ett av blocken i Ringhals vilket gjorde det tekniskt möjligt att föra över mer el mellan elområde 3 och 4. (När kärnkraften körs med begränsad kapacitet kan den inte stötta nätet och hålla uppe spänningen vilket påverkar överföringskapaciteten.

Se hela svaret på nyteknik.se

Vilket elområde är dyrast?

Elpriserna varierar därför mellan olika områden – hur mycket beror på tillgång och efterfrågan, men det är oftare högre priser i det sydligaste prisområdet, prisområde 4. Generellt kan man därför säga att det är dyrare att använda el i södra Sverige, där det är underskott på produktion.

Se hela svaret på energimarknadsbyran.se

Vem äger elnätet i Uppsala?

Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle. Vi möjliggör energiomställningen genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet.

Se hela svaret på vattenfalleldistribution.se

Vem äger elnätet i Täby?

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig.

Se hela svaret på ellevio.se

Vem äger elnätet i Huddinge?

I Huddinge är det Vattenfall som har hand om elförsörjningen.

Se hela svaret på huddinge.se

Vem äger elnätet i Skåne?

Sveriges stamnät utvecklas och förvaltas av det statliga affärsverket Svenska kraftnät, som också har systemansvaret för hela det svenska elsystemet. Lokal- och regionnäten ägs och drivs däremot av cirka 170 olika elnätsföretag.

Se hela svaret på ellevio.se

Vem äger elnätet i Malmö?

En elleverantör med el i Malmö

Du som bor i Malmö tillhör elområde 4 och har därmed E. ON Eldistribution AB som distributör av elnät. Elnätsdistributör kan du inte välja själv, men däremot har du fritt val när det kommer till elhandelsföretag.

Se hela svaret på malarenergi.se

Vem äger elnätet i Örebro?

Du som bor i Örebro tillhör elområde 3 och tillhör är elnätet som ägs av E. ON Energidistribution AB.

Se hela svaret på malarenergi.se

Vilka elområden finns?

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Elpriset kan variera beroende på vilket elområde du bor i.
...
Sverige är uppdelat i fyra elområden
  • Luleå (SE1),
  • Sundsvall (SE2),
  • Stockholm (SE3),
  • Malmö (SE4)

Se hela svaret på el.se
Föregående artikel
Hur påverkar bakpulver miljön?
Nästa artikel
Hur sker en korrosion?